Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Eksploatacja instalacji energetycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Eksploatacja instalacji energetycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy termodynamiki techniczne
W-2Kotły
W-3Turbiny

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z eksploatacją podstawowych urządzeń i systemów energetycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyki energetyczne urządzeń. Charakterystyki ekonomiczne urządzeń. Zasady uruchamiania i zatrzymywania urżadzeń. Zasady obciążania urządzeń. Eksploatacja kotłów na paliwo stałe rusztowych i pyłowych oraz kotłów oeljowych i gazowych. Eksploatacja turbin parowych i gazowych. Eksploatacja wybranych urządzeń pomocniczych siłowni. Eksploatacja siłowni parowych, gazowych, cieplowni i elektrocieplowni. Eksploatacja sieci ciepłowniczych. Remonty: bieżace, średnie i kapitalne.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu13
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C36_W01
Student zna ogólne zasady eksploatacji podstawowych urządzeń energetycznych
ENE_1A_W07, ENE_1A_W16, ENE_1A_W17C-1T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C36_U01
Student umie ocenić warunki eksploatacji podstawowych urządzeń energetycznych
ENE_1A_U09, ENE_1A_U13, ENE_1A_U18C-1T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C36_K01
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnej eksploatacji instalacji energetycznych
ENE_1A_K05C-1T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C36_W01
Student zna ogólne zasady eksploatacji podstawowych urządzeń energetycznych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe zasady eksploatacji urządzeń energetycznych.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C36_U01
Student umie ocenić warunki eksploatacji podstawowych urządzeń energetycznych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie jak warunki eksploatacji wplywają na pracę urządzenia energetycznego
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C36_K01
Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnej eksploatacji instalacji energetycznych
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmielniak T., Technologie energetyczne., WNT, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Budyłowski J., Siłownie cieplne gospodarka cieplna. Cz.1. Siłownie cieplne., Wyd. Politechniki Szczecińskiej., Szczecin, 1978
  2. Janiczek R., Eksploatacja elektrowni parowych, WNT, Warszawa, 1980

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Charakterystyki energetyczne urządzeń. Charakterystyki ekonomiczne urządzeń. Zasady uruchamiania i zatrzymywania urżadzeń. Zasady obciążania urządzeń. Eksploatacja kotłów na paliwo stałe rusztowych i pyłowych oraz kotłów oeljowych i gazowych. Eksploatacja turbin parowych i gazowych. Eksploatacja wybranych urządzeń pomocniczych siłowni. Eksploatacja siłowni parowych, gazowych, cieplowni i elektrocieplowni. Eksploatacja sieci ciepłowniczych. Remonty: bieżace, średnie i kapitalne.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach14
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu13
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C36_W01Student zna ogólne zasady eksploatacji podstawowych urządzeń energetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W16Zna podstawy projektowania, budowy i eksploatacji siłowni, układów i systemów energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z eksploatacją podstawowych urządzeń i systemów energetycznych
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Charakterystyki energetyczne urządzeń. Charakterystyki ekonomiczne urządzeń. Zasady uruchamiania i zatrzymywania urżadzeń. Zasady obciążania urządzeń. Eksploatacja kotłów na paliwo stałe rusztowych i pyłowych oraz kotłów oeljowych i gazowych. Eksploatacja turbin parowych i gazowych. Eksploatacja wybranych urządzeń pomocniczych siłowni. Eksploatacja siłowni parowych, gazowych, cieplowni i elektrocieplowni. Eksploatacja sieci ciepłowniczych. Remonty: bieżace, średnie i kapitalne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe zasady eksploatacji urządzeń energetycznych.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C36_U01Student umie ocenić warunki eksploatacji podstawowych urządzeń energetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U13Umie ocenić wpływ eksploatacji urządzenia, systemu energetycznego na środowisko
ENE_1A_U18Umie analizować wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z eksploatacją podstawowych urządzeń i systemów energetycznych
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Charakterystyki energetyczne urządzeń. Charakterystyki ekonomiczne urządzeń. Zasady uruchamiania i zatrzymywania urżadzeń. Zasady obciążania urządzeń. Eksploatacja kotłów na paliwo stałe rusztowych i pyłowych oraz kotłów oeljowych i gazowych. Eksploatacja turbin parowych i gazowych. Eksploatacja wybranych urządzeń pomocniczych siłowni. Eksploatacja siłowni parowych, gazowych, cieplowni i elektrocieplowni. Eksploatacja sieci ciepłowniczych. Remonty: bieżace, średnie i kapitalne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie jak warunki eksploatacji wplywają na pracę urządzenia energetycznego
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C36_K01Student ma świadomośc korzyści technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikającaych z efektywnej eksploatacji instalacji energetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z eksploatacją podstawowych urządzeń i systemów energetycznych
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Charakterystyki energetyczne urządzeń. Charakterystyki ekonomiczne urządzeń. Zasady uruchamiania i zatrzymywania urżadzeń. Zasady obciążania urządzeń. Eksploatacja kotłów na paliwo stałe rusztowych i pyłowych oraz kotłów oeljowych i gazowych. Eksploatacja turbin parowych i gazowych. Eksploatacja wybranych urządzeń pomocniczych siłowni. Eksploatacja siłowni parowych, gazowych, cieplowni i elektrocieplowni. Eksploatacja sieci ciepłowniczych. Remonty: bieżace, średnie i kapitalne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0