Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Turbiny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Turbiny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,70,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,30,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Termodynamika techniczna
W-4Hydromechanika
W-5Mechanika
W-6Dynamika maszyn energetycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą turbin parowych i gazowych w siłowniach
C-2Zapoznanie studentów z prostymi modelami fizycznymi i matematycznymi przepływu pary lub gazu przez stopnie turbinowe
C-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
C-4Zapoznanie studentów ze sposobami regulacji, zabezpieczeń turbin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie - Wiadomości wstępne o turbinach. Podział turbin. Ograniczenia konstrukcyjne w budowie turbin2
T-W-2Turbiny parowe. Przepływ przez kanał rozprężny o osi prostoliniowej2
T-W-3Przyrządy ekspansyjne: kierownice i dysze2
T-W-4Układ łopatkowy turbiny - stopień akcyjny2
T-W-5Układ łopatkowy turbiny - stopień reakcyjny1
T-W-6Układ łopatkowy turbiny - stopień ze stopniowaniem prędkości1
T-W-7Straty i bilans energetyczny turbiny2
T-W-8Zjawisko samoprzegrzania. Turbina wielostopniowa2
T-W-9Zasady profilowania łopatek2
T-W-10Konstrukcja turbiny i jej elementy. Kadłub. Budowa wirnika2
T-W-11Konstrukcja turbiny i jej elementy. Uszczelnienia labiryntowe. Łożyska w turbinie. Tarcza międzystopniowa2
T-W-12Charakterystyki turbiny. Charakterystyka stopnia regulacyjnego. Charakterystyka pozostałej części turbiny2
T-W-13Regulacja mocy turbiny. Przeciążenie turbiny. Systemy zabezpieczeń w turbinach2
T-W-14Turbiny gazowe. Zasada działania3
T-W-15Turbiny gazowe – zasadnicze elementy konstrukcyjne i ich funkcja w turbinie3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie wymaganej literatury3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczeń12
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
32
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach28
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach8
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu19
A-W-5Pisemny egzamin2
67

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C20_W01
Student zna podstawowe parametry i działanie stopni turbinowych oraz turbin wielostopniowych
ENE_1A_W07, ENE_1A_W14, ENE_1A_W15, ENE_1A_W17C-1, C-2, C-3, C-4T-W-15, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ENE_1A_C20_W02
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i ich funkcję w turbinie
ENE_1A_W14, ENE_1A_W17C-3T-W-15, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1
ENE_1A_C20_W03
Student zna charakterystyki turbin oraz zna sposoby regulacji mocy turbiny
ENE_1A_W07, ENE_1A_W17C-1, C-2, C-3, C-4T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C20_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej turbiny
ENE_1A_U07, ENE_1A_U08, ENE_1A_U09C-1, C-2, C-3, C-4T-W-15, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1
ENE_1A_C20_U02
Student umie ocenić wpływ parametrów pracy na moc turbiny
ENE_1A_U09C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C20_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstrukcji i działania turbin
ENE_1A_K01C-3T-W-10, T-W-11M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C20_W01
Student zna podstawowe parametry i działanie stopni turbinowych oraz turbin wielostopniowych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstaowe parametry, zasadę działania turbiny..
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C20_W02
Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i ich funkcję w turbinie
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne turbiny.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C20_W03
Student zna charakterystyki turbin oraz zna sposoby regulacji mocy turbiny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki turbiny i sposoby regulacji mocy.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C20_U01
Student umie ocenić zalety i wady danej turbiny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady turbiny
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
ENE_1A_C20_U02
Student umie ocenić wpływ parametrów pracy na moc turbiny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie podać jaki jest wpływ danego parametru na pracę turbiny.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C20_K01
Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstrukcji i działania turbin
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Perycz S.:, Turbiny parowe i gazowe, Ossolimeum, Wrocław, 1992, t.7, Maszyny Przepływowe
  2. Chmielniak T., Podstawy teorii profilów i palisad łopatkowych, Ossolineum, Wrocław, 1989, t.4, Ser. Maszyny Przepływowe

Literatura dodatkowa

  1. Nikiel T., Turbiny parowe, WNT, Warszawa, 1980
  2. Tuliszka E., Turbiny cieplne. Zagadnienia termodynamiczne i przepływowe, WNT, Warszawa, 1973

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie - Wiadomości wstępne o turbinach. Podział turbin. Ograniczenia konstrukcyjne w budowie turbin2
T-W-2Turbiny parowe. Przepływ przez kanał rozprężny o osi prostoliniowej2
T-W-3Przyrządy ekspansyjne: kierownice i dysze2
T-W-4Układ łopatkowy turbiny - stopień akcyjny2
T-W-5Układ łopatkowy turbiny - stopień reakcyjny1
T-W-6Układ łopatkowy turbiny - stopień ze stopniowaniem prędkości1
T-W-7Straty i bilans energetyczny turbiny2
T-W-8Zjawisko samoprzegrzania. Turbina wielostopniowa2
T-W-9Zasady profilowania łopatek2
T-W-10Konstrukcja turbiny i jej elementy. Kadłub. Budowa wirnika2
T-W-11Konstrukcja turbiny i jej elementy. Uszczelnienia labiryntowe. Łożyska w turbinie. Tarcza międzystopniowa2
T-W-12Charakterystyki turbiny. Charakterystyka stopnia regulacyjnego. Charakterystyka pozostałej części turbiny2
T-W-13Regulacja mocy turbiny. Przeciążenie turbiny. Systemy zabezpieczeń w turbinach2
T-W-14Turbiny gazowe. Zasada działania3
T-W-15Turbiny gazowe – zasadnicze elementy konstrukcyjne i ich funkcja w turbinie3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych13
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie wymaganej literatury3
A-A-4Przygotowanie się do zaliczeń12
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach28
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach8
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu19
A-W-5Pisemny egzamin2
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C20_W01Student zna podstawowe parametry i działanie stopni turbinowych oraz turbin wielostopniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą turbin parowych i gazowych w siłowniach
C-2Zapoznanie studentów z prostymi modelami fizycznymi i matematycznymi przepływu pary lub gazu przez stopnie turbinowe
C-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
C-4Zapoznanie studentów ze sposobami regulacji, zabezpieczeń turbin
Treści programoweT-W-15Turbiny gazowe – zasadnicze elementy konstrukcyjne i ich funkcja w turbinie
T-W-1Wprowadzenie - Wiadomości wstępne o turbinach. Podział turbin. Ograniczenia konstrukcyjne w budowie turbin
T-W-2Turbiny parowe. Przepływ przez kanał rozprężny o osi prostoliniowej
T-W-3Przyrządy ekspansyjne: kierownice i dysze
T-W-4Układ łopatkowy turbiny - stopień akcyjny
T-W-5Układ łopatkowy turbiny - stopień reakcyjny
T-W-6Układ łopatkowy turbiny - stopień ze stopniowaniem prędkości
T-W-7Straty i bilans energetyczny turbiny
T-W-8Zjawisko samoprzegrzania. Turbina wielostopniowa
T-W-9Zasady profilowania łopatek
T-W-10Konstrukcja turbiny i jej elementy. Kadłub. Budowa wirnika
T-W-11Konstrukcja turbiny i jej elementy. Uszczelnienia labiryntowe. Łożyska w turbinie. Tarcza międzystopniowa
T-W-12Charakterystyki turbiny. Charakterystyka stopnia regulacyjnego. Charakterystyka pozostałej części turbiny
T-W-13Regulacja mocy turbiny. Przeciążenie turbiny. Systemy zabezpieczeń w turbinach
T-W-14Turbiny gazowe. Zasada działania
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstaowe parametry, zasadę działania turbiny..
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C20_W02Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne i ich funkcję w turbinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
Treści programoweT-W-15Turbiny gazowe – zasadnicze elementy konstrukcyjne i ich funkcja w turbinie
T-W-1Wprowadzenie - Wiadomości wstępne o turbinach. Podział turbin. Ograniczenia konstrukcyjne w budowie turbin
T-W-3Przyrządy ekspansyjne: kierownice i dysze
T-W-4Układ łopatkowy turbiny - stopień akcyjny
T-W-5Układ łopatkowy turbiny - stopień reakcyjny
T-W-6Układ łopatkowy turbiny - stopień ze stopniowaniem prędkości
T-W-9Zasady profilowania łopatek
T-W-10Konstrukcja turbiny i jej elementy. Kadłub. Budowa wirnika
T-W-11Konstrukcja turbiny i jej elementy. Uszczelnienia labiryntowe. Łożyska w turbinie. Tarcza międzystopniowa
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe elementy konstrukcyjne turbiny.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C20_W03Student zna charakterystyki turbin oraz zna sposoby regulacji mocy turbiny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W17Zna budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej (kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, sprężarki i wentylatory, pompy, rurociągi, urządzenia pomocnicze itd.)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą turbin parowych i gazowych w siłowniach
C-2Zapoznanie studentów z prostymi modelami fizycznymi i matematycznymi przepływu pary lub gazu przez stopnie turbinowe
C-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
C-4Zapoznanie studentów ze sposobami regulacji, zabezpieczeń turbin
Treści programoweT-W-12Charakterystyki turbiny. Charakterystyka stopnia regulacyjnego. Charakterystyka pozostałej części turbiny
T-W-13Regulacja mocy turbiny. Przeciążenie turbiny. Systemy zabezpieczeń w turbinach
T-W-14Turbiny gazowe. Zasada działania
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe charakterystyki turbiny i sposoby regulacji mocy.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C20_U01Student umie ocenić zalety i wady danej turbiny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U07Umie dobrać typowe części maszyn stosowane w energetyce i określić ich właściwości
ENE_1A_U08Umie praktycznie wykorzystać prawa termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów do opisu procesów przemysłowych
ENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą turbin parowych i gazowych w siłowniach
C-2Zapoznanie studentów z prostymi modelami fizycznymi i matematycznymi przepływu pary lub gazu przez stopnie turbinowe
C-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
C-4Zapoznanie studentów ze sposobami regulacji, zabezpieczeń turbin
Treści programoweT-W-15Turbiny gazowe – zasadnicze elementy konstrukcyjne i ich funkcja w turbinie
T-W-1Wprowadzenie - Wiadomości wstępne o turbinach. Podział turbin. Ograniczenia konstrukcyjne w budowie turbin
T-W-2Turbiny parowe. Przepływ przez kanał rozprężny o osi prostoliniowej
T-W-3Przyrządy ekspansyjne: kierownice i dysze
T-W-4Układ łopatkowy turbiny - stopień akcyjny
T-W-5Układ łopatkowy turbiny - stopień reakcyjny
T-W-6Układ łopatkowy turbiny - stopień ze stopniowaniem prędkości
T-W-7Straty i bilans energetyczny turbiny
T-W-8Zjawisko samoprzegrzania. Turbina wielostopniowa
T-W-9Zasady profilowania łopatek
T-W-10Konstrukcja turbiny i jej elementy. Kadłub. Budowa wirnika
T-W-11Konstrukcja turbiny i jej elementy. Uszczelnienia labiryntowe. Łożyska w turbinie. Tarcza międzystopniowa
T-W-12Charakterystyki turbiny. Charakterystyka stopnia regulacyjnego. Charakterystyka pozostałej części turbiny
T-W-13Regulacja mocy turbiny. Przeciążenie turbiny. Systemy zabezpieczeń w turbinach
T-W-14Turbiny gazowe. Zasada działania
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie wymienić zalety i wady turbiny
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C20_U02Student umie ocenić wpływ parametrów pracy na moc turbiny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą turbin parowych i gazowych w siłowniach
C-2Zapoznanie studentów z prostymi modelami fizycznymi i matematycznymi przepływu pary lub gazu przez stopnie turbinowe
C-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
C-4Zapoznanie studentów ze sposobami regulacji, zabezpieczeń turbin
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie - Wiadomości wstępne o turbinach. Podział turbin. Ograniczenia konstrukcyjne w budowie turbin
T-W-4Układ łopatkowy turbiny - stopień akcyjny
T-W-5Układ łopatkowy turbiny - stopień reakcyjny
T-W-6Układ łopatkowy turbiny - stopień ze stopniowaniem prędkości
T-W-7Straty i bilans energetyczny turbiny
T-W-8Zjawisko samoprzegrzania. Turbina wielostopniowa
T-W-9Zasady profilowania łopatek
T-W-12Charakterystyki turbiny. Charakterystyka stopnia regulacyjnego. Charakterystyka pozostałej części turbiny
T-W-13Regulacja mocy turbiny. Przeciążenie turbiny. Systemy zabezpieczeń w turbinach
T-W-14Turbiny gazowe. Zasada działania
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie podać jaki jest wpływ danego parametru na pracę turbiny.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C20_K01Student ma świadomość konieczności permanetnego dokształcania się w zakresie konstrukcji i działania turbin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania elementów i zespołów turbiny
Treści programoweT-W-10Konstrukcja turbiny i jej elementy. Kadłub. Budowa wirnika
T-W-11Konstrukcja turbiny i jej elementy. Uszczelnienia labiryntowe. Łożyska w turbinie. Tarcza międzystopniowa
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny. System punktowy oceny egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0