Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Ciepłownictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ciepłownictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
projektyP5 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, fizyka, podstawy termodynamiki technicznej, wymiana ciepła

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, podziałem, budową, przykładami instalacji ciepłowniczych
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji ciepłowniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie prostej instalacji ciepłowniczej dla zadanych warunków.30
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Zapotrzebowanie na energię cieplną i c.w.u. Podział układów w ciepłownictwie. Nośniki energii cieplnej (woda, para wodna i powietrze). Źródła ciepła. Ciepłownie lokalne. Sieci ciepłownicze. Węzły ciepłownicze. Odbiorniki ciepła. Instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych. Rozwiązania układów dostarczania ciepła w zakładach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Studiowanie literatury3
A-P-3Praca własna13
A-P-4Konsultacje4
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-4Zaliczenie wykładu1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C41-1_W01
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ciepłownictwa, umiejętnie charakteryzuje nośniki energii cieplnej, źródła ciepła, ciepłownie lokalne, sieci i węzły ciepłownicze
ENE_1A_W15, ENE_1A_W16C-2, C-1T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C41-1_U01
Student potrafi scharakteryzować nośniki energii cieplnej, źródła ciepła, ciepłownie lokalne i sieci ciepłownicze. Potrafi omówić węzły ciepłownicze oraz odbiorniki ciepła oraz umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji ciepłowniczej.
ENE_1A_U09, ENE_1A_U10, ENE_1A_U20, ENE_1A_U27C-2, C-1T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C41-1_W01
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ciepłownictwa, umiejętnie charakteryzuje nośniki energii cieplnej, źródła ciepła, ciepłownie lokalne, sieci i węzły ciepłownicze
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C41-1_U01
Student potrafi scharakteryzować nośniki energii cieplnej, źródła ciepła, ciepłownie lokalne i sieci ciepłownicze. Potrafi omówić węzły ciepłownicze oraz odbiorniki ciepła oraz umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji ciepłowniczej.
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%

Literatura podstawowa

  1. Szkarowski A., Łatowski L., Ciepłownictwo, WNT, Warszawa, 2008
  2. Nantka M., Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo, Politechnika Śląska, Gliwice, 2010, tom I i II
  3. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek, Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo 08/09, Omni-Scala, Wrocław, 2008
  4. Praca zbiorowa (tłum. Broszkiewicz S., Dobrzyński M., Gasz K.), Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa (red. Koczyk H.), Ogrzewnictwo praktyczne II wydanie uzupełnione. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja, Systherm, Poznań, 2009, II wydanie uzupełnione
  2. Fodemski T. i inni, 1. Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie. Segregator z aktualizacją 4 razy w ciągu roku., Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa, 2012

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie prostej instalacji ciepłowniczej dla zadanych warunków.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Zapotrzebowanie na energię cieplną i c.w.u. Podział układów w ciepłownictwie. Nośniki energii cieplnej (woda, para wodna i powietrze). Źródła ciepła. Ciepłownie lokalne. Sieci ciepłownicze. Węzły ciepłownicze. Odbiorniki ciepła. Instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych. Rozwiązania układów dostarczania ciepła w zakładach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Studiowanie literatury3
A-P-3Praca własna13
A-P-4Konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2Studiowanie wymaganej literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-4Zaliczenie wykładu1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C41-1_W01Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ciepłownictwa, umiejętnie charakteryzuje nośniki energii cieplnej, źródła ciepła, ciepłownie lokalne, sieci i węzły ciepłownicze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W15Zna podstawy termodynamiki technicznej oraz prawa transportu ciepła i masy w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W16Zna podstawy projektowania, budowy i eksploatacji siłowni, układów i systemów energetycznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji ciepłowniczych
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, podziałem, budową, przykładami instalacji ciepłowniczych
Treści programoweT-P-1Wykonanie prostej instalacji ciepłowniczej dla zadanych warunków.
T-W-1Wprowadzenie. Zapotrzebowanie na energię cieplną i c.w.u. Podział układów w ciepłownictwie. Nośniki energii cieplnej (woda, para wodna i powietrze). Źródła ciepła. Ciepłownie lokalne. Sieci ciepłownicze. Węzły ciepłownicze. Odbiorniki ciepła. Instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych. Rozwiązania układów dostarczania ciepła w zakładach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C41-1_U01Student potrafi scharakteryzować nośniki energii cieplnej, źródła ciepła, ciepłownie lokalne i sieci ciepłownicze. Potrafi omówić węzły ciepłownicze oraz odbiorniki ciepła oraz umie wykonać i zaprezentować projekt prostej instalacji ciepłowniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
ENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
ENE_1A_U20Umie opracować i przedstawić projekt urządzenia, procesu lub systemu energetycznego
ENE_1A_U27Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w energetyce i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania i eksploatacji instalacji ciepłowniczych
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, podziałem, budową, przykładami instalacji ciepłowniczych
Treści programoweT-P-1Wykonanie prostej instalacji ciepłowniczej dla zadanych warunków.
T-W-1Wprowadzenie. Zapotrzebowanie na energię cieplną i c.w.u. Podział układów w ciepłownictwie. Nośniki energii cieplnej (woda, para wodna i powietrze). Źródła ciepła. Ciepłownie lokalne. Sieci ciepłownicze. Węzły ciepłownicze. Odbiorniki ciepła. Instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych. Rozwiązania układów dostarczania ciepła w zakładach przemysłowych. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60%
3,0Opanowanie materiału w zakresie 61-68%
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76%
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84%
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92%
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100%