Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Zaawansowane techniki obliczeniowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowane techniki obliczeniowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw matematyki, fizyki, termodynamiki, wymiany ciepła, mechaniki płynów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczących metod obliczeniowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych programów komputerowych
C-2Zapoznanie studentów z obsługą programów komputerowych do rozwiązywania problemów z dziedziny termodynamki i wymiany ciepła

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zadania obliczeniowe zwiazane z treścią wykładów z wykorzystaniem programów komputerowych15
15
wykłady
T-W-1Wstęp teoretyczny Sposoby obliczeń obiegów parowych z wykorzystaniem specjalizowanych programów komputerowych; Programy wspomagania obliczen inzynierskich; Graficzna prezentacja wyników; Rozwiązywanie typowych zagadnien matematycznych i inzynierskich;15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów8
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratoriów w formie zadania do samodzielnego rozwiązania

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C14_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować problem z zakresu prostych przypadków wymiany ciepła oraz dobierać odpowiednią metodę rozwiązywania problemu
ENE_1A_W02, ENE_1A_W01C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć obsługiwać wybrane programy komputerowe służące rozwiązywaniu zadań z zakresu termodynamiki i wymiany ciepła
ENE_1A_U02C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C14_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się
ENE_1A_K01, ENE_1A_K07C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C14_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować problem z zakresu prostych przypadków wymiany ciepła oraz dobierać odpowiednią metodę rozwiązywania problemu
2,0
3,0Student poprawienie dobiera metody rozwiązywania jedynie wybranych problemów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć obsługiwać wybrane programy komputerowe służące rozwiązywaniu zadań z zakresu termodynamiki i wymiany ciepła
2,0
3,0Student umie obsługiwać najprostsze programy komputerowe i rozwiązywać za ich pomocą nieskomplikowane problemy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C14_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się
2,0
3,0Student ma świadomość posiadania wiedzy lecz nie wykorzystuje jej w dostatecznym stopniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ewa Dudek-Dyduch, Metody numeryczne : wybrane zagadnienia, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011
  2. Nagórski Z., Modelowanie przewodzenia ciepła za pomocą arkusza kalkulacyjnego, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2001
  3. Taler J., Duda P., Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, WNT, Warszawa, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zadania obliczeniowe zwiazane z treścią wykładów z wykorzystaniem programów komputerowych15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp teoretyczny Sposoby obliczeń obiegów parowych z wykorzystaniem specjalizowanych programów komputerowych; Programy wspomagania obliczen inzynierskich; Graficzna prezentacja wyników; Rozwiązywanie typowych zagadnien matematycznych i inzynierskich;15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C14_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować problem z zakresu prostych przypadków wymiany ciepła oraz dobierać odpowiednią metodę rozwiązywania problemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W02Ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
ENE_1A_W01Zna podstawowe metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania i możliwości obliczeń numerycznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z obsługą programów komputerowych do rozwiązywania problemów z dziedziny termodynamki i wymiany ciepła
C-1Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczących metod obliczeniowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych programów komputerowych
Treści programoweT-W-1Wstęp teoretyczny Sposoby obliczeń obiegów parowych z wykorzystaniem specjalizowanych programów komputerowych; Programy wspomagania obliczen inzynierskich; Graficzna prezentacja wyników; Rozwiązywanie typowych zagadnien matematycznych i inzynierskich;
T-L-1Zadania obliczeniowe zwiazane z treścią wykładów z wykorzystaniem programów komputerowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratoriów w formie zadania do samodzielnego rozwiązania
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawienie dobiera metody rozwiązywania jedynie wybranych problemów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C14_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć obsługiwać wybrane programy komputerowe służące rozwiązywaniu zadań z zakresu termodynamiki i wymiany ciepła
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U02Umie rozwiązywać praktyczne zagadnienia inżynierskie, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z obsługą programów komputerowych do rozwiązywania problemów z dziedziny termodynamki i wymiany ciepła
C-1Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczących metod obliczeniowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych programów komputerowych
Treści programoweT-W-1Wstęp teoretyczny Sposoby obliczeń obiegów parowych z wykorzystaniem specjalizowanych programów komputerowych; Programy wspomagania obliczen inzynierskich; Graficzna prezentacja wyników; Rozwiązywanie typowych zagadnien matematycznych i inzynierskich;
T-L-1Zadania obliczeniowe zwiazane z treścią wykładów z wykorzystaniem programów komputerowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratoriów w formie zadania do samodzielnego rozwiązania
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie obsługiwać najprostsze programy komputerowe i rozwiązywać za ich pomocą nieskomplikowane problemy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C14_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z obsługą programów komputerowych do rozwiązywania problemów z dziedziny termodynamki i wymiany ciepła
C-1Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczących metod obliczeniowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych programów komputerowych
Treści programoweT-W-1Wstęp teoretyczny Sposoby obliczeń obiegów parowych z wykorzystaniem specjalizowanych programów komputerowych; Programy wspomagania obliczen inzynierskich; Graficzna prezentacja wyników; Rozwiązywanie typowych zagadnien matematycznych i inzynierskich;
T-L-1Zadania obliczeniowe zwiazane z treścią wykładów z wykorzystaniem programów komputerowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratoriów w formie zadania do samodzielnego rozwiązania
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość posiadania wiedzy lecz nie wykorzystuje jej w dostatecznym stopniu
3,5
4,0
4,5
5,0