Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjaprzedmiot wspólny6 / 2
Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznaprzedmiot wspólny6 / 3
Język angielski Iprzedmiot wspólny
Język angielski IIprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny2 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny2 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Zachowanie społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny2 / 3
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Iprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IVprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Vprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 1
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 1
Konsultacje z opiekunem/promotorem Iprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IVprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem Vprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Iprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IVprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Vprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IVprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 2
Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych technologii chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjaprzedmiot wspólny6 / 2
Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznaprzedmiot wspólny6 / 3
Język angielski Iprzedmiot wspólny
Język angielski IIprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny2 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny2 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Zachowanie społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny2 / 3
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Iprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IVprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Vprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 1
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 1
Konsultacje z opiekunem/promotorem Iprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IVprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem Vprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Iprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IVprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Vprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IVprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 2
Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych technologii chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjaprzedmiot wspólny6 / 2
Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznaprzedmiot wspólny6 / 3
Język angielski Iprzedmiot wspólny
Język angielski IIprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny2 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny2 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Zachowanie społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny2 / 3
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Iprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IVprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Vprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 1
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 1
Konsultacje z opiekunem/promotorem Iprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IVprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem Vprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Iprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IVprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Vprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IVprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 2
Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych technologii chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski Iprzedmiot wspólny
Język angielski IIprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Iprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IVprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Vprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIprzedmiot wspólny
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem Iprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem IVprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem Vprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Iprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IVprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Vprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IIIprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkowe IVprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 1
Technologia chemiczna Iprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 1
Technologia chemiczna IIprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1