Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS1 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału obowiązującego na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna i procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktoranta z zasadami wykonywania pracy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji na dany temat w obszarze zagadnień technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
C-3Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na wybrany temat z obszaru technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Zapoznanie doktorantów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych2
T-S-2Omówienie wymagań w stosunku do doktorantów oraz odnośnie poziomu pracy doktorskiej (Cel doktoratu. Odkrycie naukowe. Hipotezy badawcze. Cechy wyników badawczych. Struktura rozprawy doktorskiej. Redakcja rozprawy doktorskiej. Weryfikowanie umiejętności doktorantów)2
T-S-3Prezentacja przez doktorantów zagadnienia, przygotowanego na wybrany temat z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej, oraz dyskusja nad nim w grupie seminaryjnej11
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji na wybrany temat5
A-S-3Studia literaturowe w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium5
A-S-4Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody praktyczne: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D01_W02
w zależności od wybranego kierunku badań doktorant potrafi objaśnić specjalistyczne zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej "technologia Chemiczna" lub "Inzynieria Chemiczna"
TICh_3A_W02C-1, C-3, C-2T-S-3, T-S-2, T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D01_U05
doktorant potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień technologii chemicznej lub inzynierii chemicznej
TICh_3A_U05C-3, C-2T-S-3, T-S-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D01_K02
doktorant rozumie potrzebę przekazywania informacji o różnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
TICh_3A_K02C-3, C-2T-S-3, T-S-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D01_W02
w zależności od wybranego kierunku badań doktorant potrafi objaśnić specjalistyczne zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej "technologia Chemiczna" lub "Inzynieria Chemiczna"
2,0
3,0doktorant jest w staniei w stopniu podstawowym objaśnić specjalistyczne zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej "Technologia Chemiczna" lub "Inżynieria Chemiczna"
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D01_U05
doktorant potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień technologii chemicznej lub inzynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną na wybrany temat
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D01_K02
doktorant rozumie potrzebę przekazywania informacji o różnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
2,0
3,0doktorant posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekazywania informacji, dotyczących różnych zagadnień technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dziennik Ustawa Nr 204, poz. 1200

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zapoznanie doktorantów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych2
T-S-2Omówienie wymagań w stosunku do doktorantów oraz odnośnie poziomu pracy doktorskiej (Cel doktoratu. Odkrycie naukowe. Hipotezy badawcze. Cechy wyników badawczych. Struktura rozprawy doktorskiej. Redakcja rozprawy doktorskiej. Weryfikowanie umiejętności doktorantów)2
T-S-3Prezentacja przez doktorantów zagadnienia, przygotowanego na wybrany temat z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej, oraz dyskusja nad nim w grupie seminaryjnej11
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji na wybrany temat5
A-S-3Studia literaturowe w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium5
A-S-4Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D01_W02w zależności od wybranego kierunku badań doktorant potrafi objaśnić specjalistyczne zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej "technologia Chemiczna" lub "Inzynieria Chemiczna"
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktoranta z zasadami wykonywania pracy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych
C-3Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na wybrany temat z obszaru technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji na dany temat w obszarze zagadnień technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-S-3Prezentacja przez doktorantów zagadnienia, przygotowanego na wybrany temat z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej, oraz dyskusja nad nim w grupie seminaryjnej
T-S-2Omówienie wymagań w stosunku do doktorantów oraz odnośnie poziomu pracy doktorskiej (Cel doktoratu. Odkrycie naukowe. Hipotezy badawcze. Cechy wyników badawczych. Struktura rozprawy doktorskiej. Redakcja rozprawy doktorskiej. Weryfikowanie umiejętności doktorantów)
T-S-1Zapoznanie doktorantów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w staniei w stopniu podstawowym objaśnić specjalistyczne zagadnienia z zakresu dyscypliny naukowej "Technologia Chemiczna" lub "Inżynieria Chemiczna"
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D01_U05doktorant potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień technologii chemicznej lub inzynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na wybrany temat z obszaru technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji na dany temat w obszarze zagadnień technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-S-3Prezentacja przez doktorantów zagadnienia, przygotowanego na wybrany temat z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej, oraz dyskusja nad nim w grupie seminaryjnej
T-S-2Omówienie wymagań w stosunku do doktorantów oraz odnośnie poziomu pracy doktorskiej (Cel doktoratu. Odkrycie naukowe. Hipotezy badawcze. Cechy wyników badawczych. Struktura rozprawy doktorskiej. Redakcja rozprawy doktorskiej. Weryfikowanie umiejętności doktorantów)
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną na wybrany temat
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D01_K02doktorant rozumie potrzebę przekazywania informacji o różnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na wybrany temat z obszaru technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności przygotowania prezentacji na dany temat w obszarze zagadnień technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-S-3Prezentacja przez doktorantów zagadnienia, przygotowanego na wybrany temat z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej, oraz dyskusja nad nim w grupie seminaryjnej
T-S-2Omówienie wymagań w stosunku do doktorantów oraz odnośnie poziomu pracy doktorskiej (Cel doktoratu. Odkrycie naukowe. Hipotezy badawcze. Cechy wyników badawczych. Struktura rozprawy doktorskiej. Redakcja rozprawy doktorskiej. Weryfikowanie umiejętności doktorantów)
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekazywania informacji, dotyczących różnych zagadnień technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0