Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksander Butrynowski <Aleksander.Butrynowski@zut.edu.pl>, Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.4
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.3
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.3
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.3
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładu konwersatoryjnego i zaliczenia90
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej.35
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
M-3gry dydaktyczne
M-4prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena podsumowująca: ocena umiejętności podczas rozmowy zaliczeniowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A09a_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
TICh_3A_W09C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A09a_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
TICh_3A_U06C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-4, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A09a_K01
Wykazuje kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2S-1
ICHP_3-_A09a_K02
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności dydaktyczne a także menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A09a_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
2,0
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A09a_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
2,0
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A09a_K01
Wykazuje kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
2,0
3,0Wykazuje podstawowe kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_3-_A09a_K02
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności dydaktyczne a także menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
2,0
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa, 2004
  2. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej dla studentów szkół wyższych, PWN, Warszawa, 1998
  3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2009
  4. Szerląg A./red/, Problemy edukacji w szkole wyższej, Impuls, Kraków, 2006
  5. Hogan K., Psychologia perswazji, Wydawnictwo Czarna Owca, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Astrum, Wrocław, 2007
  2. Arends R.J, Uczymy się nauczać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998
  3. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji., GWP, Gdańsk, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.4
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.3
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.3
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.3
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładu konwersatoryjnego i zaliczenia90
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej.35
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09a_W01Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-4prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena umiejętności podczas rozmowy zaliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09a_U01Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-4prezentacja multimedialna.
M-2wykład konwersatoryjny
M-3gry dydaktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena umiejętności podczas rozmowy zaliczeniowej.
S-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09a_K01Wykazuje kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje podstawowe kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09a_K02Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności dydaktyczne a także menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-4prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena umiejętności podczas rozmowy zaliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0