Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem VI:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem VI
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie poprzedzających semestrów studiów doktoranckich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Dyskusja i podsumowanie uzyskanych wyników

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pierwszej wersji rozprawy doktorskiej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D13_W01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań umożliwiającą odniesienie uzyskanych wyników do stanu wiedzy.
TICh_3A_W07C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D13_W02
Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badań
TICh_3A_W02
TICh_3A_D13_W03
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_W02
TICh_3A_D13_W04
Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej
TICh_3A_W02
TICh_3A_D13_W05
Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej
TICh_3A_W02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D13_U01
Potrafi przygotować publikację podsumowującą uzyskane wyniki badań oraz rozprawę doktorską.
TICh_3A_U04C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D13_U014
Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań badawczych w wybranym zakresie
TICh_3A_U14
TICh_3A_D13_U02
Potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe w odniesieniu do wybranej tematyki badawczej
TICh_3A_U02

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D13_K01
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wyników swojej pracy w postaci publikacji, patentów, wystąpień konferencyjnych.
TICh_3A_K02C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D13_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny w odniesieniu do wybranej problematyki badawczej
TICh_3A_K01C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D13_K03
potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny w odniesieniu do wybranej tematyki badawczej
TICh_3A_K01

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D13_W01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań umożliwiającą odniesienie uzyskanych wyników do stanu wiedzy.
2,0
3,0przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D13_U01
Potrafi przygotować publikację podsumowującą uzyskane wyniki badań oraz rozprawę doktorską.
2,0
3,0przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D13_K01
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wyników swojej pracy w postaci publikacji, patentów, wystąpień konferencyjnych.
2,0
3,0przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura adekwatna do tematyki badawczej, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_W01Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań umożliwiającą odniesienie uzyskanych wyników do stanu wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Dyskusja i podsumowanie uzyskanych wyników
Treści programoweT-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pierwszej wersji rozprawy doktorskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_W02Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_W03Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_W04Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_W05Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Dyskusja i podsumowanie uzyskanych wyników
Treści programoweT-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pierwszej wersji rozprawy doktorskiej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_U01Potrafi przygotować publikację podsumowującą uzyskane wyniki badań oraz rozprawę doktorską.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U04na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Dyskusja i podsumowanie uzyskanych wyników
Treści programoweT-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pierwszej wersji rozprawy doktorskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_U014Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań badawczych w wybranym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U14potrafi dokonać doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań w zakresie wybranego kierunku badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_U02Potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe w odniesieniu do wybranej tematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_K01Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wyników swojej pracy w postaci publikacji, patentów, wystąpień konferencyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Dyskusja i podsumowanie uzyskanych wyników
Treści programoweT-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pierwszej wersji rozprawy doktorskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_K02Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny w odniesieniu do wybranej problematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Dyskusja i podsumowanie uzyskanych wyników
Treści programoweT-S-1Podsumowanie uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej badań. Dyskusja na temat zawartości rozprawy.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pierwszej wersji rozprawy doktorskiej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D13_K03potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny w odniesieniu do wybranej tematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy