Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem V:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem V
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS5 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie poprzedzających semestrów studiów doktoranckich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zabranie i krytyczne przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc7
7

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Konsultacje z promotorem. Praca własna30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Podsumowanie pracy doktoranta w ciągu semestru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D11_W01
Ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej, w szczególności w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_W07C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D11_W02
Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej
TICh_3A_W02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D11_U01
Potrafi zebrać, zinterpretować i krytycznie przeanalizować zebrane informacje literaturowe w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U02C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D11_U02
Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji badań w zakresie wybranej tematyki badawczej
TICh_3A_U14

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D11_K01
Potrafi myśleć w sposób innowacyjny i kreatywny, wyciagnąć potrzebne do swoich badań wnioski z zebranych informacji literaturowych
TICh_3A_K01C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D11_K02
Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny i kreatywny w odniesieniu do wybranej problematyki badawczej
TICh_3A_K01C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D11_W01
Ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej, w szczególności w zakresie wybranego kierunku badań
2,0
3,0Przedstawienie wyników przeglądu literatury i pierwszych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D11_U01
Potrafi zebrać, zinterpretować i krytycznie przeanalizować zebrane informacje literaturowe w zakresie wybranego kierunku badań
2,0
3,0Przedstawienie wyników przeglądu literatury i pierwszych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D11_K01
Potrafi myśleć w sposób innowacyjny i kreatywny, wyciagnąć potrzebne do swoich badań wnioski z zebranych informacji literaturowych
2,0
3,0Przedstawienie wyników przeglądu literatury i pierwszych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura tematu zebrana przez doktoranta, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc7
7

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Konsultacje z promotorem. Praca własna30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D11_W01Ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej, w szczególności w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Zabranie i krytyczne przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań
Treści programoweT-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc
Metody nauczaniaM-1dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowanie pracy doktoranta w ciągu semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie wyników przeglądu literatury i pierwszych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D11_W02Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Zabranie i krytyczne przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań
Treści programoweT-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc
Metody nauczaniaM-1dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowanie pracy doktoranta w ciągu semestru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D11_U01Potrafi zebrać, zinterpretować i krytycznie przeanalizować zebrane informacje literaturowe w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zabranie i krytyczne przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań
Treści programoweT-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc
Metody nauczaniaM-1dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowanie pracy doktoranta w ciągu semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie wyników przeglądu literatury i pierwszych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D11_U02Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji badań w zakresie wybranej tematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U14potrafi dokonać doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań w zakresie wybranego kierunku badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D11_K01Potrafi myśleć w sposób innowacyjny i kreatywny, wyciagnąć potrzebne do swoich badań wnioski z zebranych informacji literaturowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zabranie i krytyczne przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań
Treści programoweT-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc
Metody nauczaniaM-1dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowanie pracy doktoranta w ciągu semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie wyników przeglądu literatury i pierwszych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D11_K02Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny i kreatywny w odniesieniu do wybranej problematyki badawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zabranie i krytyczne przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań
Treści programoweT-S-1Omówienie uzyskanych wyników badań. Samodzielna praca doktoranta przy przeglądzie literatury. Kolejne konsultacje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na miesiąc
Metody nauczaniaM-1dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowanie pracy doktoranta w ciągu semestru