Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 8:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,015

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,07
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,010
Seminarium kierunkowe IVzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,08