Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem III:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem III
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS3 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie poprzednich semestrów studiów doktoranckich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie technik badawczych niezbędnych do realizacji badań w ramach pracy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie pierwszych wyników badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej. W razie konieczności korekta planu pracy doktorskiej7
7

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Przygotowanie do dyskusji z promotorem. Dyskusja z promotorem.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań pod koniec semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D06_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i technik prowadzenia badań naukowych
TICh_3A_W08C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D06_U01
Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej do realizacji zadań w ramach pracy doktorskiej. Potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe bądź modyfikować istniejące, tak, aby były przydatne w prowadzonych badaniach.
TICh_3A_U09, TICh_3A_U13C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D06_K01
W trakcie realizacji pracy doktorskiej potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i reatywny.
TICh_3A_K01C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D06_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i technik prowadzenia badań naukowych
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przeanalizować uzyskane początkowe wyniki badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D06_U01
Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej do realizacji zadań w ramach pracy doktorskiej. Potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe bądź modyfikować istniejące, tak, aby były przydatne w prowadzonych badaniach.
2,0
3,0Przedstawienie pierwszych wyników na tle przeglądu literatury
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D06_K01
W trakcie realizacji pracy doktorskiej potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i reatywny.
2,0
3,0Przedstawienie pierwszych wyników na tle przeglądu literatury
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura adekwatna do tematyki badawczej, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie pierwszych wyników badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej. W razie konieczności korekta planu pracy doktorskiej7
7

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Przygotowanie do dyskusji z promotorem. Dyskusja z promotorem.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D06_W01Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i technik prowadzenia badań naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Opanowanie technik badawczych niezbędnych do realizacji badań w ramach pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Omówienie pierwszych wyników badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej. W razie konieczności korekta planu pracy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przeanalizować uzyskane początkowe wyniki badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D06_U01Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej do realizacji zadań w ramach pracy doktorskiej. Potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe bądź modyfikować istniejące, tak, aby były przydatne w prowadzonych badaniach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U09potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych
TICh_3A_U13potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne w prowadzonych badaniach
Cel przedmiotuC-1Opanowanie technik badawczych niezbędnych do realizacji badań w ramach pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Omówienie pierwszych wyników badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej. W razie konieczności korekta planu pracy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie pierwszych wyników na tle przeglądu literatury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D06_K01W trakcie realizacji pracy doktorskiej potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i reatywny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie technik badawczych niezbędnych do realizacji badań w ramach pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Omówienie pierwszych wyników badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej. W razie konieczności korekta planu pracy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie pierwszych wyników na tle przeglądu literatury
3,5
4,0
4,5
5,0