Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VI:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VI
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Mozia <Sylwia.Mozia@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Xuecheng Chen <Xuecheng.Chen@zut.edu.pl>, Zbigniew Czech <psa_czech@wp.pl>, Mirosława El Fray <Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Marek Gryta <Marek.Gryta@zut.edu.pl>, Joanna Grzechulska-Damszel <Joanna.Grzechulska@zut.edu.pl>, Barbara Grzmil <Barbara.Grzmil@zut.edu.pl>, Zdzisław Jaworski <Zdzislaw.Jaworski@zut.edu.pl>, Ryszard Kaleńczuk <Ryszard.Kalenczuk@zut.edu.pl>, Krzysztof Karakulski <Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl>, Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>, Zofia Lendzion-Bieluń <Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl>, Agata Markowska-Szczupak <Agata.Markowska@zut.edu.pl>, Beata Michalkiewicz <Beata.Michalkiewicz@zut.edu.pl>, Ewa Mijowska <Ewa.Borowiak-Palen@zut.edu.pl>, Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Dariusz Moszyński <Dariusz.Moszynski@zut.edu.pl>, Sylwia Mozia <Sylwia.Mozia@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>, Jacek Przepiórski <Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl>, Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>, Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>, Beata Tryba <Beata.Tryba@zut.edu.pl>, Ryszard Ukielski <Ryszard.Ukielski@zut.edu.pl>, Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>, Rafał Wróbel <Rafal.Wrobel@zut.edu.pl>, Agnieszka Wróblewska <Agnieszka.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,5 ECTS (formy) 0,5
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 0,51,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z zakresu technologii/inzynierii chemicznej, zwłaszcza z zakresu przedmiotów prowadzonych na S2

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ugruntowanie wiedzy z zakresu tematyki realizowanych przedmiotów. Nabycie umiejętności kształcenia studentów oraz kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Uczestnictwo doktoranta w wspólprowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjneń) ze studentami I i II stopnia w ramach przedmiotów realizowanych w macierzystym instytucie/katedrze, zwłaszcza związanych z obszarem tematycznym pracy doktorskiej.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach ze studentami w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe, objaśnienia, pokazy, demonstracje - stosownie do rodzaju zajęć prowadzonych w ramach współrealizowanych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena jakości wiedzy i czytelności przekazu. Ocena właściwego sposobu komunikacji. Ocena zaangażowania doktoranta w przygotowanie się do zajęć i ich współrealizację.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_D21f_W01
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wspóprowadzonych przedmiotów. Wdrożenie "w życie" posiadanej wiedzy o nauczaniu akademickim.
C-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_D21f_U01
Nabycie i ugruntowanie umiejętności kształcenia studentów i posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami.
C-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_D21f_K01
Nabycie kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego.
C-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_D21f_W01
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wspóprowadzonych przedmiotów. Wdrożenie "w życie" posiadanej wiedzy o nauczaniu akademickim.
2,0
3,0Przekazanie wiedzy podstawowej przy nadzorze pracowniak dydaktycznego: opiekuna/promotora pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_D21f_U01
Nabycie i ugruntowanie umiejętności kształcenia studentów i posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami.
2,0
3,0Nabycie podstawowych umiejętności w jasnym i zrozumiałym przekazywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów wystepujących w czasie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_D21f_K01
Nabycie kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego.
2,0
3,0Pozytywan ocena kompetencji doktoranta współuczestniczącego w zajeciach dydaktycznych dokonana przez opiekuna/promotora
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kupisiewicz Czesław, Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2005
  2. Półturzycki Józef, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Okoń Wincenty, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Uczestnictwo doktoranta w wspólprowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjneń) ze studentami I i II stopnia w ramach przedmiotów realizowanych w macierzystym instytucie/katedrze, zwłaszcza związanych z obszarem tematycznym pracy doktorskiej.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach ze studentami w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_D21f_W01Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wspóprowadzonych przedmiotów. Wdrożenie "w życie" posiadanej wiedzy o nauczaniu akademickim.
Cel przedmiotuC-1Ugruntowanie wiedzy z zakresu tematyki realizowanych przedmiotów. Nabycie umiejętności kształcenia studentów oraz kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe, objaśnienia, pokazy, demonstracje - stosownie do rodzaju zajęć prowadzonych w ramach współrealizowanych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena jakości wiedzy i czytelności przekazu. Ocena właściwego sposobu komunikacji. Ocena zaangażowania doktoranta w przygotowanie się do zajęć i ich współrealizację.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przekazanie wiedzy podstawowej przy nadzorze pracowniak dydaktycznego: opiekuna/promotora pracy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_D21f_U01Nabycie i ugruntowanie umiejętności kształcenia studentów i posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami.
Cel przedmiotuC-1Ugruntowanie wiedzy z zakresu tematyki realizowanych przedmiotów. Nabycie umiejętności kształcenia studentów oraz kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe, objaśnienia, pokazy, demonstracje - stosownie do rodzaju zajęć prowadzonych w ramach współrealizowanych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena jakości wiedzy i czytelności przekazu. Ocena właściwego sposobu komunikacji. Ocena zaangażowania doktoranta w przygotowanie się do zajęć i ich współrealizację.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nabycie podstawowych umiejętności w jasnym i zrozumiałym przekazywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów wystepujących w czasie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_D21f_K01Nabycie kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego.
Cel przedmiotuC-1Ugruntowanie wiedzy z zakresu tematyki realizowanych przedmiotów. Nabycie umiejętności kształcenia studentów oraz kompetencji w zakresie wdrażania zasad postępowania nauczyciela akademickiego
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe, objaśnienia, pokazy, demonstracje - stosownie do rodzaju zajęć prowadzonych w ramach współrealizowanych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena jakości wiedzy i czytelności przekazu. Ocena właściwego sposobu komunikacji. Ocena zaangażowania doktoranta w przygotowanie się do zajęć i ich współrealizację.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywan ocena kompetencji doktoranta współuczestniczącego w zajeciach dydaktycznych dokonana przez opiekuna/promotora
3,5
4,0
4,5
5,0