Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Angielski w nauce i technologii - Technologia chemiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Angielski w nauce i technologii - Technologia chemiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone zajecia z technologii chemicznej na studiach I i Ii stopnia. Zaliczone zajęcia z technologii chemicznej na semestrze III i IV S3

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią angielskojęzyczną w zakresie technologii chemicznej na przykładzie najnowszych osiągnięć w nanotechnologii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Nanotechnologies and nanosciences - definitions Methods of synthesis of nanomaterials Mathods of characterisation of nanomaterials Carbon nanomaterials Application of nanomaterials in catalysis Application of nanotechnology in energy issues Nanomedicine Safety of nanomaterials30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03a_W01
Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w nanotechnologii
TICh_3A_W07C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03a_K01
Rozumie potrzebę pozyskiwania informacji w zakresie najnowszych osiągnięć z technologii chemicznej oraz ich przekazywania
TICh_3A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03a_W01
Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w nanotechnologii
2,0
3,0Co najmniej 60% prawidłowych idpowiedzi w teście pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03a_K01
Rozumie potrzebę pozyskiwania informacji w zakresie najnowszych osiągnięć z technologii chemicznej oraz ich przekazywania
2,0
3,0Zrozumienie pytań i udzielenie co njamniej 60% prawidlowych iodpowiedzi w teście pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Najnowsze artykuły polecone przez prowadzącego zajęcia, Aktualna literatura adekwatna do tematu, polecona przez prowadzącego zajęcia, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nanotechnologies and nanosciences - definitions Methods of synthesis of nanomaterials Mathods of characterisation of nanomaterials Carbon nanomaterials Application of nanomaterials in catalysis Application of nanotechnology in energy issues Nanomedicine Safety of nanomaterials30
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03a_W01Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w nanotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią angielskojęzyczną w zakresie technologii chemicznej na przykładzie najnowszych osiągnięć w nanotechnologii
Treści programoweT-W-1Nanotechnologies and nanosciences - definitions Methods of synthesis of nanomaterials Mathods of characterisation of nanomaterials Carbon nanomaterials Application of nanomaterials in catalysis Application of nanotechnology in energy issues Nanomedicine Safety of nanomaterials
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Co najmniej 60% prawidłowych idpowiedzi w teście pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03a_K01Rozumie potrzebę pozyskiwania informacji w zakresie najnowszych osiągnięć z technologii chemicznej oraz ich przekazywania
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią angielskojęzyczną w zakresie technologii chemicznej na przykładzie najnowszych osiągnięć w nanotechnologii
Treści programoweT-W-1Nanotechnologies and nanosciences - definitions Methods of synthesis of nanomaterials Mathods of characterisation of nanomaterials Carbon nanomaterials Application of nanomaterials in catalysis Application of nanotechnology in energy issues Nanomedicine Safety of nanomaterials
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zrozumienie pytań i udzielenie co njamniej 60% prawidlowych iodpowiedzi w teście pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0