Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Technologia chemiczna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Technologia chemiczna I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów wymaganych programem studiów doktoranckich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z ostatnimi regulacjami (REACH) i rekomendacjami (BAT) w dziedzinie przemysłu chemicznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1BAT - najlepsze dostępne techniki. Definicje, kryteria, przyklady. REACH - podstawy systemu Aktualna sytuacja przemysłu chemicznego w regionie zachodniopomorskim, w Polsce, w świecie. Najnowsze osiągnięcia w zakresie nowych materialów i technologii oraz ich zastosowania.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udzial w zajęciach. Praca samodzielna. Udział w zaliczeniu30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec semestru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C01a_W01
Ma zaawansowaną wiedzę na temat metod realizacji procesów technologicznych
TICh_3A_W08C-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C01a_U01
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny najlepszych rozwiązań stosowanych w technologii/inżynierii chemicznej.
TICh_3A_U11C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C01a_K01
Posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowsku naukowym i zawodowym.
TICh_3A_K03C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C01a_U01
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny najlepszych rozwiązań stosowanych w technologii/inżynierii chemicznej.
2,0
3,0Umiejętność oceny różnych rozwiązań technologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C01a_K01
Posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowsku naukowym i zawodowym.
2,0
3,0Potrafi ocenić wpływ badacza na środowisko naukowe i zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. UE, Dyrektywa nr 96/61/WE z 24 września 1996 r, 24 września 1996, 1996
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1BAT - najlepsze dostępne techniki. Definicje, kryteria, przyklady. REACH - podstawy systemu Aktualna sytuacja przemysłu chemicznego w regionie zachodniopomorskim, w Polsce, w świecie. Najnowsze osiągnięcia w zakresie nowych materialów i technologii oraz ich zastosowania.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udzial w zajęciach. Praca samodzielna. Udział w zaliczeniu30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01a_W01Ma zaawansowaną wiedzę na temat metod realizacji procesów technologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z ostatnimi regulacjami (REACH) i rekomendacjami (BAT) w dziedzinie przemysłu chemicznego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec semestru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01a_U01Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny najlepszych rozwiązań stosowanych w technologii/inżynierii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U11potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach realizowanych w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z ostatnimi regulacjami (REACH) i rekomendacjami (BAT) w dziedzinie przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-1BAT - najlepsze dostępne techniki. Definicje, kryteria, przyklady. REACH - podstawy systemu Aktualna sytuacja przemysłu chemicznego w regionie zachodniopomorskim, w Polsce, w świecie. Najnowsze osiągnięcia w zakresie nowych materialów i technologii oraz ich zastosowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność oceny różnych rozwiązań technologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01a_K01Posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowsku naukowym i zawodowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z ostatnimi regulacjami (REACH) i rekomendacjami (BAT) w dziedzinie przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-1BAT - najlepsze dostępne techniki. Definicje, kryteria, przyklady. REACH - podstawy systemu Aktualna sytuacja przemysłu chemicznego w regionie zachodniopomorskim, w Polsce, w świecie. Najnowsze osiągnięcia w zakresie nowych materialów i technologii oraz ich zastosowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić wpływ badacza na środowisko naukowe i zawodowe
3,5
4,0
4,5
5,0