Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Inżynieria chemiczna I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Inżynieria chemiczna I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień inżynierii chemicznej objętych programem nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia "Inżynieria chemiczna i procesowa" lub "Technologia chemiczna"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktorantów z wybranymi, zaawansowanymi aspektami zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Reologia płynów - wybrane zagadnienia2
T-W-2Modelowanie sieci wodnych i gazowych3
T-W-3Analiza wybranych aspektów procesów wymiany ciepła3
T-W-4Analiza wybranych aspektów procesów wymiany masy3
T-W-5Przegląd konstrukcji wymienników ciepła. Trendy w budowie wymienników ciepła2
T-W-6Przegląd konstrukcji wymienników masy. Trendy w budowie wymienników masy2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury5
A-W-3Samodzielna analiza materiału omawianego na wykładach5
A-W-4Przygotowanie się doktoranta do kolokwium zaliczającego5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C01b_W06
doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej
TICh_3A_W06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1
TICh_3A_C01b_W07
doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju i nowościach w inżynierii chemicznej
TICh_3A_W07C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C01b_U11
doktorant potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
TICh_3A_U11C-2T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-1
TICh_3A_C01b_U12
doktorant potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności lub wydajności procesu
TICh_3A_U12C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C01b_K01
doktorant potrafi myśleć w sposób kreatywny w zakresie oceny różnych procesów i aparatów stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej
TICh_3A_K01C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C01b_W06
doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym objaśniać zagadnienia ujęte w treściach programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_C01b_W07
doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju i nowościach w inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawoym opisać kierunki rozwoju i postępy w inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C01b_U11
doktorant potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_C01b_U12
doktorant potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności lub wydajności procesu
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym oceniać różne rozwiązania techniczne z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności lub wydajności procesu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C01b_K01
doktorant potrafi myśleć w sposób kreatywny w zakresie oceny różnych procesów i aparatów stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej
2,0
3,0doktorant w stopniu podstawowym wykazuje kreatywną postawę w zakresie oceny różnych procesów i aparatów stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985
 2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
 3. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1998
 4. Paderewski M., Podstawy inżynierii chemicznej. Procesy przepływowe i cieplne, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1993
 5. Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1986
 6. Wiśniewski T., Wiśniewski S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 2000
 7. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
 8. Pohorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977
 9. Szarawara J., Skrzypek J., Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 1980
 10. Sieniutycz S., Optymalizacja w inżynierii procesowej, WNT, Warszawa, 1978
 11. Karcz J., Zaborowska A., Wybrane problemy rachunkowe z zakresu procesów wymiany masy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczevin, 1988

Literatura dodatkowa

 1. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa, 2007
 2. Faghri A., Zhang Y., Transport phenomena in multiphase systems, Elsevier, Amsterdam, 2006
 3. Nauman E.B., Chemical reactor design, optimization and scaleup, McGraw-Hill, New York, 2001
 4. Belfiore L.A., Transport phenomena for chemical reactor design, J. Willey & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Reologia płynów - wybrane zagadnienia2
T-W-2Modelowanie sieci wodnych i gazowych3
T-W-3Analiza wybranych aspektów procesów wymiany ciepła3
T-W-4Analiza wybranych aspektów procesów wymiany masy3
T-W-5Przegląd konstrukcji wymienników ciepła. Trendy w budowie wymienników ciepła2
T-W-6Przegląd konstrukcji wymienników masy. Trendy w budowie wymienników masy2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury5
A-W-3Samodzielna analiza materiału omawianego na wykładach5
A-W-4Przygotowanie się doktoranta do kolokwium zaliczającego5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01b_W06doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wybranymi, zaawansowanymi aspektami zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-1Reologia płynów - wybrane zagadnienia
T-W-2Modelowanie sieci wodnych i gazowych
T-W-3Analiza wybranych aspektów procesów wymiany ciepła
T-W-4Analiza wybranych aspektów procesów wymiany masy
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym objaśniać zagadnienia ujęte w treściach programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01b_W07doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju i nowościach w inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-1Reologia płynów - wybrane zagadnienia
T-W-2Modelowanie sieci wodnych i gazowych
T-W-5Przegląd konstrukcji wymienników ciepła. Trendy w budowie wymienników ciepła
T-W-6Przegląd konstrukcji wymienników masy. Trendy w budowie wymienników masy
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawoym opisać kierunki rozwoju i postępy w inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01b_U11doktorant potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U11potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach realizowanych w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-2Modelowanie sieci wodnych i gazowych
T-W-5Przegląd konstrukcji wymienników ciepła. Trendy w budowie wymienników ciepła
T-W-6Przegląd konstrukcji wymienników masy. Trendy w budowie wymienników masy
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01b_U12doktorant potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności lub wydajności procesu
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U12potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technologicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności, poprawy jakości produktu lub wydajności procesu
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-3Analiza wybranych aspektów procesów wymiany ciepła
T-W-4Analiza wybranych aspektów procesów wymiany masy
T-W-5Przegląd konstrukcji wymienników ciepła. Trendy w budowie wymienników ciepła
T-W-6Przegląd konstrukcji wymienników masy. Trendy w budowie wymienników masy
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym oceniać różne rozwiązania techniczne z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności lub wydajności procesu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C01b_K01doktorant potrafi myśleć w sposób kreatywny w zakresie oceny różnych procesów i aparatów stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wybranymi, zaawansowanymi aspektami zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-2Modelowanie sieci wodnych i gazowych
T-W-3Analiza wybranych aspektów procesów wymiany ciepła
T-W-4Analiza wybranych aspektów procesów wymiany masy
T-W-5Przegląd konstrukcji wymienników ciepła. Trendy w budowie wymienników ciepła
T-W-6Przegląd konstrukcji wymienników masy. Trendy w budowie wymienników masy
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant w stopniu podstawowym wykazuje kreatywną postawę w zakresie oceny różnych procesów i aparatów stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0