Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksander Butrynowski <Aleksander.Butrynowski@zut.edu.pl>, Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 4 0,50,50zaliczenie
wykładyW2 4 0,50,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
C-2Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania tej wiedzy w życiu zawodowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.2
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.2
4
wykłady
T-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów4
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach4
A-A-2przygotowanie do dyskusji i prezentacji11
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach4
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.9
A-W-3Konsultacje2
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny
M-3dyskusja panelowa
M-4wystąpienia i prezentacje studiujących

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A11_W01
Potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
TICh_3A_W09C-1T-W-1, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-2
ICHP_3-_A11_W02
Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.
TICh_3A_W09C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A11_U01
przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
TICh_3A_U06C-1T-W-1, T-A-1, T-A-2M-2S-1, S-2
ICHP_3-_A11_U02
Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki.
TICh_3A_U06C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A11_K01
wykazuje kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01C-1T-W-1, T-A-1, T-A-2M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A11_W01
Potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
2,0
3,0potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_3-_A11_W02
Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.
2,0
3,0Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A11_U01
przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
2,0
3,0w stopniu podstawowym przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_3-_A11_U02
Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki.
2,0
3,0Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A11_K01
wykazuje kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
2,0
3,0wykazuje podstawowe kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa, 1988
  2. Wartości akademickie a jakość kształcenia i badań naukowych. Relacje pomiędzy aksjologicznym i proceduralnym podejściem do pracy akademickiej, projekt badawczy KBN: KBN 1 H01A 01728., 2011
  3. Hall Calvin S., Campbell John B., Lindzey Gardner, Teorie osobowości, PWN, Warszawa, 2006
  4. Akademicki kodeks wartości, przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r., 2003
  5. Dobre praktyki w szkołach wyższych, Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk, 2003
  2. Brzezińska A., Brzeziński J., Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 2000
  3. Jan Hartman, Mistrzu gdzie jesteś, wykład przedstawiony podczas konferencji ''Wyprawka dla nauczyciela'' (zorganizowanej wspólnie przez ''Gazetę Wyborczą'' i Wydawnictwo OPERON), 2010
  4. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.2
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.2
4

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów4
4

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach4
A-A-2przygotowanie do dyskusji i prezentacji11
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach4
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.9
A-W-3Konsultacje2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A11_W01Potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Treści programoweT-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A11_W02Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-2Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania tej wiedzy w życiu zawodowym.
Treści programoweT-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny
M-4wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A11_U01przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Treści programoweT-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu podstawowym przejawia praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A11_U02Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-2Po ukończeniu kursu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie pojęciowego ujęcia zagadnień etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz uzyska umiejętności uwzględniania tej wiedzy w życiu zawodowym.
Treści programoweT-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.
Metody nauczaniaM-3dyskusja panelowa
M-4wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi analizować kazusy z pracy naukowej i dydaktycznej w kontekście etyki. Potrafi w praktyce zastosować elementy etosu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A11_K01wykazuje kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu kursu doktorant będzie potrafił zasadnie operować podstawową terminologią psychologiczną związaną z zagadnieniami uczenia się i nauczania w szkole wyższej. Uzyska praktyczne umiejętności wyzyskiwania swej wiedzy psychologicznej w celu polepszenia jakości nauczania, motywowania do samokształcenia, a także własnego samorozwoju dydaktycznego.
Treści programoweT-W-1Osobowość. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań studenta; wpływ osobowości wykładowcy na kształtowanie osobowości studentów
T-A-1Wykładowca – nauczyciel jako osoba ucząca się — ewaluacja własnej pracy i osiągnięć.
T-A-2Aksjologiczne podstawy poprawnych relacji wykładowca - student jako przesłanki sukcesów w kształceniu.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3dyskusja panelowa
M-4wystąpienia i prezentacje studiujących
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje podstawowe kompetencje pozwalające wykorzystywać wiedze psychologiczną w organizacji i inspiracji procesu uczenia się innych osób, a także własnego doskonalenia dydaktycznego.
3,5
4,0
4,5
5,0