Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IV:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IV
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS4 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału obowiązującego na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna i procesowa
W-2Znajomość materiału omawianego w semestrach 1, 2 oraz 3 na seminarium "Postępy pracy doktorskiej"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego metodyki badań, planowanych do realizacji w pracy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Prezentacja przez doktorantów metodyki badań planowanych do realizacji w pracach doktorskich i dyskusja nad nią w grupie seminaryjnej15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej metodyki badań w pracy doktorskiej16
A-S-3Studia literaturowe w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium15
A-S-4Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium14
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody praktyczne: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D07_W02
doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień związanych z wybranym kierunkiem badań w obszarze dyscypliny "Technologia Chemiczna" lub "Inżynieria Chemiczna"
TICh_3A_W02C-2, C-1T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D07_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
TICh_3A_U08C-2, C-1T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D07_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie opracowywania metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej
TICh_3A_K01C-2, C-1T-S-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D07_W02
doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień związanych z wybranym kierunkiem badań w obszarze dyscypliny "Technologia Chemiczna" lub "Inżynieria Chemiczna"
2,0
3,0doktorant jest w stanie zaproponować w zakresie podstawowym metodykę badań planowanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D07_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi uzasadnić w podstawowym zakresie proponowaną przez niego metodykę badań planowanych do realizacji w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D07_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie opracowywania metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć i działać kreatywnie w zakresie proponowania metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Kraśniewski, Jak pisać rozprawę doktorską, http:// cygnus.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TPdokt/wykład-pdf/TPdokt-rozprawa.pdf

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Prezentacja przez doktorantów metodyki badań planowanych do realizacji w pracach doktorskich i dyskusja nad nią w grupie seminaryjnej15
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej metodyki badań w pracy doktorskiej16
A-S-3Studia literaturowe w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium15
A-S-4Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium14
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D07_W02doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień związanych z wybranym kierunkiem badań w obszarze dyscypliny "Technologia Chemiczna" lub "Inżynieria Chemiczna"
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego metodyki badań, planowanych do realizacji w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów metodyki badań planowanych do realizacji w pracach doktorskich i dyskusja nad nią w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie zaproponować w zakresie podstawowym metodykę badań planowanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D07_U08doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego metodyki badań, planowanych do realizacji w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów metodyki badań planowanych do realizacji w pracach doktorskich i dyskusja nad nią w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi uzasadnić w podstawowym zakresie proponowaną przez niego metodykę badań planowanych do realizacji w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D07_K01doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie opracowywania metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego metodyki badań, planowanych do realizacji w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów metodyki badań planowanych do realizacji w pracach doktorskich i dyskusja nad nią w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć i działać kreatywnie w zakresie proponowania metodyki badań planowanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0