Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem VIII:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem VIII
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS8 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Uzyskanie wszystkich zaliczeń na poprzednich semestrach studiów doktoranckich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ustalenie zakresu i zawartości rozprawy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Dyskutowanie zawartości rozprawy doktorskiej8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Dyskusja z promotorem. Praca własna - przygotowanie do dyskusji60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Objaśnienia/wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wersji początkowej części literaturowej pracy doktorskiej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D19_W01
Ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w zakresie wybranej tematyki badań
TICh_3A_W07C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D19_W07
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najistotniejszych nowości w zakresie wybranej tematyki badań
TICh_3A_W07

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D19_W01
Ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w zakresie wybranej tematyki badań
2,0
3,0Przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_D19_W07
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najistotniejszych nowości w zakresie wybranej tematyki badań
2,0
3,0Zarys rozprawy doktorskiej gotowy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura związana z tematem pracy doktorskiej, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dyskutowanie zawartości rozprawy doktorskiej8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Dyskusja z promotorem. Praca własna - przygotowanie do dyskusji60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D19_W01Ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w zakresie wybranej tematyki badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Ustalenie zakresu i zawartości rozprawy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Dyskutowanie zawartości rozprawy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia/wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wersji początkowej części literaturowej pracy doktorskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie zarysu rozprawy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D19_W07Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najistotniejszych nowości w zakresie wybranej tematyki badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zarys rozprawy doktorskiej gotowy
3,5
4,0
4,5
5,0