Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
TICh_3A_W01ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii fizycznej, organicznej, nieorganicznej oraz analitycznej, biochemii i polimerów, której zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu prowadzonych badań
TICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
TICh_3A_W03ma specjalistyczną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii
TICh_3A_W04ma zaawansowaną wiedzę z zakresu techniki i metod identyfikacji i charakteryzowania produktów chemicznych
TICh_3A_W05posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie matematycznego opisu procesu chemicznego, badań wpływu parametrów procesu na szybkość, wydajność i selektywność jego przebiegu
TICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
TICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
TICh_3A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badań
TICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)