Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem IV:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem IV
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS4 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Uzyskanie zaliczeń na I roku studiów doktoranckich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Omówienie stosowanych technik badawczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie stosowanych technik badawczych. Omóweinie pierwszych wyników eksperymentalnych. Ewentualna modyfikacja zakresu pracy.8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach dyskusja z promotorem praca własna - przygotowanie do dyskucji z promotorem30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć w realizacji pracy doktorskiej w trakcie tego semestru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D08_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie technik badawczych niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
TICh_3A_W08C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D08_W06
Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
TICh_3A_W06

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D08_U01
Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych niezbędnych do realizacji badań w pracy doktorskiej. Potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej stanowisko badawcze do realizacji pracy doktorskiej
TICh_3A_U16, TICh_3A_U14C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D08_U13
Potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne do prowadzonych badań
TICh_3A_U13C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D08_U15
POtrafi przedstawić koncepcję metody badawczej i zrealizować ją w skali laboratoryjnej
TICh_3A_U15

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D08_K01
Przy realizacji zadań badawczych potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny
TICh_3A_K01C-1T-S-1M-1S-1
TICh_3A_D08_K03
Ma kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym
TICh_3A_K03

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D08_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie technik badawczych niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
2,0
3,0Ma wiedzę niezbędną do wyboru odpowiednich technik badawczyc oraz do zaprojektowania i wykonania stanowiska badawczego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D08_U01
Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych niezbędnych do realizacji badań w pracy doktorskiej. Potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej stanowisko badawcze do realizacji pracy doktorskiej
2,0
3,0Potrafi dokonac wyboru technik badawczych niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej. Potrafi zaprojektować i wykonać stanowisko badawcze.
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_D08_U13
Potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne do prowadzonych badań
2,0
3,0potrafi zaplanować i zmontować aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenie badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D08_K01
Przy realizacji zadań badawczych potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny
2,0
3,0Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego, lub adaptacja stanowiska badawczego do swoich potrzeb
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. literatura w zakresie tematu pracy, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie stosowanych technik badawczych. Omóweinie pierwszych wyników eksperymentalnych. Ewentualna modyfikacja zakresu pracy.8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach dyskusja z promotorem praca własna - przygotowanie do dyskucji z promotorem30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_W01Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie technik badawczych niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Omówienie stosowanych technik badawczych
Treści programoweT-S-1Omówienie stosowanych technik badawczych. Omóweinie pierwszych wyników eksperymentalnych. Ewentualna modyfikacja zakresu pracy.
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć w realizacji pracy doktorskiej w trakcie tego semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę niezbędną do wyboru odpowiednich technik badawczyc oraz do zaprojektowania i wykonania stanowiska badawczego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_W06Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_U01Potrafi dokonać wyboru technik laboratoryjnych niezbędnych do realizacji badań w pracy doktorskiej. Potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej stanowisko badawcze do realizacji pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U16potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej stanowisko badawcze do realizacji pracy badawczej
TICh_3A_U14potrafi dokonać doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Omówienie stosowanych technik badawczych
Treści programoweT-S-1Omówienie stosowanych technik badawczych. Omóweinie pierwszych wyników eksperymentalnych. Ewentualna modyfikacja zakresu pracy.
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć w realizacji pracy doktorskiej w trakcie tego semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi dokonac wyboru technik badawczych niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej. Potrafi zaprojektować i wykonać stanowisko badawcze.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_U13Potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne do prowadzonych badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U13potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne w prowadzonych badaniach
Cel przedmiotuC-1Omówienie stosowanych technik badawczych
Treści programoweT-S-1Omówienie stosowanych technik badawczych. Omóweinie pierwszych wyników eksperymentalnych. Ewentualna modyfikacja zakresu pracy.
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć w realizacji pracy doktorskiej w trakcie tego semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zaplanować i zmontować aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenie badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_U15POtrafi przedstawić koncepcję metody badawczej i zrealizować ją w skali laboratoryjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U15potrafi przedstawić koncepcje metod badawczych do opracowania nowych technologii i wykonać ją w skali laboratoryjnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_K01Przy realizacji zadań badawczych potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i kreatywny
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Omówienie stosowanych technik badawczych
Treści programoweT-S-1Omówienie stosowanych technik badawczych. Omóweinie pierwszych wyników eksperymentalnych. Ewentualna modyfikacja zakresu pracy.
Metody nauczaniaM-1wyjaśnienia dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć w realizacji pracy doktorskiej w trakcie tego semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego, lub adaptacja stanowiska badawczego do swoich potrzeb
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D08_K03Ma kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym