Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Język angielski Izaliczenie1,0lektorataudytoryjne1,00,0304
Język angielski IIzaliczenie1,0lektorataudytoryjne1,00,0155

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaegzamin1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
wykładyaudytoryjne0,50,542
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0111
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0111
Nauka i etos nauczyciela akademickiegozaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0104
Pedagogika szkoły wyższejegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0122
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejegzamin1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
wykładyaudytoryjne0,50,542
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,561
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5111
Techniki mowy i emisji głosuzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,543
wykładyaudytoryjne0,50,543

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Izaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0151
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0152
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0153
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IVzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0154
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Vzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0155
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0156
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0157
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych VIIIzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,0158

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Analiza instrumentalna Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,081
Analiza instrumentalna IIzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,03,0242
Konsultacje z opiekunem/promotorem Izaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,071
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,072
Konsultacje z opiekunem/promotorem IIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,073
Konsultacje z opiekunem/promotorem IVzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,074
Konsultacje z opiekunem/promotorem Vzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,075
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,076
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,077
Konsultacje z opiekunem/promotorem VIIIzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,078
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Izaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0101
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0102
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0103
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IVzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,01,0104
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) Vzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0105
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0106
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0107
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VIIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,0108
Seminarium kierunkowe Izaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,072
Seminarium kierunkowe IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,084
Seminarium kierunkowe IIIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,086
Seminarium kierunkowe IVzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,088

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,03,0211
2 Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych technologii chemicznejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,03,0211

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0153
2 Ogólna metodologia naukizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0153
3 Zachowanie społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria chemiczna Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Technologia chemiczna Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria chemiczna IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0154
2 Technologia chemiczna IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0154

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154
2 Ekonomiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154
3 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0305
2 Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0305
3 Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0305