Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VI:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) VI
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału obowiązującego na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna i procesowa
W-2Znajomość materiału omawianego w semestrach 1 - 5 na seminarium "Postępy pracy doktorskiej"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań zasadniczych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej wyników pierwszego etapu badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody praktyczne: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D12_W02
doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem badań stanowiących przedmiot doktoratu
TICh_3A_W02C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1
TICh_3A_D12_W07
doktorant ma wiedzę o nowościach w technologii i inżynierii chemicznej w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_W07C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D12_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
TICh_3A_U08C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1
TICh_3A_D12_U10
doktorant potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U10C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D12_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie realizacjii badań zasadniczych w pracy doktorskiej
TICh_3A_K01C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D12_W02
doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem badań stanowiących przedmiot doktoratu
2,0
3,0doktorant jest w stanie objaśnić w stopniu podstawowym wyniki badań zasadniczych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_D12_W07
doktorant ma wiedzę o nowościach w technologii i inżynierii chemicznej w zakresie wybranego kierunku badań
2,0
3,0doktorant jest w stanie podsumować wiedzę na temat nowości naukowych w zakresie wybranego kierunku badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D12_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi zinterpretowac w podstawowym zakresie wyniki badań zasadniczych otrzymanych w ramach realizowanej w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_D12_U10
doktorant potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie wybranego kierunku badań
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie wybranego kierunku badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D12_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie realizacjii badań zasadniczych w pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć i działać kreatywnie w zakresie realizacji badań zasadniczych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Kraśniewski, Jak pisać rozprawę doktorską, http:// cygnus.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TPdokt/wykład-pdf/TPdokt-rozprawa.pdf

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej15
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej wyników pierwszego etapu badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D12_W02doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem badań stanowiących przedmiot doktoratu
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań zasadniczych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie objaśnić w stopniu podstawowym wyniki badań zasadniczych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D12_W07doktorant ma wiedzę o nowościach w technologii i inżynierii chemicznej w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań zasadniczych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie podsumować wiedzę na temat nowości naukowych w zakresie wybranego kierunku badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D12_U08doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań zasadniczych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi zinterpretowac w podstawowym zakresie wyniki badań zasadniczych otrzymanych w ramach realizowanej w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D12_U10doktorant potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U10potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań zasadniczych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie wybranego kierunku badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D12_K01doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie realizacjii badań zasadniczych w pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań zasadniczych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań zasadniczych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników pierwszego etapu badań zasadniczych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć i działać kreatywnie w zakresie realizacji badań zasadniczych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0