Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Wprowadzenie do zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 21 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału z zakresu inżynierii chemicznej na poziomie studiów S2

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do teoretycznych, doświadczalnych i numerycznych metod badawczych w zakresie procesów inżynierii chemicznej, w tym między innymi adsorpcji i adsorberów, mieszania i mieszalników, reaktorów chemicznych, bioprocesów i bioreaktorów, oddziaływania wirującego pola magnetycznego na wybrane procesy, zastosowania ogniw fotowoltaicznych20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Praca z zalecaną literaturą rozszerzającą wiedzę wykładu50
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_B01b_W02
Student jest w stanie zidentyfikowac i objaśnic zaawansowane metody badawcze inżynierii chemicznej
TICh_3A_W02C-1T-W-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_B01b_U10
student potrafi ocenic przydatnośc i możliwośc wykorzystania nowych metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U10
TICh_3A_B01b_U08
Student potrafi krytycznie analizować i wykorzystywac metody badawcze z zakresu inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U08C-1T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_B01b_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny
TICh_3A_K01C-1T-W-1M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_B01b_W02
Student jest w stanie zidentyfikowac i objaśnic zaawansowane metody badawcze inżynierii chemicznej
2,0
3,0Student jest w stanie w podstawowym stopniu zidentyfikowac i objaśnic zaawansowane metody badawcze inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_B01b_U10
student potrafi ocenic przydatnośc i możliwośc wykorzystania nowych metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
2,0
3,0student potrafi w podstawowym stopniu ocenic przydatnośc i możliwośc wykorzystania omawianych metod badawczych
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_B01b_U08
Student potrafi krytycznie analizować i wykorzystywac metody badawcze z zakresu inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
2,0
3,0Student potrafi w podstawowym stopniu krytycznie analizowac i oceniac omawiane metody
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_B01b_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny
2,0
3,0Student odtwarza przyswojony materiał i w podstawowoym stopniu wykazuje kreatywne i innowacyjne podejście do omawianego zagadnienia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNt, Warszawa, 1985
 2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
 3. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1998
 4. Paderewski M., Podstawy inżynierii chemicznej. Procesy przepływowe i cieplne, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1993
 5. Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1986
 6. Wiśniewski T., Wiśniewski S., Wymiana ciepła, WNT, WArszawa, 2000
 7. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
 8. Szarawara J., Skrzypek J., Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 1980
 9. Kamieński J., Mieszanie układów wielofazowych, WNT, Warszawa, 2004
 10. Stręk F., Mieszanie i mieszalniki, WNT, Warszawa, 1981
 11. Paderewski M., Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1999
 12. Jaworski Z., Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005
 13. Nastaj J., Modelowanie wybranych procesów adsorpcyjnych i biosorpcyjnych w ochronie środowiska, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, 2013
 14. Ambrożek B., Modelowanie procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym układzie TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2010
 15. Rakoczy R., Analiza teeoretyczno-doświadczalna wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane operacje i procesy inżynierii chemicznej, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2011
 16. Tabiś B., Teoria i inżynieria obiektów reagujących chemicznie, WNT, Warszawa, 1994
 17. Tabiś B., Zasady inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 2000
 18. Burghardt A., Bartelmus G., Inżynieria reaktorów chemicznych, tom I , tom II, PWN, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Ledakowicz S., Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 2011
 2. Baxevanis A.D., Qulltte B.F.F., Bioinformatyka, PWN, Warszawa, 2008
 3. Rautenbach R., Procesy membranowe, WNT, Warszawa, 1996
 4. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J., Podstawy reologii i reometrii płynów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2009
 5. Kiljański T., Dziubiński M., Sęk J, Antosik K., Wykorzystanie pomiarów właściwości reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej, EKMA, Warszawa, 2009
 6. Ghasem D. Najafpour, Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, Oxford, 2007
 7. Paul E.L., Atiemo-Obieng V.A., Kresta S.M., Handbook of industrial mixing, Wiley-Interscience, New Jersey, 2004
 8. Harnby N., Edwards M.F., Nienow A.W., Mixing in the process industries, Butterworth Heinemann, Oxford, 1997
 9. Schuegerl K., Bellgart K.H., Bioreaction Engineering. Modelling and Control, Springer, Berlin, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do teoretycznych, doświadczalnych i numerycznych metod badawczych w zakresie procesów inżynierii chemicznej, w tym między innymi adsorpcji i adsorberów, mieszania i mieszalników, reaktorów chemicznych, bioprocesów i bioreaktorów, oddziaływania wirującego pola magnetycznego na wybrane procesy, zastosowania ogniw fotowoltaicznych20
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Praca z zalecaną literaturą rozszerzającą wiedzę wykładu50
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_B01b_W02Student jest w stanie zidentyfikowac i objaśnic zaawansowane metody badawcze inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do teoretycznych, doświadczalnych i numerycznych metod badawczych w zakresie procesów inżynierii chemicznej, w tym między innymi adsorpcji i adsorberów, mieszania i mieszalników, reaktorów chemicznych, bioprocesów i bioreaktorów, oddziaływania wirującego pola magnetycznego na wybrane procesy, zastosowania ogniw fotowoltaicznych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie w podstawowym stopniu zidentyfikowac i objaśnic zaawansowane metody badawcze inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_B01b_U10student potrafi ocenic przydatnośc i możliwośc wykorzystania nowych metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U10potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w podstawowym stopniu ocenic przydatnośc i możliwośc wykorzystania omawianych metod badawczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_B01b_U08Student potrafi krytycznie analizować i wykorzystywac metody badawcze z zakresu inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do teoretycznych, doświadczalnych i numerycznych metod badawczych w zakresie procesów inżynierii chemicznej, w tym między innymi adsorpcji i adsorberów, mieszania i mieszalników, reaktorów chemicznych, bioprocesów i bioreaktorów, oddziaływania wirującego pola magnetycznego na wybrane procesy, zastosowania ogniw fotowoltaicznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w podstawowym stopniu krytycznie analizowac i oceniac omawiane metody
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_B01b_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami zaawansowanych metod badawczych inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do teoretycznych, doświadczalnych i numerycznych metod badawczych w zakresie procesów inżynierii chemicznej, w tym między innymi adsorpcji i adsorberów, mieszania i mieszalników, reaktorów chemicznych, bioprocesów i bioreaktorów, oddziaływania wirującego pola magnetycznego na wybrane procesy, zastosowania ogniw fotowoltaicznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student odtwarza przyswojony materiał i w podstawowoym stopniu wykazuje kreatywne i innowacyjne podejście do omawianego zagadnienia
3,5
4,0
4,5
5,0