Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Pedagogika szkoły wyższej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Pedagogika szkoły wyższej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksander Butrynowski <Aleksander.Butrynowski@zut.edu.pl>, Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 12 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktorantów z kanonem wiedzy pedagogicznej dotyczącej pracy ze studentem i kształtowaniem jego osobowości. Ukształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pedagogicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwój moralny jednostki jako czynnik w oddziaływaniach wychowawczych3
T-A-2Wzorce osobowe w relacji mistrz-uczeń.3
T-A-3Autorytet nauczyciela akademickiego w konflikcie wychowawczym grupy studenckiej.3
T-A-4Umiejętność doboru treści kształcenia uwzględniająca uwarunkowania pedagogiczne.3
T-A-5Nauczyciel akademicki jako przewodnik rozwoju naukowego studenta.3
15
wykłady
T-W-1Pedagogika jako nauka. Andragogika jako dyscyplina pedagogiki ogólnej.2
T-W-2Uczelnia wyższa jako środowisko wychowawcze. Funkcje wychowawcze uczelni. Student jako przedmiot wychowania.2
T-W-3Czynności osobowotwórcze funkcjonujące w uczelni. Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego, psychologicznego i społecznego.2
T-W-4Postawy wychowawcze nauczycieli akademickich. Cele wychowania w szkole wyższej. Aktywność samowychowawcza studentów.2
T-W-5Grupa studencka w systemie wychowania szkoły wyższej. Nauczyciel akademicki i jego rola społeczna.2
T-W-6Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia. Zasady i metody kształcenia dorosłych i samokształcenia. Koncepcje edukacji ustawicznej.2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń13
A-A-3Konsultacje2
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładu konwersatoryjnego i egzaminu16
A-W-3Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: egzamin ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A03_W01
Wykazuje znajomość wiedzy pedagogicznej dotyczącej szczególnie pracy ze studentem, kształtowaniem jego osobowości oraz z samodoskonaleniem zawodowym.
TICh_3A_W09C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-3S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A03_U01
Wykazuje praktyczną umiejętność stosowania zasad i reguł wiedzy pedagogicznej podczas pracy indywidualnej ze studentem oraz w kierowaniu zespołem.
TICh_3A_U06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A03_K01
Wykazuje kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-3, M-4, M-5S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A03_W01
Wykazuje znajomość wiedzy pedagogicznej dotyczącej szczególnie pracy ze studentem, kształtowaniem jego osobowości oraz z samodoskonaleniem zawodowym.
2,0
3,0Wykazuje podstawową znajomość wiedzy pedagogicznej dotyczącej szczególnie pracy ze studentem, kształtowaniem jego osobowości.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A03_U01
Wykazuje praktyczną umiejętność stosowania zasad i reguł wiedzy pedagogicznej podczas pracy indywidualnej ze studentem oraz w kierowaniu zespołem.
2,0
3,0Wykazuje podstawową praktyczną umiejętność stosowania zasad i reguł wiedzy pedagogicznej podczas pracy indywidualnej ze studentem oraz w kierowaniu zespołem.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A03_K01
Wykazuje kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
2,0
3,0Wykazuje podstawowe kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, 2007
  2. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej dla studentów szkół wyższych, PWN, Warszawa, 1998
  3. Szerląg A./red/, Problemy edukacji w szkole wyższej, Impuls, Kraków, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak Wydawnictwo Akademickie, 2010
  2. Arends R.J, Uczymy się nauczać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwój moralny jednostki jako czynnik w oddziaływaniach wychowawczych3
T-A-2Wzorce osobowe w relacji mistrz-uczeń.3
T-A-3Autorytet nauczyciela akademickiego w konflikcie wychowawczym grupy studenckiej.3
T-A-4Umiejętność doboru treści kształcenia uwzględniająca uwarunkowania pedagogiczne.3
T-A-5Nauczyciel akademicki jako przewodnik rozwoju naukowego studenta.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pedagogika jako nauka. Andragogika jako dyscyplina pedagogiki ogólnej.2
T-W-2Uczelnia wyższa jako środowisko wychowawcze. Funkcje wychowawcze uczelni. Student jako przedmiot wychowania.2
T-W-3Czynności osobowotwórcze funkcjonujące w uczelni. Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego, psychologicznego i społecznego.2
T-W-4Postawy wychowawcze nauczycieli akademickich. Cele wychowania w szkole wyższej. Aktywność samowychowawcza studentów.2
T-W-5Grupa studencka w systemie wychowania szkoły wyższej. Nauczyciel akademicki i jego rola społeczna.2
T-W-6Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia. Zasady i metody kształcenia dorosłych i samokształcenia. Koncepcje edukacji ustawicznej.2
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń13
A-A-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładu konwersatoryjnego i egzaminu16
A-W-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A03_W01Wykazuje znajomość wiedzy pedagogicznej dotyczącej szczególnie pracy ze studentem, kształtowaniem jego osobowości oraz z samodoskonaleniem zawodowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z kanonem wiedzy pedagogicznej dotyczącej pracy ze studentem i kształtowaniem jego osobowości. Ukształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pedagogicznych.
Treści programoweT-W-1Pedagogika jako nauka. Andragogika jako dyscyplina pedagogiki ogólnej.
T-W-2Uczelnia wyższa jako środowisko wychowawcze. Funkcje wychowawcze uczelni. Student jako przedmiot wychowania.
T-W-3Czynności osobowotwórcze funkcjonujące w uczelni. Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego, psychologicznego i społecznego.
T-W-4Postawy wychowawcze nauczycieli akademickich. Cele wychowania w szkole wyższej. Aktywność samowychowawcza studentów.
T-W-5Grupa studencka w systemie wychowania szkoły wyższej. Nauczyciel akademicki i jego rola społeczna.
T-W-6Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia. Zasady i metody kształcenia dorosłych i samokształcenia. Koncepcje edukacji ustawicznej.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
S-4Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje podstawową znajomość wiedzy pedagogicznej dotyczącej szczególnie pracy ze studentem, kształtowaniem jego osobowości.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A03_U01Wykazuje praktyczną umiejętność stosowania zasad i reguł wiedzy pedagogicznej podczas pracy indywidualnej ze studentem oraz w kierowaniu zespołem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z kanonem wiedzy pedagogicznej dotyczącej pracy ze studentem i kształtowaniem jego osobowości. Ukształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pedagogicznych.
Treści programoweT-W-1Pedagogika jako nauka. Andragogika jako dyscyplina pedagogiki ogólnej.
T-W-2Uczelnia wyższa jako środowisko wychowawcze. Funkcje wychowawcze uczelni. Student jako przedmiot wychowania.
T-W-3Czynności osobowotwórcze funkcjonujące w uczelni. Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego, psychologicznego i społecznego.
T-W-4Postawy wychowawcze nauczycieli akademickich. Cele wychowania w szkole wyższej. Aktywność samowychowawcza studentów.
T-W-5Grupa studencka w systemie wychowania szkoły wyższej. Nauczyciel akademicki i jego rola społeczna.
T-W-6Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia. Zasady i metody kształcenia dorosłych i samokształcenia. Koncepcje edukacji ustawicznej.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
S-4Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje podstawową praktyczną umiejętność stosowania zasad i reguł wiedzy pedagogicznej podczas pracy indywidualnej ze studentem oraz w kierowaniu zespołem.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A03_K01Wykazuje kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z kanonem wiedzy pedagogicznej dotyczącej pracy ze studentem i kształtowaniem jego osobowości. Ukształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pedagogicznych.
Treści programoweT-W-1Pedagogika jako nauka. Andragogika jako dyscyplina pedagogiki ogólnej.
T-W-2Uczelnia wyższa jako środowisko wychowawcze. Funkcje wychowawcze uczelni. Student jako przedmiot wychowania.
T-W-3Czynności osobowotwórcze funkcjonujące w uczelni. Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego, psychologicznego i społecznego.
T-W-4Postawy wychowawcze nauczycieli akademickich. Cele wychowania w szkole wyższej. Aktywność samowychowawcza studentów.
T-W-5Grupa studencka w systemie wychowania szkoły wyższej. Nauczyciel akademicki i jego rola społeczna.
T-W-6Pedagogiczne uwarunkowania doboru treści kształcenia. Zasady i metody kształcenia dorosłych i samokształcenia. Koncepcje edukacji ustawicznej.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
M-4ćwiczenia przedmiotowe
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena merytorycznej aktywności podczas wykładu konwersatoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje podstawowe kompetencje twórczego i inspirującego przekazywania wiedzy i umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0