Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Techniki mowy i emisji głosu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Techniki mowy i emisji głosu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Wiśniewska-Salamon <Iwona.Wisniewska-Salamon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>, Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 4 0,50,50zaliczenie
wykładyW3 4 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Sprawnie działajacy słuch, wzrok i mowa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narzadu głosu, mowy i słuchu.
C-2Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego operowania głosem (emisja głosu).
C-3Poznanie technik oddechowych. Analiza zjawiska rezonansu. Praca nad prawidłowa artykulacja i dykcja. Poznanie podstawowych zasad higieny głosu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i spiewie. Doskonalenie umiejetnosci prawidłowego mówienia (cwiczenia nad prawidłowa artykulacja i dykcja).1
T-A-2Patologie głosu i zaburzenia narzadu artykulacyjnego (wstepna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych cwiczen profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczace prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniace przed przeciazeniem głosu.2
T-A-3Opracowanie literatury pieknej dostosowanej do indywidualnych mozliwosci wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne).1
4
wykłady
T-W-1Podstawowe wiadomosci o budowie i funkcjonowaniu narzadu mowy i słuchu.2
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o prace płuc, krtani, wiazadeł głosowych, nasady i przepony).2
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajeciach4
A-A-2Praca indywidualna i grupowa - cwiczenia w domu5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia6
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach4
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody praktyczne : pokaz, cwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiagniecia własciwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słózaca osiagnieciu własciwej sprawnosci narzadów artykulacyjnych.
M-2Metody eksponujace : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawnosc mowy, dykcja
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_A02_W01
Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem.
TICh_3A_W09C-2, C-1, C-3T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_A02_U01
Student posiada umiejetnosc pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
TICh_3A_U05C-2, C-1, C-3T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3A_A02_K01
Student ma swiadomosc swojej wiedzy, waznosci profesjonalnych zachowan, odpowiedzialnosci za prace własna i współprace w grupie.
TICh_3A_K01C-2, C-1, C-3T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_A02_W01
Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem.
2,0
3,0Wykazuje podstawy z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_A02_U01
Student posiada umiejetnosc pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
2,0
3,0Posiada podstawowe umiejetności pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3A_A02_K01
Student ma swiadomosc swojej wiedzy, waznosci profesjonalnych zachowan, odpowiedzialnosci za prace własna i współprace w grupie.
2,0
3,0Wykazuje podstawową swiadomość swojej wiedzy, waznosci profesjonalnych zachowan, odpowiedzialnosci za prace własna i współprace w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dolecka M., Zabawy z językiem polskim. Od słowa do rozmowy., Warszawa, 1999
  2. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa, 1996
  3. Toczyńska B., Dykcja, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Lubaś W., Urbańczyk S., Słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków-Katowice, 1994
  2. Doroszewski W. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i spiewie. Doskonalenie umiejetnosci prawidłowego mówienia (cwiczenia nad prawidłowa artykulacja i dykcja).1
T-A-2Patologie głosu i zaburzenia narzadu artykulacyjnego (wstepna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych cwiczen profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczace prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniace przed przeciazeniem głosu.2
T-A-3Opracowanie literatury pieknej dostosowanej do indywidualnych mozliwosci wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne).1
4

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe wiadomosci o budowie i funkcjonowaniu narzadu mowy i słuchu.2
T-W-2Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o prace płuc, krtani, wiazadeł głosowych, nasady i przepony).2
4

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajeciach4
A-A-2Praca indywidualna i grupowa - cwiczenia w domu5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia6
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach4
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_A02_W01Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego operowania głosem (emisja głosu).
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narzadu głosu, mowy i słuchu.
C-3Poznanie technik oddechowych. Analiza zjawiska rezonansu. Praca nad prawidłowa artykulacja i dykcja. Poznanie podstawowych zasad higieny głosu.
Treści programoweT-A-3Opracowanie literatury pieknej dostosowanej do indywidualnych mozliwosci wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne).
T-A-2Patologie głosu i zaburzenia narzadu artykulacyjnego (wstepna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych cwiczen profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczace prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniace przed przeciazeniem głosu.
T-A-1Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i spiewie. Doskonalenie umiejetnosci prawidłowego mówienia (cwiczenia nad prawidłowa artykulacja i dykcja).
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne : pokaz, cwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiagniecia własciwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słózaca osiagnieciu własciwej sprawnosci narzadów artykulacyjnych.
M-2Metody eksponujace : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawnosc mowy, dykcja
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje podstawy z zakresu prawidłowego posługiwania sie głosem.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_A02_U01Student posiada umiejetnosc pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego operowania głosem (emisja głosu).
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narzadu głosu, mowy i słuchu.
C-3Poznanie technik oddechowych. Analiza zjawiska rezonansu. Praca nad prawidłowa artykulacja i dykcja. Poznanie podstawowych zasad higieny głosu.
Treści programoweT-A-3Opracowanie literatury pieknej dostosowanej do indywidualnych mozliwosci wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne).
T-A-2Patologie głosu i zaburzenia narzadu artykulacyjnego (wstepna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych cwiczen profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczace prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniace przed przeciazeniem głosu.
T-A-1Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i spiewie. Doskonalenie umiejetnosci prawidłowego mówienia (cwiczenia nad prawidłowa artykulacja i dykcja).
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne : pokaz, cwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiagniecia własciwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słózaca osiagnieciu własciwej sprawnosci narzadów artykulacyjnych.
M-2Metody eksponujace : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawnosc mowy, dykcja
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawowe umiejetności pracy w zespole, potrafi odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji indywidualnych i grupowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3A_A02_K01Student ma swiadomosc swojej wiedzy, waznosci profesjonalnych zachowan, odpowiedzialnosci za prace własna i współprace w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego operowania głosem (emisja głosu).
C-1Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narzadu głosu, mowy i słuchu.
C-3Poznanie technik oddechowych. Analiza zjawiska rezonansu. Praca nad prawidłowa artykulacja i dykcja. Poznanie podstawowych zasad higieny głosu.
Treści programoweT-A-3Opracowanie literatury pieknej dostosowanej do indywidualnych mozliwosci wykonawczych studenta (prezentacje indywidualne).
T-A-2Patologie głosu i zaburzenia narzadu artykulacyjnego (wstepna diagnoza oraz zastosowanie indywidualnych cwiczen profilaktyczno-rehabilitacyjnych). Zalecenia i zasady dotyczace prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniace przed przeciazeniem głosu.
T-A-1Utrwalenie prawidłowego oddechu w mowie i spiewie. Doskonalenie umiejetnosci prawidłowego mówienia (cwiczenia nad prawidłowa artykulacja i dykcja).
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne : pokaz, cwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca mięśnie w celu osiagniecia własciwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słózaca osiagnieciu własciwej sprawnosci narzadów artykulacyjnych.
M-2Metody eksponujace : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawnosc mowy, dykcja
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje podstawową swiadomość swojej wiedzy, waznosci profesjonalnych zachowan, odpowiedzialnosci za prace własna i współprace w grupie.
3,5
4,0
4,5
5,0