Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) V:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) V
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS5 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału obowiązującego na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna i procesowa
W-2Znajomość materiału omawianego w semestrach 1 - 4 na seminarium "Postępy pracy doktorskiej"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań wstępnych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań wstępnych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników badań wstępnych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej wyników badań wstępnych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody praktyczne: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D10_W02
doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem badań stanowiących przedmiot doktoratu
TICh_3A_W02C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D10_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
TICh_3A_U08C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D10_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie realizacjii badań wstępnych w pracy doktorskiej
TICh_3A_K01C-1, C-2T-S-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D10_W02
doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem badań stanowiących przedmiot doktoratu
2,0
3,0doktorant jest w stanie objaśnić w stopniu podstawowym wyniki badań wstępnych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D10_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi zinterpretowac w podstawowym zakresie wyniki badań wstępnych otrzymanych w ramach realizowanej w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D10_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie realizacjii badań wstępnych w pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć i działać kreatywnie w zakresie realizacji badań wstępnych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Kraśniewski, Jak pisać rozprawę doktorską, http:// cygnus.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TPdokt/wykład-pdf/TPdokt-rozprawa.pdf

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników badań wstępnych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej15
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej wyników badań wstępnych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D10_W02doktorant ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem badań stanowiących przedmiot doktoratu
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań wstępnych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań wstępnych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników badań wstępnych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie objaśnić w stopniu podstawowym wyniki badań wstępnych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D10_U08doktorant potrafi wykorzystywać różne metody badawcze do rozwiązywania zagadnień stanowiących przedmiot pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań wstępnych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań wstępnych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników badań wstępnych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi zinterpretowac w podstawowym zakresie wyniki badań wstępnych otrzymanych w ramach realizowanej w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D10_K01doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie realizacjii badań wstępnych w pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji wynikówi badań wstępnych zrealizowanych w ramach pracy doktorskiej, wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologia Chemiczna lub Inżynieria Chemiczna
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat wyników badań wstępnych, wykonanych w ramach w pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów wyników badań wstępnych realizowanych w pracach doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-2Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć i działać kreatywnie w zakresie realizacji badań wstępnych wykonywanych w pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0