Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Seminarium kierunkowe III:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Seminarium kierunkowe III
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów wymaganych programem studiów doktoranckich w poprzednich semestrach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięcaimi w zakresie technologii/inżynierii chemicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Wykłady wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej - gości spoza ZUT8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Przygotowanie do udziału w seminarium. Udział w seminairum.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium i w dyskusji.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D14_W01
Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii/inżynierii chemicznej z tematyki prezentowanej w ramach seminarium przez specjalistów.
TICh_3A_W02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D14_U01
Potrafi przyswoić i krytycznie przeanalizować informacje prezentowane w rqamach seminarium
TICh_3A_U02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D14_K01
Rozumie potrzebę przekazywania wiedzy przez wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej
TICh_3A_K02C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D14_W01
Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii/inżynierii chemicznej z tematyki prezentowanej w ramach seminarium przez specjalistów.
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D14_U01
Potrafi przyswoić i krytycznie przeanalizować informacje prezentowane w rqamach seminarium
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D14_K01
Rozumie potrzebę przekazywania wiedzy przez wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura zwiĄzana z tematyką seminarium, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Wykłady wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej - gości spoza ZUT8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Przygotowanie do udziału w seminarium. Udział w seminairum.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D14_W01Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii/inżynierii chemicznej z tematyki prezentowanej w ramach seminarium przez specjalistów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięcaimi w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Wykłady wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej - gości spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium i w dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D14_U01Potrafi przyswoić i krytycznie przeanalizować informacje prezentowane w rqamach seminarium
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięcaimi w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Wykłady wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej - gości spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium i w dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D14_K01Rozumie potrzebę przekazywania wiedzy przez wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięcaimi w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Wykłady wybitnych specjalistów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej - gości spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium i w dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0