Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Zachowanie społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Zachowanie społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z akresu socjologii i psychologii społecznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Po ukończeniu przedmiotu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego w kontaktach ze środowiskiem zawodowym i studenckim oraz znał treści i znaczenie ceremoniału akademickiego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Etykieta jako kodeks zachowań w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym.3
T-W-2Treści i uwarunkowania efektywnej komunikacji.2
T-W-3Wizerunek nauczyciela akademickiego.2
T-W-4Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze współpracownikami.2
T-W-5Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze studentami.2
T-W-6Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.2
T-W-7Ceremoniał akademicki.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.30
A-W-3Przygotowanie wystapień i tekstów do dyskusji.30
A-W-4Przygotowanie prezentacji.30
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia.41
A-W-6Konsultacjie4
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny.
M-2Dyskusja
M-3Wystąpienia i prezentacje.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność uczestnictwa w konwersatorium.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena treści i formy wystąpień oraz opracowań przedstawionych do zaliczenia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A09c_W01
Doktorant posiada wiedzę w zakresie pojęciowego postrzegania zagadnień w zakresie etykiety zachowań publicznych nauczyciela akademickiego i ceremoniału akademickiego.
TICh_3A_W09C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A09c_U01
Doktorant potrafi analizować normy etykiety oraz zachowań publicznych w kontekście ich przydatności dla profesionalnych kontaktów ze środowiskiem zawodowym i ze studentami.
TICh_3A_U06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_3-_A09c_K01
W relacjach zawodowych i społecznych ze środowiskiem naukowym, otoczeniem zewnętrznym oraz w toku realizacji procesu dydaktycznego i w życiu akademickim doktorant wykorzystuje kompetencje wynikające ze zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego.
TICh_3A_K03, TICh_3A_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A09c_W01
Doktorant posiada wiedzę w zakresie pojęciowego postrzegania zagadnień w zakresie etykiety zachowań publicznych nauczyciela akademickiego i ceremoniału akademickiego.
2,0
3,0Doktorant posiada wiedzę w zakresie pojęciowego postrzegania zagadnień w zakresie etykiety zachowań publicznych nauczyciela akademickiego i ceremoniału akademickiego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A09c_U01
Doktorant potrafi analizować normy etykiety oraz zachowań publicznych w kontekście ich przydatności dla profesionalnych kontaktów ze środowiskiem zawodowym i ze studentami.
2,0
3,0Doktorant potrafi analizować normy etykiety oraz zachowań publicznych w kontekście ich przydatności dla profesionalnych kontaktów ze środowiskiem zawodowym i ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_3-_A09c_K01
W relacjach zawodowych i społecznych ze środowiskiem naukowym, otoczeniem zewnętrznym oraz w toku realizacji procesu dydaktycznego i w życiu akademickim doktorant wykorzystuje kompetencje wynikające ze zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego.
2,0
3,0W relacjach zawodowych i społecznych ze środowiskiem naukowym, otoczeniemz zewnętrznym oraz w toku realizacji procesu dydaktycznego i w życiu akademickim doktorant wykorzystuje kompetencje wynikające ze zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta., PISM, Warszawa, 2006
  2. Celma-Panek J., Akademickie zwyczaje, ceremoniał, insygnia., WAM, Warszawa, 1979

Literatura dodatkowa

  1. Żuchowski H.R., Encyklopedia dobrych manier, Polihymnia, Lublin, 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Etykieta jako kodeks zachowań w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym.3
T-W-2Treści i uwarunkowania efektywnej komunikacji.2
T-W-3Wizerunek nauczyciela akademickiego.2
T-W-4Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze współpracownikami.2
T-W-5Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze studentami.2
T-W-6Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.2
T-W-7Ceremoniał akademicki.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.30
A-W-3Przygotowanie wystapień i tekstów do dyskusji.30
A-W-4Przygotowanie prezentacji.30
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia.41
A-W-6Konsultacjie4
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09c_W01Doktorant posiada wiedzę w zakresie pojęciowego postrzegania zagadnień w zakresie etykiety zachowań publicznych nauczyciela akademickiego i ceremoniału akademickiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu przedmiotu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego w kontaktach ze środowiskiem zawodowym i studenckim oraz znał treści i znaczenie ceremoniału akademickiego.
Treści programoweT-W-1Etykieta jako kodeks zachowań w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym.
T-W-2Treści i uwarunkowania efektywnej komunikacji.
T-W-3Wizerunek nauczyciela akademickiego.
T-W-4Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze współpracownikami.
T-W-5Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze studentami.
T-W-6Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.
T-W-7Ceremoniał akademicki.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny.
M-2Dyskusja
M-3Wystąpienia i prezentacje.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność uczestnictwa w konwersatorium.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena treści i formy wystąpień oraz opracowań przedstawionych do zaliczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant posiada wiedzę w zakresie pojęciowego postrzegania zagadnień w zakresie etykiety zachowań publicznych nauczyciela akademickiego i ceremoniału akademickiego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09c_U01Doktorant potrafi analizować normy etykiety oraz zachowań publicznych w kontekście ich przydatności dla profesionalnych kontaktów ze środowiskiem zawodowym i ze studentami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U06potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu przedmiotu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego w kontaktach ze środowiskiem zawodowym i studenckim oraz znał treści i znaczenie ceremoniału akademickiego.
Treści programoweT-W-1Etykieta jako kodeks zachowań w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym.
T-W-2Treści i uwarunkowania efektywnej komunikacji.
T-W-3Wizerunek nauczyciela akademickiego.
T-W-4Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze współpracownikami.
T-W-5Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze studentami.
T-W-6Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.
T-W-7Ceremoniał akademicki.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny.
M-2Dyskusja
M-3Wystąpienia i prezentacje.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność uczestnictwa w konwersatorium.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena treści i formy wystąpień oraz opracowań przedstawionych do zaliczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant potrafi analizować normy etykiety oraz zachowań publicznych w kontekście ich przydatności dla profesionalnych kontaktów ze środowiskiem zawodowym i ze studentami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_3-_A09c_K01W relacjach zawodowych i społecznych ze środowiskiem naukowym, otoczeniem zewnętrznym oraz w toku realizacji procesu dydaktycznego i w życiu akademickim doktorant wykorzystuje kompetencje wynikające ze zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
TICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Po ukończeniu przedmiotu doktorant będzie posiadał wiedzę w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego w kontaktach ze środowiskiem zawodowym i studenckim oraz znał treści i znaczenie ceremoniału akademickiego.
Treści programoweT-W-1Etykieta jako kodeks zachowań w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym.
T-W-2Treści i uwarunkowania efektywnej komunikacji.
T-W-3Wizerunek nauczyciela akademickiego.
T-W-4Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze współpracownikami.
T-W-5Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach ze studentami.
T-W-6Normy i formy zachowań nauczyciela akademickiego w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.
T-W-7Ceremoniał akademicki.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny.
M-2Dyskusja
M-3Wystąpienia i prezentacje.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność uczestnictwa w konwersatorium.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena treści i formy wystąpień oraz opracowań przedstawionych do zaliczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W relacjach zawodowych i społecznych ze środowiskiem naukowym, otoczeniemz zewnętrznym oraz w toku realizacji procesu dydaktycznego i w życiu akademickim doktorant wykorzystuje kompetencje wynikające ze zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w zakresie etykiety i zachowań publicznych nauczyciela akademickiego.
3,5
4,0
4,5
5,0