Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Ekologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Ekologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Udział w zajęciach. Udział w sprawdzianach wiedzy.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w środowisku.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Defincje i pojęcia w ekologii. Organizmy w środowisku. Nisze ekologiczne. Populacja i jej cechy. Antagonistyczne i nieantagonistyczne związki między populacjami. Ekosystem i jego części składowe. Łańcuchy i sieci pokarmowe. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemia. Globalne zmiany w ekosystemia. Ochrona środowiska( powietrze, woda, gleba, ludzie) Równowaga ekologiczna.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie i wygłoszenie referatu.20
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego.25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład. Przygotowanie referatu przez słuchacza.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pozytywna ocena ze sprawdzianu. Wygłoszenie referatu. Udział w dyskusji.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A05c_W01
Zdobycie wiedzy o podstawach funkcjonowania człowieka w środowisku.
TICh_3A_W09C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A05c_U01
Słuchacz potrafi przewidzieć skutki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne dla konkretnej technologii chemicznej.
TICh_3A_U02C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A05c_K01
Słuchacz potrafi aktywnie uzasadniac potrzeby zmian technologicznych, wynikające z podtrzymania równowagi ekologicznej w środowisku.
TICh_3A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A05c_U01
Słuchacz potrafi przewidzieć skutki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne dla konkretnej technologii chemicznej.
2,0
3,0Odpowiedź na 6 z 10 zadanych pytan.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A05c_K01
Słuchacz potrafi aktywnie uzasadniac potrzeby zmian technologicznych, wynikające z podtrzymania równowagi ekologicznej w środowisku.
2,0
3,0Odpowiada na 6 z 10 zadanych pytan.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Eugene P. Odum, Podtsawy Ekologii, PWRiL, 1963
  2. Pr. Zbiorowa, Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997, ISBN 83-01-12210-2
  3. J. Banaszek, H. Wiśniewski, Podstawy ekologii, 1999

Literatura dodatkowa

  1. J.E. Andrews, P.Brimblecombe, T.D.Jickells, P.S. Liss, Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000, ISBN 83-204-2488-7

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Defincje i pojęcia w ekologii. Organizmy w środowisku. Nisze ekologiczne. Populacja i jej cechy. Antagonistyczne i nieantagonistyczne związki między populacjami. Ekosystem i jego części składowe. Łańcuchy i sieci pokarmowe. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemia. Globalne zmiany w ekosystemia. Ochrona środowiska( powietrze, woda, gleba, ludzie) Równowaga ekologiczna.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie i wygłoszenie referatu.20
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego.25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A05c_W01Zdobycie wiedzy o podstawach funkcjonowania człowieka w środowisku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w środowisku.
Treści programoweT-W-1Defincje i pojęcia w ekologii. Organizmy w środowisku. Nisze ekologiczne. Populacja i jej cechy. Antagonistyczne i nieantagonistyczne związki między populacjami. Ekosystem i jego części składowe. Łańcuchy i sieci pokarmowe. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemia. Globalne zmiany w ekosystemia. Ochrona środowiska( powietrze, woda, gleba, ludzie) Równowaga ekologiczna.
Metody nauczaniaM-1Wykład. Przygotowanie referatu przez słuchacza.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena ze sprawdzianu. Wygłoszenie referatu. Udział w dyskusji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A05c_U01Słuchacz potrafi przewidzieć skutki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne dla konkretnej technologii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w środowisku.
Treści programoweT-W-1Defincje i pojęcia w ekologii. Organizmy w środowisku. Nisze ekologiczne. Populacja i jej cechy. Antagonistyczne i nieantagonistyczne związki między populacjami. Ekosystem i jego części składowe. Łańcuchy i sieci pokarmowe. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemia. Globalne zmiany w ekosystemia. Ochrona środowiska( powietrze, woda, gleba, ludzie) Równowaga ekologiczna.
Metody nauczaniaM-1Wykład. Przygotowanie referatu przez słuchacza.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena ze sprawdzianu. Wygłoszenie referatu. Udział w dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowiedź na 6 z 10 zadanych pytan.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A05c_K01Słuchacz potrafi aktywnie uzasadniac potrzeby zmian technologicznych, wynikające z podtrzymania równowagi ekologicznej w środowisku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w środowisku.
Treści programoweT-W-1Defincje i pojęcia w ekologii. Organizmy w środowisku. Nisze ekologiczne. Populacja i jej cechy. Antagonistyczne i nieantagonistyczne związki między populacjami. Ekosystem i jego części składowe. Łańcuchy i sieci pokarmowe. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemia. Globalne zmiany w ekosystemia. Ochrona środowiska( powietrze, woda, gleba, ludzie) Równowaga ekologiczna.
Metody nauczaniaM-1Wykład. Przygotowanie referatu przez słuchacza.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena ze sprawdzianu. Wygłoszenie referatu. Udział w dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowiada na 6 z 10 zadanych pytan.
3,5
4,0
4,5
5,0