Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 4:

Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Język angielski Izaliczenie1,0lektorataudytoryjne1,00,030

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Nauka i etos nauczyciela akademickiegozaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych IVzaliczenie0,5ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,015

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Konsultacje z opiekunem/promotorem IVzaliczenie0,0seminariaaudytoryjne0,00,07
Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) IVzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,01,010
Seminarium kierunkowe IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,08

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria chemiczna IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0154
2 Technologia chemiczna IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0154

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154
2 Ekonomiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154
3 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0154