Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Język angielski I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Język angielski I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Joanna Sowińska-Dwornik <Joanna.Sowinska-Dwornik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK4 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Woda. Jej obieg i zasoby2
T-LK-2Zanieczyszczenie, uzdatnianie i dezynfekcja wody2
T-LK-3Wody powierzchniowe i jej zanieczyszczenie2
T-LK-4Oczyszczanie ścieków2
T-LK-5Pestycydy2
T-LK-6Skażenia organiczne nie związane z pestycydami2
T-LK-7Metale ciężkie2
T-LK-8Zasady toksykologii2
T-LK-9Składowanie odpadów2
T-LK-10Spalarnie odpadów2
T-LK-11Odzyskanie surowców i recykling2
T-LK-12Odpady niebezpieczne2
T-LK-13Zmniejszanie się warstwy ozonowej2
T-LK-14Kwaśny deszcz i fotochemiczny smog2
T-LK-15Cząstki stałe w powietrzu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-2M2 Prezentacja
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
S-2Ocena formująca: F - Prezentacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A06_W01
Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury specjalistycznej zgodnej z kierunkiem studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
TICh_3A_W09C-1T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12, T-LK-13, T-LK-14, T-LK-15, T-LK-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A06_U01
Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umożliwiającą mu korzystanie z specjalistycznej literatury obcojęzycznej zgodnej z kierunkiem studiów, przekazywania wiedzy naukowej (referowania), kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
TICh_3A_U03, TICh_3A_U01, TICh_3A_U05, TICh_3A_U02, TICh_3A_U04, TICh_3A_U07C-1T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12, T-LK-13, T-LK-14, T-LK-15, T-LK-1M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_A06_K01
Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę, a także świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
TICh_3A_K02C-1T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-12, T-LK-13, T-LK-14, T-LK-15, T-LK-1M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A06_W01
Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury specjalistycznej zgodnej z kierunkiem studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A06_U01
Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umożliwiającą mu korzystanie z specjalistycznej literatury obcojęzycznej zgodnej z kierunkiem studiów, przekazywania wiedzy naukowej (referowania), kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
2,0
3,0Doktorant umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, co w znacznym stopniu ogranicza mu swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_A06_K01
Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę, a także świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
2,0
3,0Doktorant stara się zrozumieć znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Marek Kwiatkowski, Piotr Stepnowski, Język angielski w chemii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2011, http://www.chem.univ.gda.pl/analiza/dydaktyka/skrypty/Angielski.pdf

Literatura dodatkowa

  1. Monika Korpak, From Alchemy to Nanotechnology, SPNJO Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011
  2. Božena Velebná, English for Chemists, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Koszyce, 2011, http://www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Woda. Jej obieg i zasoby2
T-LK-2Zanieczyszczenie, uzdatnianie i dezynfekcja wody2
T-LK-3Wody powierzchniowe i jej zanieczyszczenie2
T-LK-4Oczyszczanie ścieków2
T-LK-5Pestycydy2
T-LK-6Skażenia organiczne nie związane z pestycydami2
T-LK-7Metale ciężkie2
T-LK-8Zasady toksykologii2
T-LK-9Składowanie odpadów2
T-LK-10Spalarnie odpadów2
T-LK-11Odzyskanie surowców i recykling2
T-LK-12Odpady niebezpieczne2
T-LK-13Zmniejszanie się warstwy ozonowej2
T-LK-14Kwaśny deszcz i fotochemiczny smog2
T-LK-15Cząstki stałe w powietrzu2
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A06_W01Doktorant posiada wiedzę o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającą mu studiowanie literatury specjalistycznej zgodnej z kierunkiem studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W09ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-2Zanieczyszczenie, uzdatnianie i dezynfekcja wody
T-LK-3Wody powierzchniowe i jej zanieczyszczenie
T-LK-4Oczyszczanie ścieków
T-LK-5Pestycydy
T-LK-6Skażenia organiczne nie związane z pestycydami
T-LK-7Metale ciężkie
T-LK-8Zasady toksykologii
T-LK-9Składowanie odpadów
T-LK-10Spalarnie odpadów
T-LK-11Odzyskanie surowców i recykling
T-LK-12Odpady niebezpieczne
T-LK-13Zmniejszanie się warstwy ozonowej
T-LK-14Kwaśny deszcz i fotochemiczny smog
T-LK-15Cząstki stałe w powietrzu
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Woda. Jej obieg i zasoby
Metody nauczaniaM-1M1 Zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - Prezentacja
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa i gramatyki języka angielskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A06_U01Doktorant posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim, umożliwiającą mu korzystanie z specjalistycznej literatury obcojęzycznej zgodnej z kierunkiem studiów, przekazywania wiedzy naukowej (referowania), kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U03potrafi przy użyciu różnych technik w przejrzysty sposób porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród takich, jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
TICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TICh_3A_U04na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce wybranego kierunku badań
TICh_3A_U07ma umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa niezbędnego w nauce i technologii stosownie do wybranego kierunku badań oraz posiada umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przynajmniej w zakresie jednego z języków obcych spośród takich jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-2Zanieczyszczenie, uzdatnianie i dezynfekcja wody
T-LK-3Wody powierzchniowe i jej zanieczyszczenie
T-LK-4Oczyszczanie ścieków
T-LK-5Pestycydy
T-LK-6Skażenia organiczne nie związane z pestycydami
T-LK-7Metale ciężkie
T-LK-8Zasady toksykologii
T-LK-9Składowanie odpadów
T-LK-10Spalarnie odpadów
T-LK-11Odzyskanie surowców i recykling
T-LK-12Odpady niebezpieczne
T-LK-13Zmniejszanie się warstwy ozonowej
T-LK-14Kwaśny deszcz i fotochemiczny smog
T-LK-15Cząstki stałe w powietrzu
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Woda. Jej obieg i zasoby
Metody nauczaniaM-2M2 Prezentacja
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - Prezentacja
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, co w znacznym stopniu ogranicza mu swobodne korzystanie z literatury anglojęzycznej, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_A06_K01Doktorant rozumie znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę, a także świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o słownictwie i gramatyce języka angielskiego umożliwiającej studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu kierunku studiów, kontakty zagraniczne i publikowanie własnych prac.
Treści programoweT-LK-2Zanieczyszczenie, uzdatnianie i dezynfekcja wody
T-LK-3Wody powierzchniowe i jej zanieczyszczenie
T-LK-4Oczyszczanie ścieków
T-LK-5Pestycydy
T-LK-6Skażenia organiczne nie związane z pestycydami
T-LK-7Metale ciężkie
T-LK-8Zasady toksykologii
T-LK-9Składowanie odpadów
T-LK-10Spalarnie odpadów
T-LK-11Odzyskanie surowców i recykling
T-LK-12Odpady niebezpieczne
T-LK-13Zmniejszanie się warstwy ozonowej
T-LK-14Kwaśny deszcz i fotochemiczny smog
T-LK-15Cząstki stałe w powietrzu
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Woda. Jej obieg i zasoby
Metody nauczaniaM-2M2 Prezentacja
M-1M1 Zajęcia praktyczne
M-3M3 Dyskusja
M-4M4 Praca z tekstem
M-5M5 Samodzielne realizowanie zadań domowych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - Prezentacja
S-1Ocena formująca: F - Test kontrolny / kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant stara się zrozumieć znaczenie znajomości języka angielskiego w pracy naukowej i zawodowej .
3,5
4,0
4,5
5,0