Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zdzisław Jaworski <Zdzislaw.Jaworski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę z zakresu I stopnia studiów na kierunku inżynieria chemiczna i znajomośc języka angielskiego na poziomie First Certificate

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z określeniami w języku angielskim stosowanymi w inżynierii chemicznej i procesowej, rozszerzenie podstaw teoretycznych z tej dyscypliny

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przenoszenie pędu: lepkość płynów I i II rodzaju, mechanizmy przenoszenia pędu, bilanse makroskopowe pędu w przepływie, równania różniczkowe bilansu masy i pędu, przepływ laminarny, modele przepływu burzliwego, nienewtonowskiego i wielofazowego12
T-W-2Przenoszenie energii: mechanizm konwekcyjny, przewodnościowy i promieniowania, wnikanie i przenikanie ciepła, bilanse makroskopowe energii w przepływie płynów i ciałach stałych, równania różniczkowe bilansu energii, modele szczegółowe przenoszenia energi8
T-W-3Przenoszenie masy w mieszaninach: dyfuzja molekularna, burzliwa i dyspersyjna, przenoszenie konwekcyjne, wnikanie i przenikanie masy, ruch masy przez membrany, bilanse makroskopowe i różniczkowe masy składników, numeryczna mechanika płynów, wybrane procesy rekatorowe10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i przygotowanie do pisemnego zaliczenia materiału wykładu30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru są sprawdzone efekty uczenia sie studenta na podstawie wyników kolokwium pisemnego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03b_W06
Doktorant ma teoretyczną wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej wyrażoną w języku angielskim
TICh_3A_W06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03b_U02
Doktorant posiada zdolność formułowania problemu i jego rozwiązania z zakresu inżynierii chemicznej w języku angielskim
TICh_3A_U02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C03b_K03
Doktorant ma zdolność stosowania nabytej wiedzy i wyrażania wniosków w języku angielskim
TICh_3A_K03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03b_W06
Doktorant ma teoretyczną wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej wyrażoną w języku angielskim
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować oraz wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03b_U02
Doktorant posiada zdolność formułowania problemu i jego rozwiązania z zakresu inżynierii chemicznej w języku angielskim
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować oraz wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C03b_K03
Doktorant ma zdolność stosowania nabytej wiedzy i wyrażania wniosków w języku angielskim
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją przekazać w języku angielskim w nieznacznym stopniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N., Transport phenomena, John Wiley & Sons, New York, 2002, 2
  2. Coulson J. M., Richardson J. F., Chemical engineering, Pergamon, Oxford, od 1956

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przenoszenie pędu: lepkość płynów I i II rodzaju, mechanizmy przenoszenia pędu, bilanse makroskopowe pędu w przepływie, równania różniczkowe bilansu masy i pędu, przepływ laminarny, modele przepływu burzliwego, nienewtonowskiego i wielofazowego12
T-W-2Przenoszenie energii: mechanizm konwekcyjny, przewodnościowy i promieniowania, wnikanie i przenikanie ciepła, bilanse makroskopowe energii w przepływie płynów i ciałach stałych, równania różniczkowe bilansu energii, modele szczegółowe przenoszenia energi8
T-W-3Przenoszenie masy w mieszaninach: dyfuzja molekularna, burzliwa i dyspersyjna, przenoszenie konwekcyjne, wnikanie i przenikanie masy, ruch masy przez membrany, bilanse makroskopowe i różniczkowe masy składników, numeryczna mechanika płynów, wybrane procesy rekatorowe10
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i przygotowanie do pisemnego zaliczenia materiału wykładu30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03b_W06Doktorant ma teoretyczną wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej wyrażoną w języku angielskim
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z określeniami w języku angielskim stosowanymi w inżynierii chemicznej i procesowej, rozszerzenie podstaw teoretycznych z tej dyscypliny
Treści programoweT-W-1Przenoszenie pędu: lepkość płynów I i II rodzaju, mechanizmy przenoszenia pędu, bilanse makroskopowe pędu w przepływie, równania różniczkowe bilansu masy i pędu, przepływ laminarny, modele przepływu burzliwego, nienewtonowskiego i wielofazowego
T-W-2Przenoszenie energii: mechanizm konwekcyjny, przewodnościowy i promieniowania, wnikanie i przenikanie ciepła, bilanse makroskopowe energii w przepływie płynów i ciałach stałych, równania różniczkowe bilansu energii, modele szczegółowe przenoszenia energi
T-W-3Przenoszenie masy w mieszaninach: dyfuzja molekularna, burzliwa i dyspersyjna, przenoszenie konwekcyjne, wnikanie i przenikanie masy, ruch masy przez membrany, bilanse makroskopowe i różniczkowe masy składników, numeryczna mechanika płynów, wybrane procesy rekatorowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru są sprawdzone efekty uczenia sie studenta na podstawie wyników kolokwium pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować oraz wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03b_U02Doktorant posiada zdolność formułowania problemu i jego rozwiązania z zakresu inżynierii chemicznej w języku angielskim
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z określeniami w języku angielskim stosowanymi w inżynierii chemicznej i procesowej, rozszerzenie podstaw teoretycznych z tej dyscypliny
Treści programoweT-W-1Przenoszenie pędu: lepkość płynów I i II rodzaju, mechanizmy przenoszenia pędu, bilanse makroskopowe pędu w przepływie, równania różniczkowe bilansu masy i pędu, przepływ laminarny, modele przepływu burzliwego, nienewtonowskiego i wielofazowego
T-W-2Przenoszenie energii: mechanizm konwekcyjny, przewodnościowy i promieniowania, wnikanie i przenikanie ciepła, bilanse makroskopowe energii w przepływie płynów i ciałach stałych, równania różniczkowe bilansu energii, modele szczegółowe przenoszenia energi
T-W-3Przenoszenie masy w mieszaninach: dyfuzja molekularna, burzliwa i dyspersyjna, przenoszenie konwekcyjne, wnikanie i przenikanie masy, ruch masy przez membrany, bilanse makroskopowe i różniczkowe masy składników, numeryczna mechanika płynów, wybrane procesy rekatorowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru są sprawdzone efekty uczenia sie studenta na podstawie wyników kolokwium pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować oraz wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C03b_K03Doktorant ma zdolność stosowania nabytej wiedzy i wyrażania wniosków w języku angielskim
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z określeniami w języku angielskim stosowanymi w inżynierii chemicznej i procesowej, rozszerzenie podstaw teoretycznych z tej dyscypliny
Treści programoweT-W-1Przenoszenie pędu: lepkość płynów I i II rodzaju, mechanizmy przenoszenia pędu, bilanse makroskopowe pędu w przepływie, równania różniczkowe bilansu masy i pędu, przepływ laminarny, modele przepływu burzliwego, nienewtonowskiego i wielofazowego
T-W-2Przenoszenie energii: mechanizm konwekcyjny, przewodnościowy i promieniowania, wnikanie i przenikanie ciepła, bilanse makroskopowe energii w przepływie płynów i ciałach stałych, równania różniczkowe bilansu energii, modele szczegółowe przenoszenia energi
T-W-3Przenoszenie masy w mieszaninach: dyfuzja molekularna, burzliwa i dyspersyjna, przenoszenie konwekcyjne, wnikanie i przenikanie masy, ruch masy przez membrany, bilanse makroskopowe i różniczkowe masy składników, numeryczna mechanika płynów, wybrane procesy rekatorowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru są sprawdzone efekty uczenia sie studenta na podstawie wyników kolokwium pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją przekazać w języku angielskim w nieznacznym stopniu.
3,5
4,0
4,5
5,0