Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS1 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Omówienie zakresu pracy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Dyskusja na temat zakresu rozprawy doktorskiej.7
7

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Przygotowanie do dyskusji z promotorem. Dyskusja z promotorem.60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanych prezentacji/artykułow.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D02_W01
Ma szczególową uiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej.
TICh_3A_W06C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D02_U01
Potrafi przygotować prezentację uzyskanych wyników badań oraz publikację.
TICh_3A_U03C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D02_K01
Rozumie potrzebę publikowania i prezentowania uzyskanych wyników badań w postaci prezentacji na seminariach, konferencjach oraz w czasopismach.
TICh_3A_K02C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D02_W01
Ma szczególową uiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej.
2,0
3,0Doktorant przygotował przegląd literatury z tematyki pracy, potrafi go przedstawic i przedyskutowac
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D02_U01
Potrafi przygotować prezentację uzyskanych wyników badań oraz publikację.
2,0
3,0Doktorant przygotował przegląd literatury z tematyki pracy i potrafi go przedstawic
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D02_K01
Rozumie potrzebę publikowania i prezentowania uzyskanych wyników badań w postaci prezentacji na seminariach, konferencjach oraz w czasopismach.
2,0
3,0Doktorant przygotował przegląd literatury z tematyki pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura adekwatna do tematyki badawczej, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dyskusja na temat zakresu rozprawy doktorskiej.7
7

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Przygotowanie do dyskusji z promotorem. Dyskusja z promotorem.60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D02_W01Ma szczególową uiedzę w zakresie wybranej tematyki badawczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Omówienie zakresu pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Dyskusja na temat zakresu rozprawy doktorskiej.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanych prezentacji/artykułow.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant przygotował przegląd literatury z tematyki pracy, potrafi go przedstawic i przedyskutowac
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D02_U01Potrafi przygotować prezentację uzyskanych wyników badań oraz publikację.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U03potrafi przy użyciu różnych technik w przejrzysty sposób porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród takich, jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
Cel przedmiotuC-1Omówienie zakresu pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Dyskusja na temat zakresu rozprawy doktorskiej.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanych prezentacji/artykułow.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant przygotował przegląd literatury z tematyki pracy i potrafi go przedstawic
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D02_K01Rozumie potrzebę publikowania i prezentowania uzyskanych wyników badań w postaci prezentacji na seminariach, konferencjach oraz w czasopismach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Omówienie zakresu pracy doktorskiej
Treści programoweT-S-1Dyskusja na temat zakresu rozprawy doktorskiej.
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanych prezentacji/artykułow.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant przygotował przegląd literatury z tematyki pracy
3,5
4,0
4,5
5,0