Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Seminarium kierunkowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Seminarium kierunkowe I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS2 7 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów wymaganych programem stuiow doktoranckich na poprzedzających semestrach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z najnowszymi osiśągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Zapoznanie sie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w ramach wykładów wygłaszanych przez zaproszonych wybitnych specjalistów spoza ZUT8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w seminarium, udział w dyskusji30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1seminairum

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Udział w seminarium, ocena aktywnosci w ramach seminarium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D04_W01
Ma specjaslityczną wiedzę w zakresie zagadnień prezentowanych w ramach seminarium
TICh_3A_W02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D04_U01
Potrafi interpretować i analizować informacje uzyskane w ramach seminarium, brać udział w dyskusji
TICh_3A_U02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D04_K01
Rozumie potrzebę upowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
TICh_3A_K02C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D04_W01
Ma specjaslityczną wiedzę w zakresie zagadnień prezentowanych w ramach seminarium
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D04_U01
Potrafi interpretować i analizować informacje uzyskane w ramach seminarium, brać udział w dyskusji
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D04_K01
Rozumie potrzebę upowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura w zakresie prezentowanej tematyki, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zapoznanie sie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w ramach wykładów wygłaszanych przez zaproszonych wybitnych specjalistów spoza ZUT8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w seminarium, udział w dyskusji30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D04_W01Ma specjaslityczną wiedzę w zakresie zagadnień prezentowanych w ramach seminarium
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiśągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Zapoznanie sie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w ramach wykładów wygłaszanych przez zaproszonych wybitnych specjalistów spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1seminairum
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Udział w seminarium, ocena aktywnosci w ramach seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D04_U01Potrafi interpretować i analizować informacje uzyskane w ramach seminarium, brać udział w dyskusji
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiśągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Zapoznanie sie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w ramach wykładów wygłaszanych przez zaproszonych wybitnych specjalistów spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1seminairum
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Udział w seminarium, ocena aktywnosci w ramach seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D04_K01Rozumie potrzebę upowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiśągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Zapoznanie sie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w ramach wykładów wygłaszanych przez zaproszonych wybitnych specjalistów spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1seminairum
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Udział w seminarium, ocena aktywnosci w ramach seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0