Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Konsultacje z opiekunem/promotorem VII:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Konsultacje z opiekunem/promotorem VII
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS7 7 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie poprzednich semestrów w ramach studiów doktoranckich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Dyskusja na temat wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Ewentualna modyfikacji zakresu pracy na podstawie uzyskanych wyników.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Dyskusja na temat kontynuacji badań w ramach pracy doktorskiej7
7

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Przygotowanie do dyskusji z promotorem. Dyskusja z promotorem.60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań, samodzielności i kreatywności doktoranta.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D16_W01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań.
TICh_3A_W06C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D16_U01
Potgrafi przygotować prezentację wyników uzyskanych badań.
TICh_3A_U05C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D16_K01
Potrafi ocenić rolę badacza w kształtowaniu rzeczywistości.
TICh_3A_K03C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D16_W01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań.
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D16_U01
Potgrafi przygotować prezentację wyników uzyskanych badań.
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D16_K01
Potrafi ocenić rolę badacza w kształtowaniu rzeczywistości.
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura z zakresu realizowanej pracy doktorskiej, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dyskusja na temat kontynuacji badań w ramach pracy doktorskiej7
7

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Przygotowanie do dyskusji z promotorem. Dyskusja z promotorem.60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D16_W01Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranego kierunku badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Dyskusja na temat wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Ewentualna modyfikacji zakresu pracy na podstawie uzyskanych wyników.
Treści programoweT-S-1Dyskusja na temat kontynuacji badań w ramach pracy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań, samodzielności i kreatywności doktoranta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D16_U01Potgrafi przygotować prezentację wyników uzyskanych badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U05potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
Cel przedmiotuC-1Dyskusja na temat wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Ewentualna modyfikacji zakresu pracy na podstawie uzyskanych wyników.
Treści programoweT-S-1Dyskusja na temat kontynuacji badań w ramach pracy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań, samodzielności i kreatywności doktoranta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D16_K01Potrafi ocenić rolę badacza w kształtowaniu rzeczywistości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K03posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym
Cel przedmiotuC-1Dyskusja na temat wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Ewentualna modyfikacji zakresu pracy na podstawie uzyskanych wyników.
Treści programoweT-S-1Dyskusja na temat kontynuacji badań w ramach pracy doktorskiej
Metody nauczaniaM-1Wyjaśnienia/objaśnienia. Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena uzyskanych wyników badań, samodzielności i kreatywności doktoranta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przedstawić i przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań
3,5
4,0
4,5
5,0