Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) III:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Postępy pracy doktorskiej (seminarium doktoranckie) III
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Spychaj <Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS3 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość materiału obowiązującego na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna i procesowa
W-2Znajomość materiału omawianego w semestrze 1 oraz 2 na seminarium "Postępy pracy doktorskiej"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji koncepcji pracy doktorskiej wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologiai Chemiczna lub "Inżynieria Chemiczna"
C-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego koncepcji pracy doktorskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Prezentacja przez doktorantów koncepcji prac doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej koncepcji pracy doktorskiej8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody praktyczne: seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D05_W06
doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie problemów badawczych technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_W06C-2, C-1T-S-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D05_U10
doktorant potrafi ocenić możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie realizowanej pracy doktorskiej
TICh_3A_U10C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D05_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie formułowania koncepcji pracy doktorskiej
TICh_3A_K01C-2, C-1T-S-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D05_W06
doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie problemów badawczych technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym objaśnić zagadnienia potrzebne do sformułowania koncepcji pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D05_U10
doktorant potrafi ocenić możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie realizowanej pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym ocenić nowe rozwiązania w zakresie tematyki pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D05_K01
doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie formułowania koncepcji pracy doktorskiej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć kreatywnie w zakresie formułowania koncepcji pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Kraśniewski, Jak pisać rozprawę doktorską, http:// cygnus.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TPdokt/wykład-pdf/TPdokt-rozprawa.pdf

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Prezentacja przez doktorantów koncepcji prac doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej15
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2Przygotowanie prezentacji dotyczącej koncepcji pracy doktorskiej8
A-S-3Przygotowanie się do dyskusji w zakresie tematyki ujętej w programie seminarium7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D05_W06doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie problemów badawczych technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego koncepcji pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji koncepcji pracy doktorskiej wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologiai Chemiczna lub "Inżynieria Chemiczna"
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów koncepcji prac doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym objaśnić zagadnienia potrzebne do sformułowania koncepcji pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D05_U10doktorant potrafi ocenić możliwość wykorzystania nowych opracowań i metod w zakresie realizowanej pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U10potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego koncepcji pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji koncepcji pracy doktorskiej wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologiai Chemiczna lub "Inżynieria Chemiczna"
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów koncepcji prac doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-1Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym ocenić nowe rozwiązania w zakresie tematyki pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D05_K01doktorant potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie formułowania koncepcji pracy doktorskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktoranta umiejętności dyskusji na temat proponowanej przez niego koncepcji pracy doktorskiej
C-1Ukształtowanie u doktoranta umiejętności prezentacji koncepcji pracy doktorskiej wykonywanej w dyscyplinie naukowej Technologiai Chemiczna lub "Inżynieria Chemiczna"
Treści programoweT-S-1Prezentacja przez doktorantów koncepcji prac doktorskich i dyskusja nad nimi w grupie seminaryjnej
Metody nauczaniaM-1metody praktyczne: seminarium
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie na podstawie oceny prezentacji zagadnienia oraz aktywności w dyskusji na seminarium
S-1Ocena formująca: ocena ciągła aktywności doktoranta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym myśleć kreatywnie w zakresie formułowania koncepcji pracy doktorskiej
3,5
4,0
4,5
5,0