Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Seminarium kierunkowe IV:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Seminarium kierunkowe IV
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS8 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów w poprzedzających semestrach studiów doktoranckich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej przentowanymi przez wybitnych specjalistów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii/inżynierii chemicznej prezentowane przez wybitnych specjalistów, zaproszonych gości spoza ZUT8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Przygotowanie do seminarium. Udział w seminarium30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1semminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D18_W01
Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie objętym przez seminarium
TICh_3A_W02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D18_U01
Potrafi interpretować i krytycznie analizować informacje przedstawione w ramach seminarium
TICh_3A_U02C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D18_K01
Rozumie potrzebę rozpowszechniania specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
TICh_3A_K02C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D18_W01
Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie objętym przez seminarium
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D18_U01
Potrafi interpretować i krytycznie analizować informacje przedstawione w ramach seminarium
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D18_K01
Rozumie potrzebę rozpowszechniania specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
2,0
3,0Udział w seminairum
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura adekwatna do tematyki seminarium, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii/inżynierii chemicznej prezentowane przez wybitnych specjalistów, zaproszonych gości spoza ZUT8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Przygotowanie do seminarium. Udział w seminarium30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D18_W01Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie objętym przez seminarium
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W02w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej przentowanymi przez wybitnych specjalistów
Treści programoweT-S-1Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii/inżynierii chemicznej prezentowane przez wybitnych specjalistów, zaproszonych gości spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1semminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D18_U01Potrafi interpretować i krytycznie analizować informacje przedstawione w ramach seminarium
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U02potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej przentowanymi przez wybitnych specjalistów
Treści programoweT-S-1Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii/inżynierii chemicznej prezentowane przez wybitnych specjalistów, zaproszonych gości spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1semminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D18_K01Rozumie potrzebę rozpowszechniania specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii/inżynierii chemicznej przentowanymi przez wybitnych specjalistów
Treści programoweT-S-1Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii/inżynierii chemicznej prezentowane przez wybitnych specjalistów, zaproszonych gości spoza ZUT
Metody nauczaniaM-1semminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena udzialu w seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Udział w seminairum
3,5
4,0
4,5
5,0