Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Seminarium kierunkowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Seminarium kierunkowe II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>, Barbara Grzmil <Barbara.Grzmil@zut.edu.pl>, Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>, Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS4 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie zajęc wymaganych w programie na S1 i S2
W-2Zaliczenie przedmiotów wymaganych w programie na poprzedzających semestrach studiów doktoranckich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie technologii i inżynierii chemicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Najnowsze trendy w technologii i inżynierii chemicznej przzedstawione przez wybitnych wykladowców z innych instytucji8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w seminariach Udział w dyskusji8
A-S-2Praca w domu - przygotowanie się do seminarium22
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: udział w seminarium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D09_W01
Ma specjalistyczną wiedzę w wybranych zagadnieniach z technologii i/lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_W03C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D09_U01
Potrafi dokonać oceny i analizy przedstawianych w ramach seminarium treści.
TICh_3A_U12C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_D09_K01
Rozumie potrzebę przekazywania istotnych informacji w zakresie technologii i inżynierii chemicznej przez wybitnych specjalistow w tej dziedzinie
TICh_3A_K02C-1T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D09_W01
Ma specjalistyczną wiedzę w wybranych zagadnieniach z technologii i/lub inżynierii chemicznej
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D09_U01
Potrafi dokonać oceny i analizy przedstawianych w ramach seminarium treści.
2,0
3,0Uczestnictwo w seminarium, udział w dyskusji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_D09_K01
Rozumie potrzebę przekazywania istotnych informacji w zakresie technologii i inżynierii chemicznej przez wybitnych specjalistow w tej dziedzinie
2,0
3,0Uczestnictwo w seminarium, udział w dyskusji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tematyka prezentacji w ramach seminarium, 2011

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Najnowsze trendy w technologii i inżynierii chemicznej przzedstawione przez wybitnych wykladowców z innych instytucji8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w seminariach Udział w dyskusji8
A-S-2Praca w domu - przygotowanie się do seminarium22
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D09_W01Ma specjalistyczną wiedzę w wybranych zagadnieniach z technologii i/lub inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W03ma specjalistyczną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie technologii i inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Najnowsze trendy w technologii i inżynierii chemicznej przzedstawione przez wybitnych wykladowców z innych instytucji
Metody nauczaniaM-1seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: udział w seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Aktywny udział w seminarium
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D09_U01Potrafi dokonać oceny i analizy przedstawianych w ramach seminarium treści.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U12potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technologicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności, poprawy jakości produktu lub wydajności procesu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie technologii i inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Najnowsze trendy w technologii i inżynierii chemicznej przzedstawione przez wybitnych wykladowców z innych instytucji
Metody nauczaniaM-1seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: udział w seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uczestnictwo w seminarium, udział w dyskusji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_D09_K01Rozumie potrzebę przekazywania istotnych informacji w zakresie technologii i inżynierii chemicznej przez wybitnych specjalistow w tej dziedzinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie technologii i inżynierii chemicznej
Treści programoweT-S-1Najnowsze trendy w technologii i inżynierii chemicznej przzedstawione przez wybitnych wykladowców z innych instytucji
Metody nauczaniaM-1seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: udział w seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uczestnictwo w seminarium, udział w dyskusji
3,5
4,0
4,5
5,0