Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Technologia chemiczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Technologia chemiczna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów wymaganych w programie studiów doktoranckich w poprzednich semestrach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami światowymi w zakresie technologii chemicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Najnowsze światowe i krajowe osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Przykładowe tematy: Gaz łupkowy a potencjalne zagrożenie dla środowiska Katalizatory samochodowe Spalanie odpadów - aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Tworzywa polimerowe z nanonapełniaczami Nanowarstwy i nanopowłoki Ditlenek węgla – handel emisjami, magazynowanie, konwersja Nawozy o kontrolowanej szybkości uwalniania Recykling tworzyw polimerowych – aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Innowacje w produkcji amoniaku Innowacje w technologii kwasu azotowego Nawozy ciekłe15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przegląd literatury Przygotowanie prezentacji Przedstawienie prezentacji Uczestnictwo w zajęciach Udział w dyskusji60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda przypadków seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanej prezentacji Ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusji)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C02a_W01
Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w technologii/inżynierii chemicznej w zakresie wybranej tematyki
TICh_3A_W07C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C02a_U01
Potrafi biegle pozyskiwać informacje literaturowe na temat najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
TICh_3A_U01C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C02a_K01
Rozumie potrzebę rozpowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w atrakcyjny i zrozumiały sposób
TICh_3A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C02a_W01
Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w technologii/inżynierii chemicznej w zakresie wybranej tematyki
2,0
3,0Przedstawienie prezentacji na zadany temat
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C02a_U01
Potrafi biegle pozyskiwać informacje literaturowe na temat najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
2,0
3,0Zebranie, przeanalizowanie i przedstawienie informacji na wybrany temat
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C02a_K01
Rozumie potrzebę rozpowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w atrakcyjny i zrozumiały sposób
2,0
3,0Zrozumialy i atrakcyjny sposób zaprezentowania zebranych informacji na temat najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Najnowsza literatura w zakresie danej tematyki, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Najnowsze światowe i krajowe osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Przykładowe tematy: Gaz łupkowy a potencjalne zagrożenie dla środowiska Katalizatory samochodowe Spalanie odpadów - aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Tworzywa polimerowe z nanonapełniaczami Nanowarstwy i nanopowłoki Ditlenek węgla – handel emisjami, magazynowanie, konwersja Nawozy o kontrolowanej szybkości uwalniania Recykling tworzyw polimerowych – aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Innowacje w produkcji amoniaku Innowacje w technologii kwasu azotowego Nawozy ciekłe15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przegląd literatury Przygotowanie prezentacji Przedstawienie prezentacji Uczestnictwo w zajęciach Udział w dyskusji60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02a_W01Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w technologii/inżynierii chemicznej w zakresie wybranej tematyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami światowymi w zakresie technologii chemicznej
Treści programoweT-W-1Najnowsze światowe i krajowe osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Przykładowe tematy: Gaz łupkowy a potencjalne zagrożenie dla środowiska Katalizatory samochodowe Spalanie odpadów - aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Tworzywa polimerowe z nanonapełniaczami Nanowarstwy i nanopowłoki Ditlenek węgla – handel emisjami, magazynowanie, konwersja Nawozy o kontrolowanej szybkości uwalniania Recykling tworzyw polimerowych – aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Innowacje w produkcji amoniaku Innowacje w technologii kwasu azotowego Nawozy ciekłe
Metody nauczaniaM-1metoda przypadków seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanej prezentacji Ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusji)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawienie prezentacji na zadany temat
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02a_U01Potrafi biegle pozyskiwać informacje literaturowe na temat najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U01potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami światowymi w zakresie technologii chemicznej
Treści programoweT-W-1Najnowsze światowe i krajowe osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Przykładowe tematy: Gaz łupkowy a potencjalne zagrożenie dla środowiska Katalizatory samochodowe Spalanie odpadów - aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Tworzywa polimerowe z nanonapełniaczami Nanowarstwy i nanopowłoki Ditlenek węgla – handel emisjami, magazynowanie, konwersja Nawozy o kontrolowanej szybkości uwalniania Recykling tworzyw polimerowych – aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Innowacje w produkcji amoniaku Innowacje w technologii kwasu azotowego Nawozy ciekłe
Metody nauczaniaM-1metoda przypadków seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanej prezentacji Ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusji)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zebranie, przeanalizowanie i przedstawienie informacji na wybrany temat
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02a_K01Rozumie potrzebę rozpowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej w atrakcyjny i zrozumiały sposób
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K02rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami światowymi w zakresie technologii chemicznej
Treści programoweT-W-1Najnowsze światowe i krajowe osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Przykładowe tematy: Gaz łupkowy a potencjalne zagrożenie dla środowiska Katalizatory samochodowe Spalanie odpadów - aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Tworzywa polimerowe z nanonapełniaczami Nanowarstwy i nanopowłoki Ditlenek węgla – handel emisjami, magazynowanie, konwersja Nawozy o kontrolowanej szybkości uwalniania Recykling tworzyw polimerowych – aktualna sytuacja w Polsce i na świecie Innowacje w produkcji amoniaku Innowacje w technologii kwasu azotowego Nawozy ciekłe
Metody nauczaniaM-1metoda przypadków seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanej prezentacji Ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusji)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zrozumialy i atrakcyjny sposób zaprezentowania zebranych informacji na temat najnowszych osiągnięć w zakresie technologii/inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0