Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna (S3)

Sylabus przedmiotu Inżynieria chemiczna II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Inżynieria chemiczna II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień inżynierii chemicznej objętych programem nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku kształcenia "Inżynieria chemiczna i procesowa" lub "Technologia chemiczna"
W-2Znajomość zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej ujętych w programie przedmiotu "Inżynieria chemiczna" (semestr 3, poziom S3)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie doktorantów z wybranymi, zaawansowanymi aspektami zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Bioprocesy - wybrane zagadnienia2
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe2
T-W-3Podstawy teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Elementy statystycznej kontroli procesów2
T-W-4Przepływy burzliwe. Modele burzliwości3
T-W-5Modelowanie molekularne2
T-W-6Materiały rozdrobnione - charakterystyka, okreslanie parametrów zbioru cząstek2
T-W-7Analiza wybranych procesów inżynierii chemicznej i procesowej2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury30
A-W-3Przygotowanie się doktoranta do kolokwium zaliczającego15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C02b_W06
doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej
TICh_3A_W06C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1
TICh_3A_C02b_W07
doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju i nowościach w inżynierii chemicznej
TICh_3A_W07C-2T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C02b_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu inżynierii chemicznej
TICh_3A_U08C-2T-W-7, T-W-3, T-W-2M-1S-1
TICh_3A_C02b_U11
doktorant potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
TICh_3A_U11C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TICh_3A_C02b_K01
doktorant potrafi myśleć w sposób kreatywny w zakresie oceny różnych aktualnych zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej
TICh_3A_K01C-1, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C02b_W06
doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym objaśniać zagadnienia ujęte w treściach programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_C02b_W07
doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju i nowościach w inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać kierunki rozwoju i postępy w inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C02b_U08
doktorant potrafi wykorzystywać różne metody do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym różne metody do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
TICh_3A_C02b_U11
doktorant potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TICh_3A_C02b_K01
doktorant potrafi myśleć w sposób kreatywny w zakresie oceny różnych aktualnych zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej
2,0
3,0doktorant w stopniu podstawowym wykazuje kreatywną postawę w zakresie oceny różnych aktualnych zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Beers K.J., Numerical methods for chemical engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2007
 2. Belfiore L.A., Transport phenomena for chemical reactor design, J. Willey & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2003
 3. Elsner J.W., Turbulencja przepływów, PWN, Warszawa, 1987
 4. Faghri A., Zhang Y., Transport phenomena in multiphase systems, Elsevier, Amsterdam, 2006
 5. Jaworski Z., Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2011
 6. Maginn E. J., Elliott J.R., Historical perspective and current outlook for molecular dynamics as a chemical engineering tool., Industrial Engineering Chemistry Research, 2010, 49, 3059-3078
 7. Nauman E.B., Chemical reactor design, optimization and scaleup, McGraw-Hill, New York, 2001
 8. Paul D.R., The evolution of molecular modeling into a chemiczal engineering tool., Industrial and Engineering Chemistry Research, 2010, 49, 3026-3046
 9. Petera J., Symulacje numeryczne w przemyśle i inżynierii środowiska, Inzynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22, 3A, 97-109
 10. Theodorou D. N., Progress and outlook in Monte Carlo simulations, Industrial and Engineering Chemistry research, 2010, 49, 3047-3058

Literatura dodatkowa

 1. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
 2. Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1986
 3. Kamieński J., Mieszanie układów wielofazowych, WNT, Warszawa, 2004
 4. Karcz J., Zaborowska A., Wybrane problemy rachunkowe z zakresu procesów wymiany masy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczevin, 1988
 5. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985
 6. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1998
 7. Paderewski M., Podstawy inżynierii chemicznej. Procesy przepływowe i cieplne, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1993
 8. Paderewski M.L., Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1999
 9. Pohorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977
 10. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
 11. Sieniutycz S., Optymalizacja w inżynierii procesowej, WNT, Warszawa, 1978
 12. Stręk F., Mieszanie i mieszalniki, WNT, Warszawa, 1981
 13. Synowiec P.M., Krystalizacja przemysłowa z roztworu, WNT, Warszawa, 2008
 14. Szarawara J., Skrzypek J., Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 1980
 15. Wiśniewski T., Wiśniewski S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Bioprocesy - wybrane zagadnienia2
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe2
T-W-3Podstawy teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Elementy statystycznej kontroli procesów2
T-W-4Przepływy burzliwe. Modele burzliwości3
T-W-5Modelowanie molekularne2
T-W-6Materiały rozdrobnione - charakterystyka, okreslanie parametrów zbioru cząstek2
T-W-7Analiza wybranych procesów inżynierii chemicznej i procesowej2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury30
A-W-3Przygotowanie się doktoranta do kolokwium zaliczającego15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02b_W06doktorant ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wybranymi, zaawansowanymi aspektami zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-1Bioprocesy - wybrane zagadnienia
T-W-3Podstawy teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Elementy statystycznej kontroli procesów
T-W-4Przepływy burzliwe. Modele burzliwości
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym objaśniać zagadnienia ujęte w treściach programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02b_W07doktorant ma wiedzę o kierunkach rozwoju i nowościach w inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-5Modelowanie molekularne
T-W-6Materiały rozdrobnione - charakterystyka, okreslanie parametrów zbioru cząstek
T-W-1Bioprocesy - wybrane zagadnienia
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant jest w stanie w stopniu podstawowym opisać kierunki rozwoju i postępy w inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02b_U08doktorant potrafi wykorzystywać różne metody do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U08potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-7Analiza wybranych procesów inżynierii chemicznej i procesowej
T-W-3Podstawy teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Elementy statystycznej kontroli procesów
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym różne metody do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02b_U11doktorant potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_U11potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach realizowanych w zakresie wybranego kierunku badań
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-5Modelowanie molekularne
T-W-6Materiały rozdrobnione - charakterystyka, okreslanie parametrów zbioru cząstek
T-W-7Analiza wybranych procesów inżynierii chemicznej i procesowej
T-W-1Bioprocesy - wybrane zagadnienia
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych w obszarze inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTICh_3A_C02b_K01doktorant potrafi myśleć w sposób kreatywny w zakresie oceny różnych aktualnych zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyTICh_3A_K01potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie doktorantów z wybranymi, zaawansowanymi aspektami zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u doktorantów umiejętności analizy wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-W-5Modelowanie molekularne
T-W-6Materiały rozdrobnione - charakterystyka, okreslanie parametrów zbioru cząstek
T-W-3Podstawy teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Elementy statystycznej kontroli procesów
T-W-4Przepływy burzliwe. Modele burzliwości
T-W-2Modelowanie numeryczne. Numeryczne techniki obliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne kolokwium zaliczające przedmiot
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0doktorant w stopniu podstawowym wykazuje kreatywną postawę w zakresie oceny różnych aktualnych zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0