Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 21wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 22wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHPzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0151
Technologie informacyjne Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
laboratoriapraktyczne2,02,0301
Technologie informacyjne IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriaaudytoryjne1,01,0152
Wychowanie fizyczne Izaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0301
Wychowanie fizyczne IIzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie2,0praktykiaudytoryjne2,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Chemia nieorganiczna Iegzamin7,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0452
wykładyaudytoryjne3,03,0152
Chemia nieorganiczna IIegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
wykładyaudytoryjne3,03,0303
Chemia ogólnaegzamin7,0laboratoriapraktyczne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0301
wykładyaudytoryjne4,04,0451
Chemia organiczna Iegzamin7,0wykładyaudytoryjne4,04,0452
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0302
Chemia organiczna IIegzamin7,0laboratoriapraktyczne5,05,0603
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Fizyka Izaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0301
wykładyaudytoryjne2,02,0301
Fizyka IIegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
wykładyaudytoryjne3,03,0302
Klasyczna chemia analitycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0302
Matematyka Izaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,02,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0301
Matematyka IIzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Analiza instrumentalna Izaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,12,1154
laboratoriapraktyczne2,92,9604
Analiza instrumentalna IIzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0155
laboratoriapraktyczne2,02,0455
Biochemiazaliczenie6,0wykładyaudytoryjne2,52,0454
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154
laboratoriapraktyczne1,51,5154
Chemia fizyczna Iegzamin4,0wykładyaudytoryjne3,03,0454
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
Chemia fizyczna IIzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
laboratoriapraktyczne3,03,0455
Chemia polimerówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,02,0306
Grafika inżynierskaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
laboratoriaaudytoryjne1,01,0154
Inżynieria chemiczna Iegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
laboratoriapraktyczne1,01,0155
Inżynieria chemiczna IIegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
projektyaudytoryjne1,00,0156
wykładyaudytoryjne2,02,0306
Laboratorium dyplomowe Izaliczenie6,0laboratoriapraktyczne6,06,01206
Laboratorium dyplomowe IIzaliczenie9,0laboratoriapraktyczne9,09,01807
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
Podstawy krystalografii i metody dyfrakcyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
Praca dyplomowa inżynierskazaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,007
Technologia chemiczna nieorganicznazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,22,2205
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,60,6105
laboratoriapraktyczne1,21,2305
Technologia chemiczna organicznazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
wykładyaudytoryjne2,02,0306
Wstęp do chemii polimerówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0153
Wstęp do katalizyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza związków bioorganicznychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,02,0303
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetykówegzamin6,0laboratoriapraktyczne4,04,0606
wykładyaudytoryjne2,02,0156
Biostereochemiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
Chemia barwnikówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
laboratoriapraktyczne2,02,0307
Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,02,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
Chemia bioorganiczna Izaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5153
wykładyaudytoryjne1,51,5303
Chemia bioorganiczna IIegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0155
wykładyaudytoryjne1,01,0155
Chemia kosmetykówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
Chemia produktów naturalnych Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
Chemia produktów naturalnych IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,02,0305
Nowoczesne metody syntezy organicznejegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
laboratoriapraktyczne2,02,0304
projektyaudytoryjne1,00,0154
Projektowanie związków biologicznie czynnychzaliczenie4,0projektypraktyczne2,50,0305
wykładyaudytoryjne1,51,5305
Stereochemia związków organicznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
Wstęp do chemii produktów naturalnychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
laboratoriapraktyczne2,02,0303
Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznymzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0157

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwojuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
2 Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przedmiot humanistyczny IIzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Przedmiot społeczny IIzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekonomia i zarządzaniezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0151
2 Ekonomia i zarządzanie w przemyślezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0151

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Prawo gospodarczezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0151
2 Prawo krajowe i UEzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0151

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Matematyka stosowana Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Matematyka stosowana IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,02,0603
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,02,0603

Blok obieralny 21 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,02,0604
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,02,0604

Blok obieralny 22 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin4,0lektorataudytoryjne4,04,0605
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin4,0lektorataudytoryjne4,04,0605