Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Przedmiot humanistyczny II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedmiot humanistyczny II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne wiadomości o sztuce na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sztuka okresu średniowiecza: chrzescijaństwa, islamu, bizantyjska, romańska2
T-W-2Cechy charakterystyczne sztuki gotyckiej2
T-W-3Warunki rozwoju stylu renesansowego2
T-W-4Architektura renesansowa2
T-W-5Rzeźba okresu Renesansu2
T-W-6Cechy charakterystyczne malarstwa renesansowego, typowe dzieła malarskie. Techniki i formy artystyczne w malarstwie. Malarstwo renesansowe Niderlandów, Włoch, Niemiec4
T-W-7Okres renesansu w sztuce polskiej.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowadzacym wykłady6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny w połączeniu z pokazem komputerowym i przeżyciem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A04a_W01
Potrafi ocenić i scharakteryzować sztukę gotycką i renesansową
Ch_1A_W12InzA_W03C-1T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A04a_U01
Potrafi dostrzgać piękno sztuki w połączeniu z pozatechnicznymi aspektami realizowanych zadań inżynierskich
Ch_1A_U11InzA_U03C-1T-W-7, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A04a_K01
Potrafi ocenić znaczenie sztuki w rozwoju kulturalnym, zwłaszcza osiągnięć w zakresie budownictwa, malarstwa, rzeźby
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-1T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A04a_W01
Potrafi ocenić i scharakteryzować sztukę gotycką i renesansową
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa i innych form sztuki starożytnej i okresu renesansu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A04a_U01
Potrafi dostrzgać piękno sztuki w połączeniu z pozatechnicznymi aspektami realizowanych zadań inżynierskich
2,0
3,0Posiada umijętności w zakresie przedstawiania charakterystycznych cech architektury, rzeźby, malarstwa, ceramiki i innych form sztuki starożytnej i renesansu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A04a_K01
Potrafi ocenić znaczenie sztuki w rozwoju kulturalnym, zwłaszcza osiągnięć w zakresie budownictwa, malarstwa, rzeźby
2,0
3,0Jest osobą kompetentną w rozpoznawaniu charakterystycznych cech sztuki starożytnej i renesansowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Osińska B., Sztuka i czas - od prehistorii do rokoka, WSiP, Warszawa, 2004, drugie
  2. Osińska B., Sztuka i czas - od klasycyzmu do współczesności, WSiP, Warszawa, 2004, drugie

Literatura dodatkowa

  1. Mrowcewicz K., Kultura baroku i klasycyzmu, Stentor, Warszawa, 2003, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sztuka okresu średniowiecza: chrzescijaństwa, islamu, bizantyjska, romańska2
T-W-2Cechy charakterystyczne sztuki gotyckiej2
T-W-3Warunki rozwoju stylu renesansowego2
T-W-4Architektura renesansowa2
T-W-5Rzeźba okresu Renesansu2
T-W-6Cechy charakterystyczne malarstwa renesansowego, typowe dzieła malarskie. Techniki i formy artystyczne w malarstwie. Malarstwo renesansowe Niderlandów, Włoch, Niemiec4
T-W-7Okres renesansu w sztuce polskiej.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowadzacym wykłady6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A04a_W01Potrafi ocenić i scharakteryzować sztukę gotycką i renesansową
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-6Cechy charakterystyczne malarstwa renesansowego, typowe dzieła malarskie. Techniki i formy artystyczne w malarstwie. Malarstwo renesansowe Niderlandów, Włoch, Niemiec
T-W-2Cechy charakterystyczne sztuki gotyckiej
T-W-1Sztuka okresu średniowiecza: chrzescijaństwa, islamu, bizantyjska, romańska
T-W-4Architektura renesansowa
T-W-7Okres renesansu w sztuce polskiej.
T-W-5Rzeźba okresu Renesansu
T-W-3Warunki rozwoju stylu renesansowego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w połączeniu z pokazem komputerowym i przeżyciem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa i innych form sztuki starożytnej i okresu renesansu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A04a_U01Potrafi dostrzgać piękno sztuki w połączeniu z pozatechnicznymi aspektami realizowanych zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-7Okres renesansu w sztuce polskiej.
T-W-6Cechy charakterystyczne malarstwa renesansowego, typowe dzieła malarskie. Techniki i formy artystyczne w malarstwie. Malarstwo renesansowe Niderlandów, Włoch, Niemiec
T-W-1Sztuka okresu średniowiecza: chrzescijaństwa, islamu, bizantyjska, romańska
T-W-5Rzeźba okresu Renesansu
T-W-3Warunki rozwoju stylu renesansowego
T-W-4Architektura renesansowa
T-W-2Cechy charakterystyczne sztuki gotyckiej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w połączeniu z pokazem komputerowym i przeżyciem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada umijętności w zakresie przedstawiania charakterystycznych cech architektury, rzeźby, malarstwa, ceramiki i innych form sztuki starożytnej i renesansu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A04a_K01Potrafi ocenić znaczenie sztuki w rozwoju kulturalnym, zwłaszcza osiągnięć w zakresie budownictwa, malarstwa, rzeźby
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-5Rzeźba okresu Renesansu
T-W-1Sztuka okresu średniowiecza: chrzescijaństwa, islamu, bizantyjska, romańska
T-W-3Warunki rozwoju stylu renesansowego
T-W-6Cechy charakterystyczne malarstwa renesansowego, typowe dzieła malarskie. Techniki i formy artystyczne w malarstwie. Malarstwo renesansowe Niderlandów, Włoch, Niemiec
T-W-4Architektura renesansowa
T-W-7Okres renesansu w sztuce polskiej.
T-W-2Cechy charakterystyczne sztuki gotyckiej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w połączeniu z pokazem komputerowym i przeżyciem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest osobą kompetentną w rozpoznawaniu charakterystycznych cech sztuki starożytnej i renesansowej.
3,5
4,0
4,5
5,0