Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Laboratorium dyplomowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Laboratorium dyplomowe II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 9,0 ECTS (formy) 9,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 180 9,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnione kryteria rejestracji na ostatni semestr studiów.
W-2Obsługa komputera i podstawowych programów do edycji, obliczen i prezentacji wyników.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejetnosci przegladu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
C-2Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich rzetelnej interpretacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Dyskusja literatury dotyczącej tematu pracy dyplomowej inzynierskiej20
T-L-2Ocena poprawnosci funkcjonowania sprzetu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych10
T-L-3Wykonanie badań laboratoryjnych oraz ich analiza i interpretacja150
180

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w pracach laborratoryjnych180
A-L-2Uzupełnienie oraz studia nad literaturą dotyczą pracy dyplomowej inzynierskiej45
A-L-3Opracowanie oraz analiza uzyskanych wyników badań40
A-L-4Konsultacje z promotorem5
270

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wskazywanie sposobów poprawnego opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
M-2Praca własna studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C18_W01
Ma wiedze z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej, charakteryzowania produktów, opisu kinetyki i termodynamiki, opracowani i interpretacji wyników
Ch_1A_W01, Ch_1A_W02, Ch_1A_W03, Ch_1A_W04X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04C-2, C-1T-L-1, T-L-3M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C18_U01
Potrafi zbudowac stanowisko badawcze, wykorzystac metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej, opracowac i zinterpretowac uzyskane wyniki
Ch_1A_U02, Ch_1A_U03, Ch_1A_U04X1A_U02, X1A_U03, X1A_U04InzA_U01, InzA_U02C-2T-L-3, T-L-2M-2, M-1S-1, S-2
Ch_1A_C18_U02
Ma umiejetnosc przygotowania w jezyku polskim i obcym prezentacji ustnej na podstawie zebranej literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i pogłebienia swojej wiedzy w procesie samokształcenia
Ch_1A_U09X1A_U09C-1T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_C18_K01
Student potrafi myslec w sposób kreatywny, logiczny i przedsiebiorczy.
Ch_1A_K02, Ch_1A_K03, Ch_1A_K04, Ch_1A_K05X1A_K02, X1A_K03, X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-L-1, T-L-3M-2, M-1S-1
Ch_1A_C18_K02
Student rozumie wartosc i wage nauki i ciagłego kształcenia sie.
Ch_1A_K01X1A_K01, X1A_K05C-1, C-2T-L-3, T-L-1M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C18_W01
Ma wiedze z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej, charakteryzowania produktów, opisu kinetyki i termodynamiki, opracowani i interpretacji wyników
2,0
3,0Ma czesciowa wiedze z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej,
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C18_U01
Potrafi zbudowac stanowisko badawcze, wykorzystac metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej, opracowac i zinterpretowac uzyskane wyniki
2,0
3,0Kierowany przez opiekuna buduje stanowisko badawcze, wykorzystuje wskazane metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C18_U02
Ma umiejetnosc przygotowania w jezyku polskim i obcym prezentacji ustnej na podstawie zebranej literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i pogłebienia swojej wiedzy w procesie samokształcenia
2,0
3,0Umie przygotować prezentację.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_C18_K01
Student potrafi myslec w sposób kreatywny, logiczny i przedsiebiorczy.
2,0
3,0Student potrafi myslec w sposób logiczny.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_C18_K02
Student rozumie wartosc i wage nauki i ciagłego kształcenia sie.
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu rozumie potrzebe ciagłego kształcenia sie i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura zwiazana z tematem pracy - publikacje, monografie, podreczniki, patenty, 2013-2010, 2013

Literatura dodatkowa

  1. Literatura zwiazana z tematem pracy - publikacje, monografie, podreczniki, patenty, 2009-2007, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Dyskusja literatury dotyczącej tematu pracy dyplomowej inzynierskiej20
T-L-2Ocena poprawnosci funkcjonowania sprzetu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych10
T-L-3Wykonanie badań laboratoryjnych oraz ich analiza i interpretacja150
180

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w pracach laborratoryjnych180
A-L-2Uzupełnienie oraz studia nad literaturą dotyczą pracy dyplomowej inzynierskiej45
A-L-3Opracowanie oraz analiza uzyskanych wyników badań40
A-L-4Konsultacje z promotorem5
270
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C18_W01Ma wiedze z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej, charakteryzowania produktów, opisu kinetyki i termodynamiki, opracowani i interpretacji wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W01posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, zna terminologię, nomenklaturę i jednostki chemiczne
Ch_1A_W02zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania podstawowych zjawisk i procesów chemicznych
Ch_1A_W03zna zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzące w przyrodzie oraz potrafi wytłumaczyć obserwowane prawidłowości wykorzystując język matematyki, a w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
Ch_1A_W04zna metody obliczeniowe i statystyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii i wie jak zastosować odpowiednie metody obliczeniowe i programy komputerowe do ich rozwiązania; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X1A_W02ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X1A_W03rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
X1A_W04zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narządzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich rzetelnej interpretacji
C-1Ukształtowanie umiejetnosci przegladu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
Treści programoweT-L-1Dyskusja literatury dotyczącej tematu pracy dyplomowej inzynierskiej
T-L-3Wykonanie badań laboratoryjnych oraz ich analiza i interpretacja
Metody nauczaniaM-2Praca własna studenta
M-1Wskazywanie sposobów poprawnego opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
S-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma czesciowa wiedze z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej,
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C18_U01Potrafi zbudowac stanowisko badawcze, wykorzystac metody analityczne do badań zwiazanych z przedmotem pracy dyplomowej inzynierskiej, opracowac i zinterpretowac uzyskane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U03potrafi planować i przeprowadzać proste badania doświadczalne i symulacje komputerowe w zakresie chemii, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_1A_U04potrafi wykorzystać metody numeryczne i analityczne do formułowania zadań, rozwiązania problemów matematycznych i inżynierskich oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U03potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
X1A_U04potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich rzetelnej interpretacji
Treści programoweT-L-3Wykonanie badań laboratoryjnych oraz ich analiza i interpretacja
T-L-2Ocena poprawnosci funkcjonowania sprzetu i aparatury niezbednej do wykonania prac badawczych
Metody nauczaniaM-2Praca własna studenta
M-1Wskazywanie sposobów poprawnego opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kierowany przez opiekuna buduje stanowisko badawcze, wykorzystuje wskazane metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C18_U02Ma umiejetnosc przygotowania w jezyku polskim i obcym prezentacji ustnej na podstawie zebranej literatury dotyczacej przedmiotu pracy dyplomowej inzynierskiej i pogłebienia swojej wiedzy w procesie samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U09potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetnosci przegladu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
Treści programoweT-L-1Dyskusja literatury dotyczącej tematu pracy dyplomowej inzynierskiej
Metody nauczaniaM-1Wskazywanie sposobów poprawnego opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
M-2Praca własna studenta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie przygotować prezentację.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C18_K01Student potrafi myslec w sposób kreatywny, logiczny i przedsiebiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetnosci przegladu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
C-2Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich rzetelnej interpretacji
Treści programoweT-L-1Dyskusja literatury dotyczącej tematu pracy dyplomowej inzynierskiej
T-L-3Wykonanie badań laboratoryjnych oraz ich analiza i interpretacja
Metody nauczaniaM-2Praca własna studenta
M-1Wskazywanie sposobów poprawnego opracowywania wyników z przeprowadzonych badan i wykonanych obliczen oraz ich prezentacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi myslec w sposób logiczny.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_C18_K02Student rozumie wartosc i wage nauki i ciagłego kształcenia sie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K01rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
X1A_K05rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetnosci przegladu i wyboru dostepnych publikacji zwiazanych z tematem pracy dyplomowej inzynierskiej i ich opracowania w formie prezentacji ustnej
C-2Przygotowanie do opracowania wyników badan i ich rzetelnej interpretacji
Treści programoweT-L-3Wykonanie badań laboratoryjnych oraz ich analiza i interpretacja
T-L-1Dyskusja literatury dotyczącej tematu pracy dyplomowej inzynierskiej
Metody nauczaniaM-2Praca własna studenta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Okresowa ocena z przebiegu realizacji załozonych badan w ramach pracy dyplomowej inzynierskiej Ocena samodzielnosci i aktywnosci w prowadzeniu badan
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z realizacji załozonych badan i dyskusja wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu rozumie potrzebe ciagłego kształcenia sie i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0