Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student musi posiadać podstawową wiedzę odnośnie chemicznej nomenklatury nieorganicznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest wykształcenie zdolności do rozpoznawania relacji między przemysłem chemicznym a jakością życia społeczeństwa.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historyczny rozwój przemysłu chemicznego i wpływ na środowisko człowieka.2
T-W-2Wpływ rozwoju chemii na społeczeństwo.2
T-W-3Ograniczenia w rozwoju produkcji chemicznej.1
T-W-4Substancje chemiczne przyjazne i wrogie.2
T-W-5Czysta technologia produkcji materiałów powszechnego użytku.2
T-W-6Chemia w kuchni.2
T-W-7Chemia w medycynie.2
T-W-8Problematyka dostępu do czystej wody.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literaturowe15
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu i sprawdzian wiedzy30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemy i rozmowa ustna.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A07_W01
Student rozumie zjawiska zachodzące w społeczeństwie w wynikui działaności przemysłowej.
Ch_1A_W12InzA_W03C-1T-W-3, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A07_U01
Na podstawie zaobserwowanych faktów student wytłumaczy zjawiska zachodzące na styku przemysł chemiczny-spłeczeństwo.
Ch_1A_U01X1A_U01C-1T-W-6, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A07_K01
Student będzie potrafił formułowac odpowiedzialne opinie odnoścnie wpływu rozwoju chemii na społeczeństwo.
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-1T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A07_W01
Student rozumie zjawiska zachodzące w społeczeństwie w wynikui działaności przemysłowej.
2,0
3,0Pozytywna odpowiedź na 5 pytań sprawdzianu pisemnego, złożonego z 10 pytań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A07_U01
Na podstawie zaobserwowanych faktów student wytłumaczy zjawiska zachodzące na styku przemysł chemiczny-spłeczeństwo.
2,0
3,0Pozytywna odpowiedź na 5 pytań z 10 w trakcie sprawdzianu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A07_K01
Student będzie potrafił formułowac odpowiedzialne opinie odnoścnie wpływu rozwoju chemii na społeczeństwo.
2,0
3,0Pozytywna odpowiedź na 5 pytań z 10.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss, Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Technoczne, Warszawa, 1999, ISBN 83-204-2488-7, Tłumaczenie: Iwo Pollo
  2. Allan Johansson, Czysta Technologia, Wydawnictwo Naukowo-Technoczne, Warszawa, 1997, ISBN 83-204-2119-5, Tłumaczenie: Andrzej Doniec
  3. John Timbrell, Paradoks Trucizn. Substancje chemiczne przyjazne i wrogie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-204-3456-9, Tłumaczenie:Z.Witkiewicz, R.Łakomy, R.Kubica

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma branży chemicznej:" Przemysł Chemiczny", "Chemik" , :Wiadomości chemiczne", 2013, Czasopisma branż pokrewnych

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historyczny rozwój przemysłu chemicznego i wpływ na środowisko człowieka.2
T-W-2Wpływ rozwoju chemii na społeczeństwo.2
T-W-3Ograniczenia w rozwoju produkcji chemicznej.1
T-W-4Substancje chemiczne przyjazne i wrogie.2
T-W-5Czysta technologia produkcji materiałów powszechnego użytku.2
T-W-6Chemia w kuchni.2
T-W-7Chemia w medycynie.2
T-W-8Problematyka dostępu do czystej wody.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literaturowe15
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu i sprawdzian wiedzy30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A07_W01Student rozumie zjawiska zachodzące w społeczeństwie w wynikui działaności przemysłowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest wykształcenie zdolności do rozpoznawania relacji między przemysłem chemicznym a jakością życia społeczeństwa.
Treści programoweT-W-3Ograniczenia w rozwoju produkcji chemicznej.
T-W-2Wpływ rozwoju chemii na społeczeństwo.
T-W-7Chemia w medycynie.
T-W-1Historyczny rozwój przemysłu chemicznego i wpływ na środowisko człowieka.
T-W-4Substancje chemiczne przyjazne i wrogie.
T-W-5Czysta technologia produkcji materiałów powszechnego użytku.
T-W-8Problematyka dostępu do czystej wody.
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemy i rozmowa ustna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna odpowiedź na 5 pytań sprawdzianu pisemnego, złożonego z 10 pytań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A07_U01Na podstawie zaobserwowanych faktów student wytłumaczy zjawiska zachodzące na styku przemysł chemiczny-spłeczeństwo.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest wykształcenie zdolności do rozpoznawania relacji między przemysłem chemicznym a jakością życia społeczeństwa.
Treści programoweT-W-6Chemia w kuchni.
T-W-8Problematyka dostępu do czystej wody.
T-W-1Historyczny rozwój przemysłu chemicznego i wpływ na środowisko człowieka.
T-W-7Chemia w medycynie.
T-W-4Substancje chemiczne przyjazne i wrogie.
T-W-2Wpływ rozwoju chemii na społeczeństwo.
T-W-5Czysta technologia produkcji materiałów powszechnego użytku.
T-W-3Ograniczenia w rozwoju produkcji chemicznej.
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemy i rozmowa ustna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna odpowiedź na 5 pytań z 10 w trakcie sprawdzianu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A07_K01Student będzie potrafił formułowac odpowiedzialne opinie odnoścnie wpływu rozwoju chemii na społeczeństwo.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest wykształcenie zdolności do rozpoznawania relacji między przemysłem chemicznym a jakością życia społeczeństwa.
Treści programoweT-W-4Substancje chemiczne przyjazne i wrogie.
T-W-5Czysta technologia produkcji materiałów powszechnego użytku.
T-W-1Historyczny rozwój przemysłu chemicznego i wpływ na środowisko człowieka.
T-W-7Chemia w medycynie.
T-W-6Chemia w kuchni.
T-W-3Ograniczenia w rozwoju produkcji chemicznej.
T-W-8Problematyka dostępu do czystej wody.
T-W-2Wpływ rozwoju chemii na społeczeństwo.
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemy i rozmowa ustna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna odpowiedź na 5 pytań z 10.
3,5
4,0
4,5
5,0