Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Przedmiot społeczny II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedmiot społeczny II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza o powstaniu państwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie form i funkcji państwa.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Nauka o Państwie - geneza, pochodzenie i powstawanie Państwa2
T-W-2Terytorium i władza publiczna2
T-W-3Formy Państwa, układ sił klasowo-warstwowych, warunki geopolityczne, podłoże historyczne, osobowość i działanie wybitnych mężów stanu.2
T-W-4Funkcje Państwa - zewnętrzna, wewnętrzna, organizacyjno-gospodarcza, kulturalno-wychowawcza, socjalna, narodowotwórcza2
T-W-5Typy Państw współczesnych - kryteria wyróżniające typy Państw2
T-W-6Systemy polityczne Państwa - klasyfikacja instytucjonalna, systemowa, behawiorystyczno-funkcjonalna2
T-W-7System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym zajęcia6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy na zakończenie semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A04b_W01
Posiada wiedzę w zakresie typów, form , funkcji państwa
Ch_1A_W12InzA_W03C-1T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A04b_U01
Potrafi docenić znaczenie nauk humanistycznych dla rozwoju osobowości jednostki i jej znaczenie społeczne
Ch_1A_U11InzA_U03C-1T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A04b_K01
Ma swiadomość ważności nauk humanistycznych dla rozwoju społeczeństwa, kultury i wiedzy z innego zakresu pojęć
Ch_1A_K03X1A_K03C-1T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A04b_W01
Posiada wiedzę w zakresie typów, form , funkcji państwa
2,0
3,0Potrafi określić funkcje państwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A04b_U01
Potrafi docenić znaczenie nauk humanistycznych dla rozwoju osobowości jednostki i jej znaczenie społeczne
2,0
3,0Rozróżnia formy i funkcje państwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A04b_K01
Ma swiadomość ważności nauk humanistycznych dla rozwoju społeczeństwa, kultury i wiedzy z innego zakresu pojęć
2,0
3,0Potrafi określić wpływ państwa na postępowanie obywateli.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa, 2001, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. Suprewicz J., Wiedza o społeczeństwie, Kram, Warszawa, 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nauka o Państwie - geneza, pochodzenie i powstawanie Państwa2
T-W-2Terytorium i władza publiczna2
T-W-3Formy Państwa, układ sił klasowo-warstwowych, warunki geopolityczne, podłoże historyczne, osobowość i działanie wybitnych mężów stanu.2
T-W-4Funkcje Państwa - zewnętrzna, wewnętrzna, organizacyjno-gospodarcza, kulturalno-wychowawcza, socjalna, narodowotwórcza2
T-W-5Typy Państw współczesnych - kryteria wyróżniające typy Państw2
T-W-6Systemy polityczne Państwa - klasyfikacja instytucjonalna, systemowa, behawiorystyczno-funkcjonalna2
T-W-7System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym zajęcia6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A04b_W01Posiada wiedzę w zakresie typów, form , funkcji państwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie form i funkcji państwa.
Treści programoweT-W-5Typy Państw współczesnych - kryteria wyróżniające typy Państw
T-W-1Nauka o Państwie - geneza, pochodzenie i powstawanie Państwa
T-W-7System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
T-W-3Formy Państwa, układ sił klasowo-warstwowych, warunki geopolityczne, podłoże historyczne, osobowość i działanie wybitnych mężów stanu.
T-W-2Terytorium i władza publiczna
T-W-6Systemy polityczne Państwa - klasyfikacja instytucjonalna, systemowa, behawiorystyczno-funkcjonalna
T-W-4Funkcje Państwa - zewnętrzna, wewnętrzna, organizacyjno-gospodarcza, kulturalno-wychowawcza, socjalna, narodowotwórcza
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy na zakończenie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi określić funkcje państwa.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A04b_U01Potrafi docenić znaczenie nauk humanistycznych dla rozwoju osobowości jednostki i jej znaczenie społeczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie form i funkcji państwa.
Treści programoweT-W-3Formy Państwa, układ sił klasowo-warstwowych, warunki geopolityczne, podłoże historyczne, osobowość i działanie wybitnych mężów stanu.
T-W-5Typy Państw współczesnych - kryteria wyróżniające typy Państw
T-W-2Terytorium i władza publiczna
T-W-4Funkcje Państwa - zewnętrzna, wewnętrzna, organizacyjno-gospodarcza, kulturalno-wychowawcza, socjalna, narodowotwórcza
T-W-6Systemy polityczne Państwa - klasyfikacja instytucjonalna, systemowa, behawiorystyczno-funkcjonalna
T-W-1Nauka o Państwie - geneza, pochodzenie i powstawanie Państwa
T-W-7System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy na zakończenie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozróżnia formy i funkcje państwa.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A04b_K01Ma swiadomość ważności nauk humanistycznych dla rozwoju społeczeństwa, kultury i wiedzy z innego zakresu pojęć
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Poznanie form i funkcji państwa.
Treści programoweT-W-3Formy Państwa, układ sił klasowo-warstwowych, warunki geopolityczne, podłoże historyczne, osobowość i działanie wybitnych mężów stanu.
T-W-7System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
T-W-2Terytorium i władza publiczna
T-W-6Systemy polityczne Państwa - klasyfikacja instytucjonalna, systemowa, behawiorystyczno-funkcjonalna
T-W-4Funkcje Państwa - zewnętrzna, wewnętrzna, organizacyjno-gospodarcza, kulturalno-wychowawcza, socjalna, narodowotwórcza
T-W-5Typy Państw współczesnych - kryteria wyróżniające typy Państw
T-W-1Nauka o Państwie - geneza, pochodzenie i powstawanie Państwa
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wiedzy na zakończenie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi określić wpływ państwa na postępowanie obywateli.
3,5
4,0
4,5
5,0