Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Ekonomia i zarządzanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia i zarządzanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Karakulski <Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl>, Iwona Pełech <Iwona.Pelech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstaw marketingu, negocjacji i public relations na poziomie niezbędnym inżynierowi chemikowi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota koncepcji marketingowej. Marketing mix i jego elementy. Marketing dóbr konsumpcyjnych i marketing dóbr przemysłowych. Rynek – jego elementy. Segmentacja i typologia strony popytowej rynku. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Modele zachowań nabywców. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działań marketingowych. Strategia marketingowa firmy. Formułowanie misji przedsiębiorstwa. .Rynkowy cykl życia produktu. Asortyment produktów i analiza "portfolio”. Polityka produktu. Przesłanki rozwoju nowych produktów. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Działania promocyjne: istota promocji. Ocena dzialan marketingowych. Elementy strategii przedsiębiorstw. Definiowanie misji przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy decyzjami operacyjnymi a strategicznymi. Modele strategiczne.9
T-W-2Negocjacje Strategie i techniki negocjacji. Negocjacje biznesowe.3
T-W-3Public relations. Definicja, obszar działania. Zarzadzanie informacjami w biznesie i w przemyśle.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Studiowanie literatury przedmiotu Przygotowanie do egzaminu60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A05a_W01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia roli i znaczenia marketingu, negocjacji i public relations w działalności inżynierskiej
Ch_1A_W12, Ch_1A_W09X1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A05a_U01
Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (marketingowe i społeczne) w działalności inżynierskiej
Ch_1A_U11, Ch_1A_U12InzA_U03, InzA_U04C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_A05a_K01
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności związaną z komunikacją społeczną i działaniami marketingowymi
Ch_1A_K05X1A_K06InzA_K01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A05a_W01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia roli i znaczenia marketingu, negocjacji i public relations w działalności inżynierskiej
2,0
3,0Ponad 50% poprawnych odpowiedzi na zaliczeniu pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A05a_U01
Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (marketingowe i społeczne) w działalności inżynierskiej
2,0
3,0Ponad 50% poprawnych odpowiedzi na zaliczeniu pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_A05a_K01
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności związaną z komunikacją społeczną i działaniami marketingowymi
2,0
3,0Ponad 50% poprawnych iodpowiedzi na zaliczeniu pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. P. Kotler, Marketing, Rebis Dom Wydawniczy, Warszawa, 2012
  2. STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 1997
  3. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. G.E. Breen, A.B. Blankenship, Badania marketingowe w Twojej firmie, PWE, Warszawa, 1995
  2. praca pod red. Wł. Mantury, Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznan, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota koncepcji marketingowej. Marketing mix i jego elementy. Marketing dóbr konsumpcyjnych i marketing dóbr przemysłowych. Rynek – jego elementy. Segmentacja i typologia strony popytowej rynku. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Modele zachowań nabywców. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działań marketingowych. Strategia marketingowa firmy. Formułowanie misji przedsiębiorstwa. .Rynkowy cykl życia produktu. Asortyment produktów i analiza "portfolio”. Polityka produktu. Przesłanki rozwoju nowych produktów. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Działania promocyjne: istota promocji. Ocena dzialan marketingowych. Elementy strategii przedsiębiorstw. Definiowanie misji przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy decyzjami operacyjnymi a strategicznymi. Modele strategiczne.9
T-W-2Negocjacje Strategie i techniki negocjacji. Negocjacje biznesowe.3
T-W-3Public relations. Definicja, obszar działania. Zarzadzanie informacjami w biznesie i w przemyśle.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Studiowanie literatury przedmiotu Przygotowanie do egzaminu60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A05a_W01Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia roli i znaczenia marketingu, negocjacji i public relations w działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W12ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Ch_1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii , ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw marketingu, negocjacji i public relations na poziomie niezbędnym inżynierowi chemikowi
Treści programoweT-W-2Negocjacje Strategie i techniki negocjacji. Negocjacje biznesowe.
T-W-3Public relations. Definicja, obszar działania. Zarzadzanie informacjami w biznesie i w przemyśle.
T-W-1Istota koncepcji marketingowej. Marketing mix i jego elementy. Marketing dóbr konsumpcyjnych i marketing dóbr przemysłowych. Rynek – jego elementy. Segmentacja i typologia strony popytowej rynku. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Modele zachowań nabywców. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działań marketingowych. Strategia marketingowa firmy. Formułowanie misji przedsiębiorstwa. .Rynkowy cykl życia produktu. Asortyment produktów i analiza "portfolio”. Polityka produktu. Przesłanki rozwoju nowych produktów. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Działania promocyjne: istota promocji. Ocena dzialan marketingowych. Elementy strategii przedsiębiorstw. Definiowanie misji przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy decyzjami operacyjnymi a strategicznymi. Modele strategiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ponad 50% poprawnych odpowiedzi na zaliczeniu pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A05a_U01Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (marketingowe i społeczne) w działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Ch_1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych w zakresie chemii działań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw marketingu, negocjacji i public relations na poziomie niezbędnym inżynierowi chemikowi
Treści programoweT-W-3Public relations. Definicja, obszar działania. Zarzadzanie informacjami w biznesie i w przemyśle.
T-W-2Negocjacje Strategie i techniki negocjacji. Negocjacje biznesowe.
T-W-1Istota koncepcji marketingowej. Marketing mix i jego elementy. Marketing dóbr konsumpcyjnych i marketing dóbr przemysłowych. Rynek – jego elementy. Segmentacja i typologia strony popytowej rynku. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Modele zachowań nabywców. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działań marketingowych. Strategia marketingowa firmy. Formułowanie misji przedsiębiorstwa. .Rynkowy cykl życia produktu. Asortyment produktów i analiza "portfolio”. Polityka produktu. Przesłanki rozwoju nowych produktów. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Działania promocyjne: istota promocji. Ocena dzialan marketingowych. Elementy strategii przedsiębiorstw. Definiowanie misji przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy decyzjami operacyjnymi a strategicznymi. Modele strategiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ponad 50% poprawnych odpowiedzi na zaliczeniu pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_A05a_K01Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności związaną z komunikacją społeczną i działaniami marketingowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw marketingu, negocjacji i public relations na poziomie niezbędnym inżynierowi chemikowi
Treści programoweT-W-2Negocjacje Strategie i techniki negocjacji. Negocjacje biznesowe.
T-W-3Public relations. Definicja, obszar działania. Zarzadzanie informacjami w biznesie i w przemyśle.
T-W-1Istota koncepcji marketingowej. Marketing mix i jego elementy. Marketing dóbr konsumpcyjnych i marketing dóbr przemysłowych. Rynek – jego elementy. Segmentacja i typologia strony popytowej rynku. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Modele zachowań nabywców. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działań marketingowych. Strategia marketingowa firmy. Formułowanie misji przedsiębiorstwa. .Rynkowy cykl życia produktu. Asortyment produktów i analiza "portfolio”. Polityka produktu. Przesłanki rozwoju nowych produktów. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzedaży. Działania promocyjne: istota promocji. Ocena dzialan marketingowych. Elementy strategii przedsiębiorstw. Definiowanie misji przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy decyzjami operacyjnymi a strategicznymi. Modele strategiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ponad 50% poprawnych iodpowiedzi na zaliczeniu pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0