Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Technologie informacyjne IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriaaudytoryjne1,01,015
Wychowanie fizyczne IIzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,030

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Chemia nieorganiczna Iegzamin7,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,015
laboratoriapraktyczne2,02,045
wykładyaudytoryjne3,03,015
Chemia organiczna Iegzamin7,0wykładyaudytoryjne4,04,045
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,030
Fizyka IIegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne3,03,030
Klasyczna chemia analitycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne2,02,030
Matematyka IIzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,030

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przedmiot humanistyczny IIzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Przedmiot społeczny IIzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152