Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 22wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Analiza instrumentalna IIzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,015
laboratoriapraktyczne2,02,045
Chemia fizyczna IIzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne3,03,045
Inżynieria chemiczna Iegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,015
Technologia chemiczna nieorganicznazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,22,220
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,60,610
laboratoriapraktyczne1,21,230

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Chemia bioorganiczna IIegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015
Chemia produktów naturalnych IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,02,030
Projektowanie związków biologicznie czynnychzaliczenie4,0projektypraktyczne2,50,030
wykładyaudytoryjne1,51,530

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Matematyka stosowana IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155

Blok obieralny 22 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin4,0lektorataudytoryjne4,04,0605
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin4,0lektorataudytoryjne4,04,0605