Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomia w architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 4
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny8 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny8 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2
Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Antropogeniczne zmiany klimatuprzedmiot wspólny6 / 2
Architektura współczesnaprzedmiot wspólny4 / 3
Budowa systemów zieleni miastprzedmiot wspólny4 / 1
Dobór drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny2 / 1
Drzewa i krzewy dla różnych stanowiskprzedmiot wspólny2 / 2
Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychprzedmiot wspólny7 / 1
GISprzedmiot wspólny
Krajobraz kulturowyprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie krajobrazu miastprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskichprzedmiot wspólny
Lasy w krajobrazie miejskimprzedmiot wspólny5 / 2
Malarstwo i grafikaprzedmiot wspólny
Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinprzedmiot wspólny6 / 3
Mikroklimat terenów zieleniprzedmiot wspólny6 / 1
Nowe rośliny ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Ochrona i rekultywacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Programowanie i projektowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Rewitalizacja terenów mieszkalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Rośliny pojemnikoweprzedmiot wspólny3 / 3
Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Siedliska przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Synantropizacja terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 3
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów poindustrialnychprzedmiot wspólny7 / 3
Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomia w architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 4
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny8 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny8 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2
Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Antropogeniczne zmiany klimatuprzedmiot wspólny6 / 2
Architektura współczesnaprzedmiot wspólny4 / 3
Budowa systemów zieleni miastprzedmiot wspólny4 / 1
Dobór drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny2 / 1
Drzewa i krzewy dla różnych stanowiskprzedmiot wspólny2 / 2
Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychprzedmiot wspólny7 / 1
GISprzedmiot wspólny
Krajobraz kulturowyprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie krajobrazu miastprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskichprzedmiot wspólny
Lasy w krajobrazie miejskimprzedmiot wspólny5 / 2
Malarstwo i grafikaprzedmiot wspólny
Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinprzedmiot wspólny6 / 3
Mikroklimat terenów zieleniprzedmiot wspólny6 / 1
Nowe rośliny ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Ochrona i rekultywacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Programowanie i projektowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Rewitalizacja terenów mieszkalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Rośliny pojemnikoweprzedmiot wspólny3 / 3
Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Siedliska przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Synantropizacja terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 3
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów poindustrialnychprzedmiot wspólny7 / 3
Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomia w architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 4
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny8 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny8 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2
Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Antropogeniczne zmiany klimatuprzedmiot wspólny6 / 2
Architektura współczesnaprzedmiot wspólny4 / 3
Budowa systemów zieleni miastprzedmiot wspólny4 / 1
Dobór drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny2 / 1
Drzewa i krzewy dla różnych stanowiskprzedmiot wspólny2 / 2
Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychprzedmiot wspólny7 / 1
GISprzedmiot wspólny
Krajobraz kulturowyprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie krajobrazu miastprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskichprzedmiot wspólny
Lasy w krajobrazie miejskimprzedmiot wspólny5 / 2
Malarstwo i grafikaprzedmiot wspólny
Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinprzedmiot wspólny6 / 3
Mikroklimat terenów zieleniprzedmiot wspólny6 / 1
Nowe rośliny ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Ochrona i rekultywacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Programowanie i projektowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Rewitalizacja terenów mieszkalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Rośliny pojemnikoweprzedmiot wspólny3 / 3
Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Siedliska przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Synantropizacja terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 3
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczychprzedmiot wspólny
Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów poindustrialnychprzedmiot wspólny7 / 3
Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 4
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny8 / 1
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny8 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Teatrprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Antropogeniczne zmiany klimatuprzedmiot wspólny6 / 2
Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinprzedmiot wspólny6 / 3
Mikroklimat terenów zieleniprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Architektura współczesnaprzedmiot wspólny4 / 3
Budowa systemów zieleni miastprzedmiot wspólny4 / 1
Krajobraz kulturowyprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dobór drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny2 / 1
Drzewa i krzewy dla różnych stanowiskprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychprzedmiot wspólny7 / 1
Rewitalizacja terenów mieszkalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Zagospodarowanie terenów poindustrialnychprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Lasy w krajobrazie miejskimprzedmiot wspólny5 / 2
Siedliska przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Synantropizacja terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe rośliny ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Rośliny pojemnikoweprzedmiot wspólny3 / 3
Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazieprzedmiot wspólny3 / 1