Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie i poznanie wybranych koncepcji lub idei kształtowania przestrzeni w kontekscie potrzeb i zachowania człowieka.
C-2Zrozumienie zwiazku pomiedzy cechami przestrzeni a formami zachowania człowieka oraz atrakcyjnoscia przestrzeni a stopniem zaspokojenia potrzeb uzytkowników przestrzeni.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Cechy przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej, zabawowej.2
T-A-2Ocena atrakcyjności wybranej przestrzeni4
T-A-3Poprawa atrakcyjności wybranej przestrzeni. Dobór środków przestrzennych w celu wzmocnienia potencjału przestrzeni (np. integracyjnego, terapeutycznego, zabawowego, edukacyjnego)4
10
wykłady
T-W-1Metody badan srodowiskowych. Mapy behawioralne i ocena jakosci rozwiazan przestrzennych4
T-W-2Wpływ cech przestrzeni na zachowania uzytkowników.2
T-W-3Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni dla wybranych grup uzytkowników: przestrzeń terapeutyczna, edukacyjna, rekreacyjna6
T-W-4Poczucie miejsca. Swojskosc i bezpieczenstwo.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie analiz i koncepcji aranżacji przestrzeni20
A-A-2uczestnictwo w zajęciach10
30
wykłady
A-W-1Przygotowanie prezentacji10
A-W-2uczestnictwo w zajęciach15
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład problemowy
M-2Metody praktyczne - metoda analizy i projektu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena projektu
S-2Ocena podsumowująca: Prezentacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C09_W08
Posiada wiedze dotyczacą kształtowania przestrzeni a takze zjawisk w krajobrazie miejskim w kontekscie uwarunkowań psychologicznych i kulturowych.
AK_2A_W08A2_W09, A2_W10, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W08InzA2_W03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-3M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C09_U02
Student potrafi analizowac zjawiska dostrzezone w krajobrazie i zachowania ludzi w kontekscie uwarunkowan przestrzennych
AK_2A_U02R2A_U01, R2A_U03, T2A_U01, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-2T-W-1, T-A-2, T-A-1, T-W-2M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C09_K07
Student ma swiadomosc istoty krajobrazu jako złozonego zjawiska przestrzennego, którego czesc stanowia ludzie i ich zachowania.
AK_2A_K07T2A_K02C-2T-W-2, T-A-3, T-W-4, T-W-3, T-A-1, T-W-1, T-A-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C09_W08
Posiada wiedze dotyczacą kształtowania przestrzeni a takze zjawisk w krajobrazie miejskim w kontekscie uwarunkowań psychologicznych i kulturowych.
2,0
3,0Student zna cechy i środki przestrzenne wymagane dla wzmocnienia wskazanego potencjału przestrzeni w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C09_U02
Student potrafi analizowac zjawiska dostrzezone w krajobrazie i zachowania ludzi w kontekscie uwarunkowan przestrzennych
2,0
3,0Student wykonuje projekt koncepcji wybranej niewielkiej przestrzeni o wskazanym potencjale stosując podstawowe zasady projektowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C09_K07
Student ma swiadomosc istoty krajobrazu jako złozonego zjawiska przestrzennego, którego czesc stanowia ludzie i ich zachowania.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje większego zainteresowania tematyką przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Banka A, Społeczna psychologia srodowiskowa, Scholar, Warszawa, 2002
  2. Bell P. A., Greene Th. C., Fisher J. D., Baum A, Psychologia srodowiskowa, Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk, 2004
  3. Hall E., Ukryty wymiar, PIW, Warszawa, 1997
  4. Wejchert K., Przestrzen wokół nas., Fibak Noma Press, Katowice, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Wallis A., Socjologia przestrzeni, Niezalezna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1990

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Cechy przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej, zabawowej.2
T-A-2Ocena atrakcyjności wybranej przestrzeni4
T-A-3Poprawa atrakcyjności wybranej przestrzeni. Dobór środków przestrzennych w celu wzmocnienia potencjału przestrzeni (np. integracyjnego, terapeutycznego, zabawowego, edukacyjnego)4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody badan srodowiskowych. Mapy behawioralne i ocena jakosci rozwiazan przestrzennych4
T-W-2Wpływ cech przestrzeni na zachowania uzytkowników.2
T-W-3Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni dla wybranych grup uzytkowników: przestrzeń terapeutyczna, edukacyjna, rekreacyjna6
T-W-4Poczucie miejsca. Swojskosc i bezpieczenstwo.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie analiz i koncepcji aranżacji przestrzeni20
A-A-2uczestnictwo w zajęciach10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie prezentacji10
A-W-2uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C09_W08Posiada wiedze dotyczacą kształtowania przestrzeni a takze zjawisk w krajobrazie miejskim w kontekscie uwarunkowań psychologicznych i kulturowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W08posiada poszerzoną wiedzę o dawnych i współczesnych tendencjach i konwencjach stylowych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W09dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie i poznanie wybranych koncepcji lub idei kształtowania przestrzeni w kontekscie potrzeb i zachowania człowieka.
Treści programoweT-W-2Wpływ cech przestrzeni na zachowania uzytkowników.
T-W-1Metody badan srodowiskowych. Mapy behawioralne i ocena jakosci rozwiazan przestrzennych
T-W-4Poczucie miejsca. Swojskosc i bezpieczenstwo.
T-W-3Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni dla wybranych grup uzytkowników: przestrzeń terapeutyczna, edukacyjna, rekreacyjna
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna cechy i środki przestrzenne wymagane dla wzmocnienia wskazanego potencjału przestrzeni w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C09_U02Student potrafi analizowac zjawiska dostrzezone w krajobrazie i zachowania ludzi w kontekscie uwarunkowan przestrzennych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie zwiazku pomiedzy cechami przestrzeni a formami zachowania człowieka oraz atrakcyjnoscia przestrzeni a stopniem zaspokojenia potrzeb uzytkowników przestrzeni.
Treści programoweT-W-1Metody badan srodowiskowych. Mapy behawioralne i ocena jakosci rozwiazan przestrzennych
T-A-2Ocena atrakcyjności wybranej przestrzeni
T-A-1Cechy przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej, zabawowej.
T-W-2Wpływ cech przestrzeni na zachowania uzytkowników.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - metoda analizy i projektu
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykonuje projekt koncepcji wybranej niewielkiej przestrzeni o wskazanym potencjale stosując podstawowe zasady projektowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C09_K07Student ma swiadomosc istoty krajobrazu jako złozonego zjawiska przestrzennego, którego czesc stanowia ludzie i ich zachowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie zwiazku pomiedzy cechami przestrzeni a formami zachowania człowieka oraz atrakcyjnoscia przestrzeni a stopniem zaspokojenia potrzeb uzytkowników przestrzeni.
Treści programoweT-W-2Wpływ cech przestrzeni na zachowania uzytkowników.
T-A-3Poprawa atrakcyjności wybranej przestrzeni. Dobór środków przestrzennych w celu wzmocnienia potencjału przestrzeni (np. integracyjnego, terapeutycznego, zabawowego, edukacyjnego)
T-W-4Poczucie miejsca. Swojskosc i bezpieczenstwo.
T-W-3Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni dla wybranych grup uzytkowników: przestrzeń terapeutyczna, edukacyjna, rekreacyjna
T-A-1Cechy przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej, zabawowej.
T-W-1Metody badan srodowiskowych. Mapy behawioralne i ocena jakosci rozwiazan przestrzennych
T-A-2Ocena atrakcyjności wybranej przestrzeni
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład problemowy
M-2Metody praktyczne - metoda analizy i projektu
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie wykazuje większego zainteresowania tematyką przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0